Welke Alkmaarse boom heeft de X-factor?

In Alkmaar vindt de komende weken de bomenverkiezing plaats. De favoriete lekker-luieren-in-het-park boom bijvoorbeeld, of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prachtig bloeit. Welke boom ook favoriet  is; onder het motto ‘Welke boom heeft de X-Factor’ worden alle inwoners van Alkmaar opgeroepen hun favoriete exemplaar te kiezen op www.boomverkiezing.nl. Op de site kunnen bewoners zelf een boom nomineren.

Positieve aandacht voor bomen
De verkiezingen worden gehouden om de bomen van Alkmaar op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Onze bomen zorgen namelijk voor zuurstof en nemen CO2 en andere luchtverontreiniging op. Ze zijn daarom belangrijk voor de stad en dus ook voor de inwoners, maar bomen hebben vaak ook een emotionele betekenis. Deze betekenis kunt u met de boomverkiezingen naar voren brengen. Tijdens de boomverkiezingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de bomen van Alkmaar.

 

 

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert ongeveer 45.000 bomen en verricht dagelijks onderhoud en beheer aan de vele groenvoorzieningen in de wijk. Het omvangrijke bomenbestand in de stad wordt kwalitatief op peil gehouden. Binnen de mogelijkheden kijkt Alkmaar naar de mogelijkheden om het bestaande bomenbestand uit te breiden. Bij noodzakelijke vervanging wordt in overleg getreden met betrokken bewoners en andere partijen.                                               

Bomenstichting
Welke boom heeft de X-factor? is een initiatief van de Bomenstichting. Verschillende gemeenten in Nederland hebben inmiddels een bomenverkiezing gehouden. Aan het einde van de reeks verkiezingen worden de resultaten gebundeld. Dit levert dit de vakwereld informatie op om toekomstige groenontwerpen nog beter op de wensen van gebruikers af te stemmen.

Bron:
Gemeente Alkmaar