Berichten

GroenLinks Geertruidenberg start met de actie “Hier kan een boom!”. Wij roepen inwoners van de gemeente Geertruidenberg op locaties door te geven waar een boom kan worden teruggeplaatst of nieuw kan worden geplant. Initiatiefneemster Lia Kuijsters zal de wethouder van groen vragen de door de inwoners aangedragen locaties te beplanten.

Overal in de gemeente verdwijnen wel eens bomen. Sommige zijn ziek, andere vallen om en soms moeten ze verdwijnen vanwege bouw of verkeersmaatregelen. Dat is pijnlijk, maar vaak is er niet veel aan te doen. Maar als je kapt moet je ook herplanten, anders ontgroent de gemeente. De afgelopen jaren is dit lang niet altijd gelukt. Vaak omdat er geen goede herplaatsinglocatie gevonden kon worden. Het planten van bomen is moeilijker dan het lijkt.

De ondergrond moet goed zijn, er mogen geen kabels en leidingen lopen en het kan niet zondermeer ten kosten gaan van faciliteiten als parkeerplaatsen. Maar waar ze ooit stonden en wel terug geplaatst kunnen worden, gebeurt het soms ook niet.

 
Plantseizoen
Het plantseizoen van bomen duurt van november tot en met februari. Bewoners kunnen hun locaties tot mei 2010 melden op de website. In het najaar zal de gemeenteraadsfractie de wethouder van groen een kaart aanbieden met potentiële locaties. Er zal gevraagd worden al die locaties te beoordelen op de mogelijkheid een boom te (her)planten. Wij vragen hem tevens om over alle aangedragen locaties aan ons terug te rapporteren. En die rapportage plaatsen wij dan weer op onze website.”

Start
De start van de actie start binnenkort in de Groenstraat waar Jan van Oort en Lia Kuijsters de eerste locatie voor herplant zullen aanwijzen.

Tot 1 juni 2010 kunnen burgers de locaties melden.

Bron:
GroenLinks Geertruidenberg 
 

D66 Uitgeest wil de jaarwisseling aangrijpen om haar initiatief voorstel, het “Bomenadoptieplan”, het licht te laten zien. Fractievoorzitter Klaas Boer heeft daartoe een brief geschreven aan de leden van de gemeenteraad en het college.

Het voorstel ziet er als volgt uit: “Stel burgers en bedrijven in Uitgeest in de gelegenheid stil te staan bij een bijzonder moment in hun leven door het planten van een boom; bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe onderneming, de geboorte van een kind of het sluiten van een verbintenis. Op deze wijze deelt men met de gemeenschap en draagt men tevens bij aan een groener aanzien van het dorp.”

D66 Uitgeest zal zich in blijven zetten voor zowel een groener Uitgeest. 

Lees het volledige bericht »

Bron:
D66 Uitgeest

 

Elk jaar kiest de stad Antwerpen een dier- of plantensoort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hogere overlevingskans geven in de stedelijke omgeving. In 2010 valt de keuze op een plantensoort, de boom.

De stad kiest de boom als soort van het jaar om mensen bewust te maken van het belang van bomen in de stad. Bomen dragen immers bij tot een gezonde en leefbare stad.

Bomen meer ruimte in de stad
Tegen maart 2010 is het actieplan bekend. Dit zal aansluiten bij de bestaande groenplannen en het bomenplan. Het zal aangeven op welke manier de boom in de stad meer ruimte kan krijgen en hoe het bomenbestand kan behouden en vergroot worden. Het plan zal ook aandacht hebben voor het onderhoud van de bomen.


Burger informeren over bomen
Ook de Antwerpenaar wordt betrokken. Hij zal informatie krijgen over het bomenpatrimonium en kunnen deelnemen aan wandelingen in parken en langs bomen. Ook bezoeken aan de Bomenbank, adoptie van bomen in de straat, buurt of wijk en vertellingen over bijzondere bomen staan op het programma.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Antwerpen ORadio

De Portugese experimentele electro-rockband Blasted Mechanism zal voor elke bezoeker van het concert van 28 november in het Coliseu dos Recreios in Lissabon een boom planten.

De rocksterren zijn ambassadeurs van een tak van milieuorganisatie Quercus en zullen met deze actie vierduizend bomen planten op het onbewoonde eiland (Ilha de Ponta de Erva bij Vila Franca de Xira).  Blasted Mechanism maakt muziek waarbij rock, electro en wereldmuziek elkaar ontmoeten.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Portugal.blog.nl

 

De Boom van het jaar 2010 is de Metasequoia glyptostroboides. Het thema dit jaar is luchtkwaliteit: ‘Bomen voor schone lucht’.
Plant Publicity Holland (PPH) maakt elk jaar met de begeleidingscommissie van het Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen en de cultuurgroep laanbomen de boom van het jaar bekend.

Folder
Naast de poster verschijnt er dit jaar voor het eerst een folder over de Boom van het Jaar waarin informatie te vinden is over het thema luchtkwaliteit en waarin een omschrijving van de bomen te vinden is.

In deze folder vindt u meer informatie over het thema luchtkwaliteit alswel een uitgebreide omschrijving van de soort Metasequoia glyptostroboides.

Hier vindt u extra informatie over de overige bomen die op de poster staan.

Pinus nigra subsp. nigra  (Oostenrijkse den)
Pinus nigra subsp. nigra is geen snelle groeier die uiteindelijk een hoogte van circa 20 meter bereikt. De kroon is eerst breed kegelrond en later rond tot bijna schermvormig. Op hogere leeftijd wordt het een zeer imposante boom met een decoratieve diep gegroefde zwartgrijze schors. De stijve naalden staan met twee bijeen en worden 9-14 cm lang. De vrouwelijke bloemen zijn onopvallend geel. De vruchten zijn afstaande hangende kegels, enkel of in paren, lichtbruin en 5-8 cm groot. Ze vallen in het voorjaar af.

De Oostenrijkse den wortelt diep met een lange penwortel en groeit op alle grondsoorten, ook op droge kalkrijke grond. De soort is zeer winterhard (tot -26 °C) maar verdraagt hitte ook erg goed. Daarbij is de soort ook goed bestand tegen luchtverontreiniging. Al met al een prima stadsboom, mits er voldoende ruimte is.

Pinus nigra subsp. nigra kan vanwege de brede kroon het best toegepast worden als solitair in parken en brede lanen en als landschappelijke beplanting. Dit kan als laagvertakte, maar ook als opgekroonde boom. De boom verdraagt vormsnoei goed en kan op die manier ook op plaatsen met wat minder ruimte toegepast worden. 

 

Tilia tomentosa ‘Brabant’ (Zilverlinde)
De selectie ‘Brabant’ is een goede groeier met een hele regelmatige kegelvormige ronde kroon die uiteindelijk 20-25 m hoog kan worden. Eerst wordt een spitse top gevormd, maar dat verdwijnt later. De takken zijn aanvankelijk opvallend schuin opgaand, maar de onderste takken kunnen op den duur enigszins gaan overhangen. De stam is recht, met een gladde donkergrijze bast; de twijgen zijn groengrijs en viltig. Het blad is min of meer rond en donkergroen. Dankzij de opvallend dichtbehaarde witviltige onderzijde van de bladeren zijn de bomen onaantrekkelijk voor lindebladluizen. In juli bloeit de boom met sterk geurende lichtgele bloemen.

De Zilverlinde wortelt vlak en diep en er is enig risico voor opdrukken van verharding als de boom in de verharding staat. De boom verdraagt alle grondsoorten (neutraal-basisch) en doet het ook onder droge omstandigheden goed. De bestendigheid voor (zee)wind is goed. Vorst verdraagt ‘Brabant’ tot -23 ˚C.

 

 

 

 


Alnus ×spaethii  ‘Spaeth’ (Els)
Alnus ×spaethii ‘Spaeth’ is een sterke groeier die een hoogte van 15-20 m bereikt. De kroon begint smal kegelvormig en vormt later een brede kegelvorm met iets overhangende takken.

De schors is grijsbruin en licht gegroefd. De takken groeien eerst omhoog, en buigen daarna horizontaal af. Begeleidingssnoei is alleen nodig om de juiste stamhoogte te krijgen; in de kroon is geen onderhoudssnoei nodig. De bladknoppen staan op steeltjes. Het frisgroene blad is langwerpig (5-16 cm) eirond en beetje leerachtig. De onderkant van het blad is bezet met kleine haartjes. Het blijft in de herfst lang aan de boom. De boom bloeit zeer vroeg in het voorjaar; de mannelijke katjes zijn 10-15 cm lang en de vrouwelijke 2,5 cm. De vruchten zijn eivormige elzenproppen van 2-3 cm.

De boom gaat goed omhoog maar wordt uiteindelijk ook breed en kan daarom het best toegepast worden in brede lanen en straten of open groenstroken. De boom wortelt vlak en diep en groeit bij een breed pH-traject. Wel heeft de soort de voorkeur voor een drogere standplaats. De boom is goed winterhard (tot -23 °C) en ook de windbestendigheid is goed, ook bij de kust.

 

 

Betula ermanii ‘Holland’ (Goudberk)
Het is een boom met een eivormige kroon die15-20 m hoog wordt. De sierwaarde zit vooral in de geel-witte stam die in dunne stroken afbladdert. Na het afbladderen is de bastkleur geelbruin. Het blad is driehoekig tot eirond, donkergroen en loopt vroeg uit in de lente. De katjes zijn geelgroen, waarvan de eivormige vrouwelijke alleenstaand rechtop (2-3 cm) en de mannelijke 4-6 cm groot worden in april. In de herfst kleurt de boom goudgeel tot oranje waarbij de bladval vrij vroeg inzet. Betula ermanii ’Holland’ is een selectie met een wat smallere regelmatige kroon en een goed opgaande stam.

Het wortelstelsel is oppervlakkig en fijn vertakt. Betula ermannii prefereert een goede, vochtige standplaats en is niet geschikt voor arme droge bodems. De soort is zeer winterhard (tot -29 °C) maar gevoelig voor (zee)wind.

Wat de toepassing betreft wordt aanbevolen om Betula ermannii ‘Holland’ in open bermen en groenstroken te planten. Planten in de verharding kan problemen geven.

 

 

Ulmus ‘Columella’ (Iep)
‘Columella’ heeft een goede groeikracht en wordt uiteindelijk 15-20 m. Opvallend is de slanke zuilvorm en de niet te dichte kroon. Op latere leeftijd wordt de kroon weliswaar breder, maar blijft voor een iep opvallend slank. De schors is eerst grijs en wordt later donkergrijs met donkere groeven. De bladeren zijn eirond en donkergroen. Columella bloeit in maart-april. Later worden de platte gevleugelde ronde nootjes gevormd.

De boom is zeer geschikt voor straat- en laanbeplanting. Ulmus heeft een vrij vlak wortelsysteem, maar in het gebruikswaardeonderzoek zijn nog geen problemen met wegdekbeschadiging opgetreden. ‘Columella’ prefereert een vochtige en luchtige bodem, is kalkminnend en verdraagt vorst heel goed (-29°C).

 

 

 

 

 

 

Aesculus x carnea ‘Briotii’ (Rode paardekastanje)
‘Briotii’ wordt minder groot dan de soort (max. 15 m) en groeit ook langzamer. De cultivar is al oud (1858) en komt uit Frankrijk (Trianon). De kroon is rond tot piramidaal en gesloten. De schors is grijsgroen en de knopschubben zijn droog. Het blad is vijftallig, donkergroen en circa 15 cm en verschijnt al vroeg in het voorjaar. In de herfst verkleurt het geelbruin. De sierwaarde van ‘Briotii’ wordt vooral bepaald door de bloedrood gekleurde bloempluimen, die rond half mei als kaarsjes aan de uiteinden van de takken staan. De bloei zet pas goed door als de boom door de jeugdfase heen is (na 10 jaar). Qua gezondheid dient bij Aesculus ×carnea vooral rekening gehouden te worden met de hoge gevoeligheid voor kastanjebloedingsziekte. De ‘Briotii’ is echter niet aantrekkelijk voor kastanjemineermot waardoor het blad in tegenstelling tot veel andere kastanjes de hele zomer groen blijft.

De toepassing van ‘Briotii’ is bij voorkeur als solitair in een park, en eventueel in brede straten en lanen. De soort verdraagt geen verharding, tenzij de boomspiegel voldoende groot is. Het wortelstelsel van Aesculus carnea bestaat uit een hoofdwortel die diep de grond in gaat.

‘Briotii’ groeit op alle grondsoorten, mits niet te droog. Verder is de soort gevoelig voor bodemverdichting en licht gevoelig voor strooizout. De windbestendigheid is matig. Vorst verdraagt de soort tot -23°C.

Bron:
Tekst: Jelle Hiemstra (PPO) en Bart van der Sluis (PPO).
Fotografie: Sjon Heijenga (in opdracht van PPH)

 

 

 

 

 
 

In Enschede, Leiden, Wijchen, Skarsterlan en Epe zijn in september de boomverkiezingen gestart. Via de website boomverkiezing.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen op hun favoriete boom. De boom die het grootst aantal stemmen behaalt, wordt gehuldigd.

In de gemeente Enschede zijn er eenentwintig bomen aangemeld en er wordt momenteel volop gestemd op deze aangemelde bomen. Een moeraseiken, een kastanje en een mammoetboom staan op dit moment in de top drie en strijden om de eerste plaats.

Wilt u meer informatie over hoe de verkiezingen in de andere plaatsen verlopen, bekijk dan de website boomverkiezing.nl »

De verkiezing: ‘Welke boom heeft de X-factor?’ is een initiatief van de Bomenstichting in samenwerking met onder meer De Groene Stad.

 

Bron:
Boomverkiezing.nl
Bomenstichting

De begeleidingscommissie van het Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen heeft de Prunus ceracifera ‘Nigra’ als Boom van het jaar 2009 gekozen. Deze roodbladige boom past in het thema ‘Kleur in de stad’ van PPH.

Omschrijving van de boom
De Prunus ceracifera ‘Nigra’ is een opvallende boom met een ovale tot ronde kroon die vaak iets bochtig groeit. De hoogte is circa 6-8 meter. De glanzende schors is donker- tot paarsbruin. Jonge twijgen zijn donkerrood. Het blad is ovaal tot eirond, donker roodbruin en blijft tot in de late herfst op kleur. Deze boom bloeit in maart-april tijdens het uitlopen van het blad. De roze enkelvoudige bloemen worden zelden gevolgd door donkerrode vruchten.

Prunus ceracifera ‘Nigra’ verlangt een vruchtbare en vochthoudende grond.

 

 

 

 

Andere kleurrijke bomen
De commissie heeft tevens zes andere kleurrijke bomen genomineerd voor stedelijke beplanting, deze zijn:

  • Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’,
  • Acer negundo ‘Flamingo’
  • Catalpa bignonioides ‘Aurea’
  • Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
  • Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’  
  • Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
  • De poster kunt u gratis bij PPH bestellen » 

 

 

 

 
 

In Meppel vindt de komende zes weken de bomenverkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor?’ plaats. Wethouder Egbert van Dijk gaf op 16 april het startschot voor de verkiezingen door zijn favoriet, de koninklijke boom in het Beatrixplantsoen, bekend te maken. 

Bron:
Boomverkiezing
April 2009
 
 
 
 

 

 

 

Sinds het technisch mogelijk is ook grote bomen te verplanten, nemen bewoners van nieuwbouwwijken geen genoegen meer met van die jonge, iele ‘werphengels’ voor hun deur. Ze willen een volwaardige iep of eik bij het huis, precies zoals deze op de bouwtekening stond aangegeven. Maar die grote kosten veel meer, en worden snel ingehaald door de kleintjes. 

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in Trouw

Ook interessant:
Bomen, stedelijk groen

Bron:
Trouw

Waar vind je nog een boom in de openbare ruim te waar kinderen gemakkelijk in bomen klimmen? Het in bomen klimmen wordt kinderen veeleer onmogelijk gemaakt, terwijl het juist zou moeten worden bevorderd. Dit artikel gaat in op de criteria waaraan klimbomen moeten voldoen, welke soorten in het bijzonder geschikt zijn, hoe je de bomen op een gepaste wijze kunt snoeien en onder welke overige voorwaarden je kinderen kunt leren om in bomen te klimmen. Daarbij wordt een overzicht gegeven van bomen die geschikt zijn als klimbomen.

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in het vakblad groen van september 2008

Ook interessant:
Kinderen, spelen, ontwerp en bomen

Bron:
Vakblad Groen