Berichten

Het grootste oefenbos van Nederland is een feit door een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, hogeschool Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen en Wageningen Universiteit. Het bosareaal van Staatsbosbeheer (95.000 hectare) biedt prachtige kansen voor onderzoek en onderwijs.
Op woensdag 17 februari 2016 hebben de organisaties in het Speulder- en Sprielderbos op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking is de officiële start van het grootste oefenbos van Nederland. In het oefenbos kunnen de komende jaren studenten van MBO, HBO en WO aan het werk om te leren, te oefenen en te onderzoeken zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van bos, waar we als mens kunnen genieten en ontspannen, waar dieren en planten een plek hebben en waar we hout uit kunnen halen.
Kruispunt
Vrijwel alle bossen in Nederland zijn aangelegd. Met veel van onze bossen staan we momenteel op een kruispunt voor hun verdere ontwikkeling. Denk aan de voormalige mijnhoutbossen op de Veluwe en Brabant of de recreatiebossen in het westen van het land met de populieren die aan het einde van hun levenscyclus zijn. Ook in de vele ruilverkavelingsbossen en de polderbossen moeten we de komende tijd beslissingen nemen over hoe verder te gaan met het bosbeheer. Al die ontwikkelingen vereisen vakmanschap en keuzes voor de toekomst. Het betekent concreet dat we voor veel bossen de komende jaren actief gaan werken aan de verdere ontwikkeling en de volgende generatie bomen met hout voor de toekomst.
Vakmanschap
Studenten van de onderwijsinstellingen gaan samen met beheerders van Staatsbosbeheer in speciale leerboswachterijen aan de slag om te leren, te oefenen en te onderzoeken. Op deze manier wordt praktijkkennis gekoppeld aan onderwijs en onderzoek op verschillende niveaus, van wetenschap tot praktijk, en andersom. Bosbouw heeft vanwege het kruispunt waarop we met veel bossen staan een impuls in vakmanschap nodig. Vandaar de oefenbossen: voor de bosbouwers van morgen.
Vitale bossen
Nederlanders houden van bos. De vele bosbezoekers kunnen door deze investering in de bosbeheerders van de toekomst ook de komende decennia blijven genieten van mooie bossen, kwalitatief goede houtproducten maar ook van vitale bossen die bestand zijn tegen ziekten en klimaatverandering.

Grovedennenbossen halen in Vlaanderen jaarlijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezondheidswinst ter waarde van een kleine 40 miljoen euro. Dat berekende bio-ingenieur Thomas Schaubroeck.
Fijn stof kost de gemiddelde Vlaming één gezond levensjaar. Bij hogere fijnstofconcentraties stijgt het aantal luchtwegklachten en zijn er meer spoedopnames. Langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de longfunctie en verhoogt het risico op chronische aandoeningen van de luchtwegen. Fijn stof kan bloedvaten doen dichtslibben en verhoogt het risico op een hartaanval. Bovendien bevatten fijnstofdeeltjes vaak kankerverwekkende stofffen zoals polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).
Bomen en andere planten filteren fijn stof uit de lucht. De vraag is: hoeveel? Thomas Schaubroeck ontwikkelde een verbeterd model om dat in te schatten en paste het toe op de grove den. ‘Zijn fijne naalden, die niet uitvallen in de winter, maken van de grove den een bijzonder geschikte filter’, zegt Schaubroeck. ‘Het kan daarom interessant zijn om grove dennen te hebben nabij bronnen van fijn stof zoals snelwegen.’
Bekijk hier een Youtube fimpje waarin Thomas – in het bos- alles uitlegt!
 
Bron: Eos wetenschap

In Utrecht worden op landgoed Haarzuilens de komende maand 70.000 bomen geplant. Het nieuwe Parkbos de Haar krijgt een grootte van honderdvijftig voetbalvelden.
Natuurmonumenten wil met de aanleg van het bos rondom Kasteel de Haar in West-Utrecht de stad groener maken. De natuurorganisatie wil ook andere stadsranden aanpakken.
In het parkbos worden zo’n vijftig verschillende soorten bomen en struiken geplant. Ook komen er wandelpaden, weides, fietspaden, vijvers en speelplekken.
In vergelijking met Rotterdam en Amsterdam heeft de gemeente Utrecht maar weinig groen. Hoewel de stad sinds 2009 er 25 procent meer groen bij heeft gekregen, blijft Utrecht met 53 vierkante meter groen per inwoner achter op de hoofdstad (64 vierkante meter per inwoner) en Rotterdam (77 vierkante meter per inwoner), blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Alterra.
Amsterdam
Behalve in Utrecht heeft Natuurmonumenten ook plannen in onder meer de gebieden IJdoorn bij Amsterdam, de Onlanden bij Groningen en de Vlinderstrik bij Rotterdam.
Volgens Natuurmonumenten zijn mensen steeds meer in een stedelijke omgeving gaan wonen. De organisatie vindt het zorgelijk dat Nederland in honderd jaar tijd is uitgegroeid “tot een metropool met hier en daar een plukje groen”.
Om de natuur dichter bij de mens te brengen begint Natuurmonumenten met de bosaanleg in samenwerking met Nederlanders, die mede-eigenaar kunnen worden door een boom te kopen.
 
Bron: ANP

De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B&W een bedrag van 1 miljoen bij te dragen aan het Amsterdamse Bos.

In 2011 zijn Amsterdam en Amstelveen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking bij het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos wordt door veel Amstelveners en andere omwonenden gebruikt. De gemeente Amsterdam voorziet sinds de aanleg in 1933 in de beheer- en investeringskosten voor het Bos. Uitkomst van de gesprekken is dat de gemeente Amstelveen eenmalig 1 miljoen euro bijdraagt aan het verbeteren van de infrastructuur in het Amsterdamse Bos. Van haar kant stemt Amsterdam in de stadsregio in met de wens van Amstelveen om in het kader van sociale woningtoewijzing haar vrije beleidsruimte te verhogen van 30% naar 50%, zodat zij meer sociale huurwoningen aan eigen bewoners kan aanbieden.

Meer groen
De beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos heeft inmiddels een bestedingsplan voor de 1 miljoen euro opgesteld. Het bedrag wordt besteed aan structurele verbeteringen zoals het opknappen van de fiets- en wandelpaden in het zuidelijk bosdeel, een halfverharding bij parkeerterrein P1 bij het sportcomplex, een invalidentoegang voor het Bostheater, meer groen in de directe omgeving van het bezoekerscentrum en de aanleg van een avontuurlijke speelplaats. Daarnaast voorziet het plan in de aanpak van een aantal knelpunten, zoals wateroverlast op het parkeerterrein aan de Nieuwe Kalfjeslaan en drassige plekken in de grote speelweide.

Profijt
Wethouder Groen en Recreatie John Levie (BBA): “Het college vindt de Amsterdamse bestedingen goed gekozen. Met de Amstelveense bijdrage verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Bos voor sport en recreatie. Daar hebben Amstelveners en Amsterdammers profijt van.”

Amstelveen en Amsterdam hebben de intentie uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven over verdergaande samenwerking over het Amsterdamse Bos.

Bron:
Gemeente Amstelveel 

 

 

 

 

 

Milaan krijgt het hoogste bos ter wereld. In de wijk Isola, niet ver van het centrum, wordt het Bosco Verticale gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het verticale bos’ voltooid.

Het zal bestaan uit twee woontorens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ontwerp van het Milanese bureau van Stefano Boeri. Over de hele lengte krijgen de gevels van de torens betonnen bakken waarin struiken en loofbomen worden geplant. De grootste daarvan moeten negen meter lang worden.

Lees het volledige bericht ‘Een bos op je balkon. Milanees bosco verticale is summum van groene architectuur’ »

Bron:
Standaard

Het Nationaal Bossenfonds begint dinsdag 29 november in de Venneperhout met de aanplant van de eerste bomen van een compleet nieuw bos. Bedoeling is om in heel Nederland jaarlijks 10 hectare extra bos aan te leggen.

“Het gaat om 2,3 hectare, 4.500 bomen per hectare, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nationaal Bossenfonds-voorzitter Ad van Hees tegen Dichtbij.nl. Dinsdag 29 november gaan de eerste bomen de grond in van dit gloednieuwe project. Leerlingen van groep 5 van basisschool de Polderrakkers planten samen met BN’er Gaston Starreveld een aantal bomen, zoals eik, haagbeuk, zwarte els, populier en linde.

 

 

 

 

Meer informatie » 

Bron:
Dichtbij.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Milaan heeft er binnenkort een wel heel bijzonder landmark bij. In de Italiaanse modestad verrijzen binnenkort twee ‘groene’ torens, die door de architect werden gedoopt tot een verticaal bos.

Het Bosco Verticale, een ontwerp van Stefano Boeri, heeft als doel om van de betonnen jungle Milaan, dat momenteel een van de meest vervuilde steden ter wereld is, weer een groene jungle te maken. Omhuld met planten helpen de hoge torens om het evenwicht van het microklimaat te herstellen en stofdeeltjes te filteren.

Luchtvervuiling
Elk appartement in de woontorens krijgt een balkon beplant met bomen die reageren op het weer. In de zomer zorgen ze voor schaduw en filteren de luchtvervuilving, in de winter laten de kale bomen zonlicht door. De planten zorgen er ook voor dat het gebruikte water gefilterd wordt. Zonnepanelen zorgen ervoor dat het gebouw zelf in zijn energie kan voorzien.

Meer plannen voor groene stad
Boeri, geboren en getogen in Milaan, heeft naast deze woontorens nog meer plannen om van het steeds groeiende Milaan terug een groene en leefbare stad te maken. In BioMilano stelt hij onder meer voor om rond de stad een groene gordel aan te leggen waar terug dieren kunnen leven.

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag richten een Nationaal Bossenfonds op voor nieuw bos in Nederland. De drie organisaties worden regelmatig benaderd door bedrijven die hun steentje willen bijdragen. Bedrijven kunnen nu geld doneren, waarmee extra bos wordt aangeplant.

De aanplant van bos in Nederland loopt terug, terwijl er wel allerlei mogelijkheden zijn om bos aan te planten. Voor natuur, recreatie, luchtverversing en de opname van broeikasgas CO2. Zonder samenwerking maken lange procedures het vaak lastig om een bos te realiseren. Ook is het moeilijk om voldoende volume te krijgen voor een echt bos. Door de aanvragen en de expertise te bundelen in het Nationaal Bossenfonds, kan er jaarlijks 10 hectare extra bos bij worden geplant. Een waardevolle bijdrage aan het Internationale Jaar van het Bos.

Voor bedrijven is deelname extra interessant, vanwege de mogelijkheid om hun eigen bos te bezoeken. Bedrijven die een donatie doen voor minimaal één hectare mogen promotieactiviteiten in en rond het bos organiseren.

 

Trees for Travel
Trees for Travel werft al fondsen voor bosaanplant en voor CO2-compensatie in ontwikkelingslanden. Deelnemers vragen ook regelmatig naar aanplant van bomen in Nederland. Het Nationaal Bossenfonds voorziet in deze behoefte. Daarnaast plant Trees for Travel voor iedere honderd bomen die in buitenlandse projecten worden aangeplant, ook één boom in Nederland.

Jaarlijks tien hectare
Trees for Travel verzorgt de coördinatie van het Nationaal Bossenfonds. Staatsbosbeheer levert jaarlijks tien hectare, waar de bomen kunnen worden aangeplant. Ook verzorgt Staatsbosbeheer de aanplant, inrichting en het beheer van het nieuwe bos. Stichting Nationale Boomfeestdag werkt mee bij de organisatie van evenementen waar kinderen bij betrokken zijn en als fondsenwerver. De eerste bomen worden dit najaar geplant, samen met de eerste deelnemers van het Nationaal Bossenfonds.

Bron:
Staatsbosbeheer

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Staatsbosbeheer trapte woensdag 23 maart het Internationaal Jaar van de Bossen af. In ruim 400 gemeenten werd op die dag de 55e Nationale Boomfeestdag gevierd. Meer dan 115.000 kinderen planten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen.

Tegelijkertijd werd in Rotterdam een kunstwerk van Christien Meindertsma gepresenteerd tijdens de culturele manifestatie ‘Make a Forest’. Dit kunstwerk is door Meindertsma ontwikkeld in opdracht van Innovatienetwerk. De installatie verbeeldt de relatie tussen de productie en de consumptie van goederen en diensten uit de Nederlandse natuur. Deze zomer is het kunstwerk te zien in het voormalige zendstation Radio Kootwijk.

Multifunctionaliteit van het bos
Staatsbosbeheer vraagt met het Jaar van de Bossen aandacht voor de multifunctionaliteit van het Nederlandse bos en het belang van duurzaam bosbeheer. In Nederland beheert Staatsbosbeheer ruim 90.000 hectare bos, ongeveer een kwart van het totale bosareaal in Nederland. Nederlanders zijn met een gebruik van 1 m3 hout per persoon per jaar grootverbruikers. Het overgrote deel van dat hout komt uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud.

Variatie
In Nederland hebben we geen oerbossen meer. Al het bos is aangeplant. Voornamelijk in de eerste helft van de vorige eeuw en meestal speciaal voor de houtproductie. Hout was namelijk nodig voor de mijnbouw. De bossen bestonden destijds voornamelijk uit naaldbomen, keurig in rijen geplant, van dezelfde leeftijd. Dergelijke bossen zijn, kwetsbaarder voor storm en brand, minder rijk aan plant- en diersoorten. Gelukkig zijn de laatste decennia onze Nederlandse bossen gevarieerder geworden en bestaan nu uit veel meer verschillende soorten loof- en naaldbomen en bomen van verschillende leeftijden.

Kappen
Veel mensen vinden het zonde als er bomen gekapt worden. Toch leidt juist houtoogst tot een bos met een variatie aan bomen van verschillende leeftijden en soorten, dat gezonder is en onderkomen biedt aan verschillende vogels, zoogdieren, insecten, bomen, planten en paddenstoelen. En zonder vernieuwing van bossen is er in de toekomst helemaal geen bos meer en dus ook geen hout meer over. Duurzaam beheer is noodzakelijk voor de toekomst van de Nederlandse bossen. Niet alleen voor de mens, maar ook voor planten en dieren.

Bron:
Staatsbosbeheer

De Verenigde Naties hebben het jaar 2011 uitgeroepen tot het internationale jaar van het bos. Bossen zijn onmisbaar voor de ecosystemen op onze aarde. Zij zijn een belangrijke bron voor de biodiversiteit op aarde en vervullen een cruciale rol in de klimaatontwikkeling.

In bossen en wouden leven verder nog 300 miljoen mensen. Wereldwijd zijn er 13 miljoen banen in de bosbouwsector en voor miljoenen mensen zijn bossen van belang als bestaansmiddel. Bossen leveren namelijk alleen aan industriehout al 3,3 miljard m3 per jaar.

Nederlandse bossen
Ook in Nederland is bos, ondanks de geringe oppervlakte, van groot belang. Het vormt meer dan de helft van de ecologische hoofdstructuur, het is één van de meest populaire recreatiebestemmingen en het levert een belangrijke, schone en zuinige grondstof.

Het Bosschap wil in 2011 graag aandacht besteden aan het jaar van het bos en is daar momenteel ideeën over aan het verzamelen. Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Bosschap