PvdA Bee­sel-Reu­ver plant eer­ste boom

De gemeen­te Bee­sel-Reu­ver  is de eni­ge gemeen­te in Noord-Lim­burg waar woens­dag ver­kie­zin­gen plaats­vin­den. Om dui­de­lijk te maken wat de PvdA daar wil rea­li­se­ren, werd er afge­lo­pen zater­dag een eer­ste boom geplant. De PvdA heeft in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma name­lijk voor Bee­sel-Reu­ver voor­ge­steld dat er de komen­de vier jaar 1.000 bomen in de gemeen­te geplant moe­ten wor­den.

De PvdA geeft aan dat dat deze plantac­tie goed is voor het groe­ne ima­go van onze gemeen­te als groe­ne buf­fer tus­sen Ven­lo en Roer­mond. Maar ook voor het leef­kli­maat in de gemeen­te.

De eer­ste boom is naast de brand­weer­ka­zer­ne in Reu­ver geplant. Bij deze sym­bo­li­sche boom­plantac­tie was twee­de-kamer­lid Lia Roefs aan­we­zig.

Lees ook
PvdA Bee­sel-Reu­ver gaat 1.000 bomen plan­ten » 

Bron:
PvdA Bee­sel-Reu­ver