Bomenstich­ting roept 2010 uit tot jaar van monu­men­ta­le boom

De Bomenstich­ting viert dit jaar haar 40e ver­jaar­dag en daar­om roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monu­men­ta­le Boom’. Monu­men­ta­le bomen zijn door de Bomenstich­ting op de kaart gezet en voor de komen­de jaren heeft de stich­ting zich onder meer ten doel gesteld om jon­ge bomen te laten uit­groei­en tot monu­men­ta­le bomen.

Alle aspec­ten van het werk van de stich­ting staan dit jaar cen­traal voor zowel vak­men­sen als lief­heb­bers. Zoals het con­gres ‘Groen­blij­vend beleid’, een fees­te­lij­ke dona­teurs­dag met de pre­sen­ta­tie van een fraai boek over bij­zon­de­re bomen, een meer­daag­se dona­teurs­reis naar Nor­man­dië en tij­dens de Dag van het Park rond­lei­din­gen en ande­re acti­vi­tei­ten rond bomen.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Bomenstich­ting