Bomen maken Gezond is het the­ma van Boom­feest­dag 2013

Gezond­heid is op dit moment een zeer actu­eel maat­schap­pe­lijk the­ma en dus een inhou­de­lijk goed  the­ma voor Boom­feest­dag 2013.

Ieder­een heeft bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in het park. Het is eigen­lijk zo ‘gewoon’ dat het veel men­sen niet eens opvalt. Maar schijn bedriegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, stad of wijk er uit zal zien zon­der bomen, krijg je dan ook niet een onbe­ha­ge­lijk gevoel? Voel jij je niet lek­ker­der in een groe­ne, bomen­rij­ke omge­ving dan in een beton­nen omge­ving?

Min­der gestrest
Bomen in ste­den en dor­pen zor­gen er voor dat bur­gers zich licha­me­lijk én gees­te­lijk gezon­der voe­len, min­der gestrest. Een groe­ne, bomen­rij­ke leef­om­ge­ving nodigt uit tot bewe­gen: wan­de­len, fiet­sen, spe­len. Maar uiter­aard zor­gen bomen voor zuur­stof en voor heer­lij­ke voed­za­me vruch­ten. Daar­om is het the­ma voor de Boom­feest­dag op 20 maart 2013: Bomen maken gezond.