Berichten

Gouda – D66 en GoudAsfalt grijpen de Nationale Boomfeestdag van woensdag 16 maart aan om 50 bomen te plaatsen op het terrein van burgerinitiatief Goudasfalt. D66 schenkt de 50 bomen aan het burgerinitiatief in het kader van het 50-jarig jubileum van de partij.
De Goudse D66-fractievoorztter Thierry van Vugt: “We gaan met Tweede Kamerlid Fatma Köser Kaya en kinderen van de Casimirschool de handen uit de mouwen steken op het Goudasfalt terrein. De stad leeft met groen en bomen. Afgelopen tijd hebben talloze vrijwilligers zich al ingespannen op en rond het Koudasfalt terrein. Ook wij willen onze bijdrage daarin leveren. Samen maken we de stad zo groener en duurzamer, en het is goed daar ook met scholieren aan te werken.”
Goudasfalt krijg groene en recreatieve functie
Het terrein krijgt een nieuwe, groene en recreatieve functie, waarmee de verbinding tussen Gouda, het water van de Hollandse IJssel en het polderland om de stad heen wordt versterkt. Kamerlid Fatma Koser Kaya: “Voor D66 is het belangrijk dat er meer natuur in en rondom de steden komt. Zo maken we natuur en recreatie ook voor mensen in drukbevolkte gebieden toegankelijk. De manier waarop mensen zelf in Gouda het initiatief hebben genomen voor GoudAsfalt is heel bijzonder. Wat D66 betreft zouden andere gemeenten hier van kunnen leren.”
Nationale Boomfeestdag
Op woensdag 16 maart vindt de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag plaats. Doel van de dag is het Nederlandse publiek, en in het bijzonder kinderen, te interesseren voor de waarde van bomen en bossen. In het hele land worden activiteiten georganiseerd in het kader van nationale boomfeestdag.

Waar zou jij – bij jou in de wijk – een boom willen plaatsen?
Groen staat niet alleen mooi, het heeft ook een positief effect op de buurt: bomen brengen verkoeling, leggen fijnstof vast en mensen voelen zich er zelfs gezonder door. Help je mee de beste plekken te vinden? Daar worden tijdens Nationale Boomfeestdag 2016 ook daadwerkelijk bomen geplant. Doe mee, jij bent immers expert in jouw buurt!
Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM gaat Nudge op zoek naar de beste locaties om nieuwe bomen te plaatsen. Basisscholen in de deelnemende gemeenten zullen de bomen tijdens Nationale Boomfeestdag 2016 ook daadwerkelijk planten.
Samen kunnen de aangemelde bomen al 29 kg fijn stof afvangen!
Hoe werkt het?
Heb je de ideale plek voor een boom gevonden die aan alle criteria voldoet? In de uitgebreide kaarten van de Atlas Natuurlijk Kapitaal vind je verschillende ‘lagen’. Zo kun je meehelpen om te onderzoeken of de boom in jouw straat bijvoorbeeld bijdraagt aan het afvangen van fijnstof op de fijnstofkaarten in de ANK.
Tot 16 januari kun je jouw plekken aangeven. Daarna worden alle aangemelde bomen getoetst op de criteria en voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.
Bomen in je buurt
Van meer groen in de buurt worden we blij, maar waarom eigenlijk?
Bomen hebben een verkoelende werking, een gezonde boom levert naar schatting een koelend vermogen van ongeveer 10 airco’s;
bij uitzicht op een plantsoen of park stijgen de huizenprijzen tot 6%;
met meer groen en minder tegels stroomt er tot 32,3 miljoen kuub minder regenwater het riool in.
kinderen spelen vaker buiten als er groen in hun omgeving is;
het is goed voor het milieu. Eén stadsboom kan net zoveel stikstofdioxide en fijnstof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers;
mensen voelen zich gezonder in een groene woonomgeving.
Meedoen? ga naar https://www.nudge.nl/projects/boom-in-je-buurt/

Anne Franks kastanjeboom leeft voort in Papendrecht. Op het schoolplein van OBS Anne Frank is tijdens Nationale Boomfeestdag een mini-exemplaar onthuld. Het is een stek van de witte paardenkastanje uit de tuin van het Achterhuis in Amsterdam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog keek Anne Frank vanuit haar zolderraam uit op de boom. Ze beschreef hem drie keer in haar dagboek. De kastanje werd daardoor een symbool van de vrijheid, een monument voor velen. In 2010 viel de boom om, nadat eerder al kastanjerot was geconstateerd.
Om de boom te laten voortleven, besloot de Anne Frank Stichting tot verkoop van stekjes. Een van die stekjes liet directeur Ine Aantjes van de Papendrechtse school volgroeien bij een boomkwekerij in Udenhout. En nu staat het ruim drie meter hoge exemplaar op het schoolplein aan de Rozenstraat.
 
Op de website van RTV Rijnmond kun je in een filmpje zien hoe de boom onthuld werd.
 
Bron en foto: RTV Rijnmond
 

Ruim honderdduizend kinderen uit 240 gemeenten hebben vandaag op de 59e Boomfeestdag een boom of struik in Nederland geplant. Zo’n dertigduizend volwassenen deden hetzelfde. In het bijzijn van onder meer prinses Laurentien werd vandaag in Almere de traditionele bomencirkel van het nationale evenement gepoot. Bij elkaar werden vandaag in heel Nederland tweehonderdduizend bomen en struiken geplant om zo aandacht te vragen voor de natuur.
Volgens directeur Peter Derksen van Stichting Nationale Boomfeestdag doen ieder jaar steeds minder kinderen en gemeenten mee aan het jaarlijkse evenement. De Boomfeestdag wordt minder populair en dat komt volgens Derksen mede door verminderde aandacht op school voor biologie.
Mede door de provinciale verkiezingen waren dit jaar opvallend veel vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten bij de festiviteiten in het land aanwezig. Tien van de twaalf provincies stuurden een gedeputeerde of een commissaris van de koning naar het grootste natuurevenement van Nederland.
Bron: ANP

Op woensdag 18 maart 2015 wordt de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalsvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.
Almere
De aftrap van de Boomfeestdag wordt dit jaar gegeven in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. De gemeente Almere is heel blij dat het Boomfeestdagbestuur er voor heeft gekozen om na 18 jaar weer naar Flevoland te komen. Almere is een groene stad; grote bossen en parken, meren en stadslandgoed De Kemphaan. En ook de beroemde Oostvaardersplassen liggen vlakbij Almere.
Groene stad
Almere is ontworpen door landschapsarchitecten. Een stad waarin de ontwerpers het groen van de natuur en het blauw van het water vanaf het begin hebben opgenomen in het ontwerp van de stad. Veel groen tussen en in de wijken. Inmiddels heeft Almere bijna 200.000 inwoners.
De Floriade
Almere vindt groen belangrijk. Daarom wordt de Floriade 2022 gehouden in Almere. Maar nu eerst de Boomfeestdag op 18 maart 2015!
 
Bron: Nationale Boomfeestdag

Gezondheid is op dit moment een zeer actueel maatschappelijk thema en dus een inhoudelijk goed  thema voor Boomfeestdag 2013.

Iedereen heeft bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in het park. Het is eigenlijk zo ‘gewoon’ dat het veel mensen niet eens opvalt. Maar schijn bedriegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, stad of wijk er uit zal zien zonder bomen, krijg je dan ook niet een onbehagelijk gevoel? Voel jij je niet lekkerder in een groene, bomenrijke omgeving dan in een betonnen omgeving?

Minder gestrest
Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich lichamelijk én geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen, spelen. Maar uiteraard zorgen bomen voor zuurstof en voor heerlijke voedzame vruchten. Daarom is het thema voor de Boomfeestdag op 20 maart 2013: Bomen maken gezond.

 

 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden woont woensdag 21 maart in Cuijk en Boxmeer de viering bij van het 55-jarig bestaan van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Op de Nationale Boomfeestdag planten 115.000 schoolkinderen in circa 350 gemeenten 230.000 bomen en struiken. In de afgelopen 55 jaar zijn in Nederland op de Boomfeestdag meer dan 11 miljoen bomen en struiken geplant.
 
De komst van de Prinses sluit aan op de reeks van Koninklijk bezoek die de Stichting Nationale Boomfeestdag al heeft mogen ontvangen. Zo waren eerder Koningin Juliana, Prins Bernhard, Prins Claus, Prinses Margriet, Prins Constantijn, de Prinsessen Laurentien, Marilène en Annette, Prins Carlos en herhaalde keren Koningin Beatrix aanwezig bij de nationale vieringen en/of aanverwante plantdagen.
 
De Prinses bezoekt eerst een Groenmarkt bij een boomkwekerij in Cuijk. Daar spreekt zij met landelijke organisaties en vrijwilligers die jaarlijks meewerken aan de Boomfeestdag. Aansluitend plant Prinses Máxima in aanwezigheid van ruim 750 schoolkinderen uit de regio Het Land van Cuijk, bestaande uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis, in Boxmeer een boom. Het is de laatste boom van een cirkel van twaalf die een gezonde en duurzame wereld symboliseert. De boom is een nieuw soort meidoorn die voor het eerst gepresenteerd wordt. Hij draagt de naam Crataegus succulenta ‘Boomfeestdag’.
 
De Nationale Boomfeestdag is in 1957 door Staatsbosbeheer ingesteld als gevolg van een resolutie van de Food and Agriculture Organization (FAO) om jaarlijks via het ‘World Festival of Trees’ aandacht te vragen voor de gevolgen van ontbossing. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft tot doel om bewustwording over het belang van bomen en bossen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door schoolkinderen van 9-11 jaar zelf een boom te laten planten, het geven van voorlichting en activiteiten als het Nationaal KinderBomenBos en het Koningin Wilhelminabos. 

 

In 2012 zal de Nationale Boomfeestdag worden gevierd op woensdag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, is de gastheer voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Het thema voor Boomfeestdag 2012 is ‘Bomen (be)leven’.

Bomen zorgen voor leven; zonder bomen is er geen leven op aarde. Het verhaal over de schone lucht is meer dan bekend en het meest genoemde door kinderen als ze gevraagd worden naar het belang van bomen. Bomen in steden zorgen er voor dat mensen zich lekkerder voelen en gezonder. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor een goede biodiversiteit en biodiversiteit zorgt op haar beurt voor onze gezondheid, want als de biodiversiteit wordt aangetast, wordt het leven van mens, dier en plant bedreigt. Denk maar eens aan fruitbomen en andere bloem- en vruchtdragende bomen: belangrijk voor de bij, maar ook voor vogels.

Belevingswaarde
Ook hebben bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat. Aan bomen beleef je ook economisch plezier: in steden en dorpen met veel groen en dus veel bomen staan huizen veel minder lang te koop.

Thema belichten
Basisschoolgroepen 6 en 7 kunnen met dit thema een groot aantal zaken rondom bomen, parken en bossen belichten tijdens het planten, maar ook met educatie. Denk maar aan de biologie van een boom zoals: stam, takken en wortels. Hout geeft stevigheid aan de boom en is verder betrokken bij het transport van water en voedingsstoffen van de wortels naar de bladeren. Houtzwammen (paddenstoelen) groeien op een boom of een boomstobbe.

Bron:
Nationale Boomfeestdag

 

Aanstaande dinsdag doen zo’n 500 Leidse basisschoolleerlingen mee met de jaarlijks Boomfeestdag in de Leidse Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra feestelijk tintje en verzorgt de directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen, de kick-off voor de verhalenwedstrijd “De Groene Stad, bron van & voor Biodiversiteit” voor Leiden en omgeving.

Op de gezamenlijke stand van Naturalis en de Boomfeestdag zal Derksen een verhaal voorlezen over biodiversiteit, waarna de kinderen een eigen gemaakt wensblad in kunnen leveren en een wandeling langs het bomenpad zullen maken.

Belang van groen
De Groene Stad verhalenwedstrijd is bedacht om kinderen na te laten nadenken over het belang van een groene stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel biodiversiteit. Zowel klassikaal als individueel kan een verhaal van maximaal 1.500 woorden ingeleverd worden door kinderen van 8 tot 12 jaar. Meer info:  www.kids4trees.nl/degroenestad
De winnende school ontvangt een echte fruitboom voor op het schoolplein.

Initiatiefnemers verhalenwedstrijd
De verhalenwedstrijd is een initiatief van De Groene Stad – activiteit van Plant Publicity Holland – Productschap Tuinbouw, Boomfeestdag, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties en Coalitie Biodiversiteit.

 

Lees ook
Groene Stad verhalenwedstrijd is gestart »

Bron:
Sleutelstad.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.