Stek­kie Anne Frank-boom staat in Papen­drecht

Anne Franks kas­tan­je­boom leeft voort in Papen­drecht. Op het school­plein van OBS Anne Frank is tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag een mini-exem­plaar ont­huld. Het is een stek van de wit­te paar­den­kas­tan­je uit de tuin van het Ach­ter­huis in Amster­dam.
Tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log keek Anne Frank van­uit haar zol­der­raam uit op de boom. Ze beschreef hem drie keer in haar dag­boek. De kas­tan­je werd daar­door een sym­bool van de vrij­heid, een monu­ment voor velen. In 2010 viel de boom om, nadat eer­der al kas­tan­je­rot was gecon­sta­teerd.
Om de boom te laten voort­le­ven, besloot de Anne Frank Stich­ting tot ver­koop van stek­jes. Een van die stek­jes liet direc­teur Ine Aan­tjes van de Papen­drecht­se school vol­groei­en bij een boom­kwe­ke­rij in Uden­hout. En nu staat het ruim drie meter hoge exem­plaar op het school­plein aan de Rozen­straat.
 
Op de web­si­te van RTV Rijn­mond kun je in een film­pje zien hoe de boom ont­huld werd.
 
Bron en foto: RTV Rijn­mond