Berichten

De gemeente Terneuzen biedt nabestaanden vanaf vandaag de mogelijkheid om een boom te planten ter nagedachtenis aan hun overleden dierbare. De boom wordt dan onderdeel van het gedenkbos in Hoek.

Doordat nabestaanden zelf een boom mogen planten creëren zij hun eigen persoonlijke gedenkplaats op een andere plaats dan de begraafplaats.

Het gedenkbos krijgt een oppervlakte van 6.400 m2 en is geschikt voor het planten van ongeveer 100 gedenkbomen. Er worden in het bos zowel fruitbomen als duurzame boomsoorten geplant. De eerste 32 bomen die worden geplant zijn hoogstamfruitbomen zoals appelbomen, perenbomen, kersenbomen en pruimenbomen. De nabestaanden mogen zelf kiezen welk soort boom ze willen.

 

 

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de gedenkbomen te kunnen garanderen worden de bomen alleen geplant tussen september en maart. Het aanplanten wordt door een medewerker van de gemeente gedaan, dit kan indien men dat wil tijdens een ceremonie gebeuren. Bij het planten van de boom is het mogelijk om de as van de overledene in het plantgat uit te strooien of bij te zetten.

Kosten
Om de gedenkboom een persoonlijk tintje te geven kan er een gedenkbordje bij de boom worden geplaatst. Om de uniformiteit van het bos te behouden verstrekt de gemeente Terneuzen de gedenkbordjes. Nabestaanden mogen zelf bepalen welke tekst er op het bordje komt te staan. Om het natuurlijke karakter van het gedenkbos te behouden is het niet toegestaan om bloemen, kaarsen, knuffeldiertjes of iets dergelijks te plaatsen bij de boom. De kosten van de boom bedragen 500 euro, dit is inclusief aanschaf van de boom, het planten, het gedenkbordje en het onderhoud van de boom gedurende tien jaar. Het bos is voor iedereen toegankelijk.

Bron:
Gemeente Terneuzen

 

 

 

 

 
 

De gemeente Hoogeveen plant zondag, tijdens de internationale Klimaatactiedag, de eerste boom voor het zogenoemde CO2-compensatiebos.

Hoogeveen is een millenniumgemeente en dat betekent dat de gemeente onder meer de uitstoot van CO2 wil beperken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daarom wil de gemeente een compensatiebos bij de toekomstige begraafplaats Zevenbergen bij Fluitenberg. Inwoners, bedrijven en instellingen mogen daar zelf bomen of struiken planten, om CO2-uitstoot te compenseren.

 

Bron:
RTV Drenthe

 

In Alkmaar vindt de komende weken de bomenverkiezing plaats. De favoriete lekker-luieren-in-het-park boom bijvoorbeeld, of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prachtig bloeit. Welke boom ook favoriet  is; onder het motto ‘Welke boom heeft de X-Factor’ worden alle inwoners van Alkmaar opgeroepen hun favoriete exemplaar te kiezen op www.boomverkiezing.nl. Op de site kunnen bewoners zelf een boom nomineren.

Positieve aandacht voor bomen
De verkiezingen worden gehouden om de bomen van Alkmaar op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Onze bomen zorgen namelijk voor zuurstof en nemen CO2 en andere luchtverontreiniging op. Ze zijn daarom belangrijk voor de stad en dus ook voor de inwoners, maar bomen hebben vaak ook een emotionele betekenis. Deze betekenis kunt u met de boomverkiezingen naar voren brengen. Tijdens de boomverkiezingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de bomen van Alkmaar.

 

 

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert ongeveer 45.000 bomen en verricht dagelijks onderhoud en beheer aan de vele groenvoorzieningen in de wijk. Het omvangrijke bomenbestand in de stad wordt kwalitatief op peil gehouden. Binnen de mogelijkheden kijkt Alkmaar naar de mogelijkheden om het bestaande bomenbestand uit te breiden. Bij noodzakelijke vervanging wordt in overleg getreden met betrokken bewoners en andere partijen.                                               

Bomenstichting
Welke boom heeft de X-factor? is een initiatief van de Bomenstichting. Verschillende gemeenten in Nederland hebben inmiddels een bomenverkiezing gehouden. Aan het einde van de reeks verkiezingen worden de resultaten gebundeld. Dit levert dit de vakwereld informatie op om toekomstige groenontwerpen nog beter op de wensen van gebruikers af te stemmen.

Bron:
Gemeente Alkmaar

De afgelopen maanden is druk gewerkt aan het ontwerp en de aanleg van een groene speelplek in Zoetermeer. Na het inplanten van al het groen hebben kinderen van de participatiegroep de laatste boom geplant.

Er staan tijdelijk hekken om het gehele terrein om het groen de kans te geven om te groeien. Aan het begin van de zomervakantie wordt het natuurspeelterrein feestelijk geopend.

Vanaf eind juni kunnen de kinderen in de Zoetermeerse wijk Oosterheem spelen in een groene speelplek.

Lees het volledige artikel op Nieuwsbank »

 

 

 


Bron:
Nieuwsbank

 

Om de inwoners van de gemeente Deventer te betrekken bij de groencompetitie van Entente Florale, organiseert het platform ‘Mooi Deventer’ de competitie ‘de mooiste tuin van Deventer’. Ook vindt er een competitie ‘de mooiste boom van Deventer’ plaats. Beide competities worden door een vakkundige jury beoordeeld.

Deventer doet dit jaar mee aan de groencompetitie van Entente Florale. De gemeente gaat voor de hoofdprijs en om dit te verwezenlijken, zoekt zij de samenwerking op met de inwoners. “Daarom hebben we ‘de mooiste boom’ en ‘de mooiste tuin’ verkiezing in het leven geroepen. Iedere Deventenaar kan daardoor meehelpen aan de verkiezing Deventer De Groenste Stad van Nederland,” geeft initiatiefnemer Sjon Heijenga aan.

Het openbare groen vormt samen met de particuliere tuinen het groene Deventer. De jury van de Entente Florale beoordeelt de stad als geheel. 

‘Mooi Deventer’
Speciaal voor Entente Florale hebben verschillende particuliere organisaties de handen ineengeslagen onder de titel: ‘Mooi Deventer’. De gemeente is blij met het initiatief en verleent ondersteuning en samenwerking.

Deelnemer aan ‘Mooi Deventer’ is Stichting Open Boek. De stichting Open Boek maakt speciaal voor de Entente Florale een boek met de titel ‘Mooi Deventer, de groene stad’. Het boek wordt op 16 juli door de gemeente overhandigt aan de jury van de Entente Florale, om extra gewicht in het schaaltje te leggen. Daarna is het boek voor iedereen te koop.

Prijs voor winnaars
De mooiste boom- en tuinwinnaars krijgen in het boek uitgebreid aandacht. De Deventer Bomenstichting en de landelijke Bomenstichting ondersteunen de actie en hopen dat er ieder jaar een nieuwe mooiste boom van het jaar gekozen zal worden. De eigenaar van de mooiste tuin mag als winnaar zijn/haar tuin vanuit een luchtballon bekijken.

Iedereen kan meedoen
Iedereen uit Deventer kan meedoen aan de verkiezingen. Op de website www.deventerfotos.nl is meer informatie te vinden. Aanmeldingen kunnen worden doorgegeven tot en met 30 mei. Op zaterdag 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt.

 

Afgelopen week, tijdens de Nationale Boomfeestdag, startte de verkiezing van de mooiste boom van Tilburg. Stichting Stadsbomen Tilburg organiseert deze wedstrijd, in samenwerking met de gemeente.

“We zetten ons in voor het behoud van bomen in stad en regio”, legt voorzitter Bram van Beurden van de stichting uit. “Bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Zij zuiveren de lucht, zorgen voor een groen beeld en huisvesten diverse dieren en insecten.”

Jury
Van 17 maart tot 30 april kunnen alle inwoners van Tilburg hun favoriete boom aanmelden.

Een deskundige jury nomineert vervolgens de 10 mooiste bomen waarop de bevolking in mei kan stemmen. Op 28 mei, in de week van de biodiversiteit, wordt de winnende boom bekendgemaakt. Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Tilburgers.nl

 

De gemeente Beesel-Reuver  is de enige gemeente in Noord-Limburg waar woensdag verkiezingen plaatsvinden. Om duidelijk te maken wat de PvdA daar wil realiseren, werd er afgelopen zaterdag een eerste boom geplant. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma namelijk voor Beesel-Reuver voorgesteld dat er de komende vier jaar 1.000 bomen in de gemeente geplant moeten worden.

De PvdA geeft aan dat dat deze plantactie goed is voor het groene imago van onze gemeente als groene buffer tussen Venlo en Roermond. Maar ook voor het leefklimaat in de gemeente.

De eerste boom is naast de brandweerkazerne in Reuver geplant. Bij deze symbolische boomplantactie was tweede-kamerlid Lia Roefs aanwezig.

Lees ook
PvdA Beesel-Reuver gaat 1.000 bomen planten » 

Bron:
PvdA Beesel-Reuver

Op donderdag 25 februari gaf wethouder Eppe Beimers (openbare ruimte) van Leidschendam-Voorburg het officiële startsein voor de actie ‘Hier past een boom’. Op een grasveld op de hoek Heuvelweg/Prinsensingel in Leidschendam plantte hij de eerste bomen uit het gemeentelijke 1000 bomenplan.

Van 25 februari tot 1 juli 2010 kunnen burgers locaties in de openbare ruimte (zoals een grasveld) aandragen waar zij graag zien dat de gemeente een boom plant.

Aanmelden van de plek kan op de site 1000 Bomenplan »

Bron:
Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

De gemeente Haarlemmermeer is vanaf 12 februari een bijzonder bos rijker. Een bos om in te wandelen, de hond uit te laten, te genieten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te herdenken.

Wethouder Michel Bezuijen, tevens bestuurslid van het recreatieschap Spaarnwoude, opende het Herdenkingsbos in het recreatiegebied de Groene Weelde in Vijfhuizen. Op deze bijzondere plaats kan iedereen in Nederland een boom planten of adopteren voor een overleden dierbare en daarbij as uitstrooien.

Mooi bos met veel soorten
Het Herdenkingsbos is een particulier initiatief van Jacques Ninaber en Remco van Zeggelaar en is met medewerking van Staatsbosbeheer, het recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente tot stand gekomen.

Wethouder Michel Bezuijen: “Het is goed hier een mooi locatie voor te hebben gevonden. Het past ook binnen de huidige recreatieve bestemming van het gebied en er is toestemming van Staatsbosbeheer voor de aanleg van dit Herdenkingsbos. We slaan bovendien twee vliegen in een klap: onze inwoners krijgen een mooi bos met vele soorten bomen zonder subsidie van de overheid, en mensen hebben een plek om hun dierbaren te herdenken. Gewoon als onderdeel van een openbaar bos. Ik denk dat daar grote behoefte aan is. Mensen gaan anders om met de dood en willen het zelf kunnen regelen. Velen hebben ook behoefte aan een plek om naar toe te kunnen gaan. Het realiseren van dit idee met enthousiaste initiatiefnemers past bij het karakter van Haarlemmermeer. Het geeft aan dat het recreatieschap en de gemeente open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven.”

2.500 bomen worden geplant
De komende jaren kunnen er maximaal 2.500 bomen worden geplant. Jaarlijks worden hiervoor plantvakken gemaakt. Iedere te planten of te adopteren boom wordt voor een periode van 10 jaar door  Herdenkingbos bv beheerd. Uiteindelijk wordt het een duurzaam bos. Ook na 10 jaar blijven de bomen er staan.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Haarlemmermeer

De Bomenstichting viert dit jaar haar 40e verjaardag en daarom roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monumentale Boom’. Monumentale bomen zijn door de Bomenstichting op de kaart gezet en voor de komende jaren heeft de stichting zich onder meer ten doel gesteld om jonge bomen te laten uitgroeien tot monumentale bomen.

Alle aspecten van het werk van de stichting staan dit jaar centraal voor zowel vakmensen als liefhebbers. Zoals het congres ‘Groenblijvend beleid’, een feestelijke donateursdag met de presentatie van een fraai boek over bijzondere bomen, een meerdaagse donateursreis naar Normandië en tijdens de Dag van het Park rondleidingen en andere activiteiten rond bomen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Bomenstichting