D66 wil meer bos in Rand­stad, Lim­burg en Gro­nin­gen

D66 wil meer bos in Neder­land. Twee­de Kamer­lid Boris van der Ham van die frac­tie heeft onlangs een plan gepu­bli­ceerd om dat te berei­ken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 pro­cent bos en par­ken. In 2050 moet dat 15 pro­cent zijn, vindt D66.

Voor­al in en rond de gro­te ste­den in de Rand­stad moet het groe­ner wor­den. Maar ook in gebie­den waar het aan­tal inwo­ners flink afneemt, zoals in Lim­burg en Gro­nin­gen, zijn vol­gens Van der Ham goe­de moge­lijk­he­den om bos­sen aan te plan­ten en par­ken aan te leg­gen.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Architectenweb.nl