Actie ‘Hier past een boom’ offi­ci­eel van start

Op don­der­dag 25 febru­a­ri gaf wet­hou­der Eppe Bei­mers (open­ba­re ruim­te) van Leid­schen­dam-Voor­burg het officiële start­sein voor de actie ‘Hier past een boom’. Op een gras­veld op de hoek Heuvelweg/Prinsensingel in Leid­schen­dam plant­te hij de eer­ste bomen uit het gemeen­te­lij­ke 1000 bomen­plan.

Van 25 febru­a­ri tot 1 juli 2010 kun­nen bur­gers loca­ties in de open­ba­re ruim­te (zoals een gras­veld) aan­dra­gen waar zij graag zien dat de gemeen­te een boom plant.

Aan­mel­den van de plek kan op de site 1000 Bomen­plan »

Bron:
Gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg