Zoe­ter­meer­se kin­de­ren plant­ten laat­ste boom in groe­ne speel­plek

De afge­lo­pen maan­den is druk gewerkt aan het ont­werp en de aan­leg van een groe­ne speel­plek in Zoe­ter­meer. Na het inplan­ten van al het groen heb­ben kin­de­ren van de par­ti­ci­pa­tie­groep de laat­ste boom geplant.

Er staan tij­de­lijk hek­ken om het gehe­le ter­rein om het groen de kans te geven om te groei­en. Aan het begin van de zomer­va­kan­tie wordt het natuur­speel­ter­rein fees­te­lijk geo­pend.

Van­af eind juni kun­nen de kin­de­ren in de Zoe­ter­meer­se wijk Oos­ter­heem spe­len in een groe­ne speel­plek.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel op Nieuws­bank »

 

 

 


Bron:
Nieuws­bank