Berichten

De Groene Stad sprak met een lokale politica met een passie voor bomen.
Lia Kuijsters is al jaren actief bij de afdeling van GroenLinks Dongemond. Als bestuurslid, secretaris, campagneleider en steunfractielid. Maar Lia is ook sinds 2008 contactpersoon van de Bomenstichting in de gemeente Geertruidenberg. Ze maakt deel uit van het Platform Bomen, een uniek initiatief.
‘Niet kappen, maar koesteren’ is de titel van het bomenbeleidsplan van Geertruidenberg. Het is een handreiking aan het College van Burgemeester en Wethouders om te oordelen over de vaak complexe vraagstukken waarbij bomen in het geding zijn. Het platform bestaat uit burgers met kennis van en affiniteit met bomen, een vertegenwoordiger van de Bomenstichting, beleidsambtenaren van de gemeente en de wethouder Groen.
Bij ‘bomenvraagstukken’ doet het platform onderzoek. De boom en zijn omgeving wordt onderzocht, er worden gesprekken gevoerd met omwonenden over hun visie. Als op deze manier het probleem in kaart is gebracht, komt het platform bijeen en wisselt van gedachten over de situatie. Het is de basis voor een advies aan het College. Met het Platform Bomen wil de gemeente Geertruidenberg bewoners meer bij het groenbeleid betrekken. ‘En met succes, het platform functioneert erg goed’.
Lia Kuijsters is tevens contactpersoon van de Bomenstichting en verantwoordelijk voor de aanmelding van vier iepen bij de Bomenmakelaar. ‘Die vier iepen zijn nog kerngezond. Hoewel er door burgers al jaren wordt aangedrongen op kap vanwege de overlast die ze een paar keer per jaar bezorgen, is dat zonde’. Ze heeft de iepen dan ook aangemeld bij de Bomenmakelaar. ‘Die club is opgericht om de kap van gezonde, volwassen bomen te voorkomen en hen in staat te stellen hun leven elders voort te zetten. Op de website van de Bomenmakelaar kunnen partijen gezonde, volwassen bomen aanbieden en kunnen geïnteresseerden partijen informatie krijgen voor aankoop’. Lia is enthousiast: ‘de Bomenmakelaar vervult een cruciale functie. De kap van gezonde, grote bomen betekent het verlies van enorm veel groei-jaren. Volwassen bomen leveren een fundamentele bijdrage aan de levenskwaliteit en leefbaarheid van een gebied. Door verplanting mogelijk te maken biedt de Bomenmakelaar gemeenten en andere partijen een unieke kans gezonde, de kap van volwassen bomen te voorkomen. Dat is om heel veel redenen mooi en belangrijk’.

Zijn oude bomen beter bestand tegen aantastingen?
Wegens persoonlijke omstandigheden zal niet Wouter Oudemans, maar Henry Kuppen de 23e Dierckxlezing houden. De lezing zal gaan over het brede verhaal rondom bomen in relatie tot de huidige ziektes en aantastingen? In de afgelopen maanden zijn bijna alle buxushaagjes kaal gevreten, maar de grote buxusboom in Den Bosch staat er echter fier bij. Of oude paardenkastanjes die nog steeds de paardenkastanjebloedingsziekte overleven. Zijn oude bomen beter bestand tegen aantastingen?
Aan de hand van beeldmateriaal zal Henry Kuppen het ontstaan en verloop van diverse aantastingen toelichten, de expansie van de laatste jaren en bedreigingen die nog deze kant op komen. Zoals bijvoorbeeld het risico van essenprachtkevers uit Rusland en bedreiging door de bacterie Xylella vanuit Zuid Europa. Naast de oorzaken van de talrijke ziektes/aantastingen worden ook oplossingen en kansen aangedragen om boombestanden weerbaar te maken.
23e Dierckxlezing door Henry Kuppen, directeur Terra Nostra
Datum: woensdag 14 november 2018, aanvang 19.30 uur
Plaats: In de Driehoek, zaal Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
Aanmelden vóór 9 november via e-mail. De toegang is gratis

 
 De oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland   
De Bomenstichting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ereklasse’ geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Deze ‘toppers’ zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Iedere maand wordt de ‘Top 10’ van één van onze provincies bekend gemaakt. Deze maand is Zuid-Holland aan de beurt. Veel bomen zijn verbonden met onze geschiedenis en cultuur.
 
Onze topbomen worden per provincie gekozen op basis van schoonheid, omvang, soort, een ‘bijzonder verhaal’ enz. Belangrijk criterium is ook dat ze zichtbaar moeten zijn voor iedereen. Met deze selectie van ‘Bomen van de Ereklasse’ vestigt de Bomenstichting aandacht op de bijzondere plaats van bomen in onze natuur en cultuur.
 
De Top 10  van Zuid-Holland                                                 Plantjaar                    

  1. Juttepeer in het Heilige Geesthofje                                1647
  2. De rode beuk van de Groenesteeg                                   1830
  3. Plataan op Romeins fundament                                      ± 1690
  4. De linde van Endegeest                                                     1648
  5. De essen op de Jacobaburcht                                           1800
  6. De groene beuk van Meijendel                                         1820
  7. De Breytenbachplataan in Rotterdam                            1880-1890
  8. Jan Wolkersboom, zomereik Oud Poelgeest                 1800-1850
  9. 9. Platanen in de Museumstraat                                      ± 1825
  10. De Koekampkastanje                                                          1830-1840

 Landelijke spreiding
Bij het samenstellen van de Top 10 per provincie houdt de Bomenstichting rekening met de verscheidenheid aan soorten. Natuurlijk komen landelijke beroemdheden als de Linde van Sambeek, de Troeteleik van Ulvenhout, de Belastingeiken van ‘s-Gravenland e.a. in aanmerking. Maar ook Zuid-Hollandse grootheden als de platanen bij het Dordrechts Museum en de Breytenbachplataan in Rotterdam verdienen onze aandacht. De oudste peer van Nederland staat in het Heilige Geesthofje in Den Haag en is op nummer 1 van de Zuid-Hollandse Top 10 geëindigd!
Onbekende helden
Tijdens de zoektocht naar geschikte kandidaten ontdekte de Bomenstichting ook schitterende, maar nog vrij onbekende bomen. Op de begraafplaats in Lutten staat b.v. ‘de Apostelenbeuk’ en op landgoed Endegeest een eeuwenoude linde.
 

foto: Wim BrinkerinkWebsites
Bomen van de Ereklasse http://www.bomenstichting.nl/item/596-10-bijzondere-bomen-in-zuid-holland.html
Het Landelijk Register van Monumentale Bomen: www.monumentalebomen.nl

Sinds dinsdagavond mag de Bomenstichting zich één van de trotse ondertekenaars van het manifest ‘De Levende Tuin’ noemen. Tijdens vakevent Future Green City in Den Bosch werd dit nieuwe partnerschap met een handtekening van de voorzitter van de Bomenstichting, Leen van der Sar, beklonken. De ondertekening was tevens de aftrap van de campagne ‘De Levende Tuin’.
De Levende Tuin
De Levende Tuin is een initiatief van meerdere organisaties die in 2014 het manifest hebben ondertekend. Organisaties die de Bomenstichting voorgingen, zijn o.a. het Ministerie van Economische Zaken, Branchevereniging VHG, NL Greenlabel en Tuinbranche Nederland. Met het ondertekenen van het manifest scharen zij zich achter de filosofie van De Levende Tuin. Hierbij gaat het om het inzetten van de natuur in al zijn brede facetten in onze tuinen en andere buitenruimten. Daar kunnen bomen een goede bijdrage aan leveren. In een ‘Levende Tuin’ is dan ook louter plaats voor groene en levende materialen, opdat de natuur te zien, voelen, horen, ruiken én proeven is. De Levende Tuin biedt veel voordelen ten opzichte van de stenige tuin: een groene omgeving vangt fijnstof en CO2 op en houdt regenwater langer vast.
Voorzitter Van der Sar van de Bomenstichting toonde zich dinsdag enthousiast over de samenwerking: ‘Als Bomenstichting zijn wij zeer verheugd om onze naam te verbinden aan dit mooie initiatief om de wereld weer een stukje groener te maken. Ons idee ‘In iedere tuin een boom!’ past dan ook goed in de filosofie van De Levende Tuin.’
Bron: Bomenstichting

De gemeente Lelystad heeft een digitale Bijzondere Bomenkaart samengesteld. Aanvragers kunnen zo direct zien of voor het kappen van de boom een vergunning vereist is.
De kaart is geactualiseerd en geeft aan voor welke bomen een kapvergunning dient te worden aangevraagd. Voor andere gemeentelijke bomen hanteert de gemeente het kapbeslissingensysteem. Bij die bomen zal de gemeente steeds de noodzaak van het kappen per boom overwegen. De regels daarvoor zijn vastgelegd in het Bomenbeleidsplan.
Behalve het digitaal vastleggen heeft de Bomenstichting een subsidie van het streekfonds ontvangen om ongeveer 50 bomen herkenbaar te maken. Bij de bomen zal een beschrijving van de bijzonderheden komen op een bordje. Ook kunnen belangstellenden een zogenaamde QR-code scannen.
Amsterdam
Ook in Amsterdam is een digitale ‘Monumentale bomen en ander waardevol groen’ gelanceerd. In Amsterdam wordt al meer dan 400 jaar bomen geplant, maar de oudste boom in de stad is slechts 250 jaar oud. Om ze beter te beschermen hebben de stadsdelen een centrale lijst aangelegd.
Bron: Stad en Groen

Zondag 11 oktober a.s. is de ‘Dag van de Populier’, opgezet door Vara’s Vroege Vogels en stichting Probos. De Bomenstichting maakte – speciaal voor deze populaire boom en deze dag – een overzicht met daarin bijzondere populieren in uw provincie: monumentale bomen, bomen op dijken of bakenbomen en bomen met een verhaal.

De populier hoort bij Nederland zoals de windmolen of de stroopwafel
 De Bomenstichting vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor de populier. Want het gaat niet goed met de populier in Nederland. In vroeger tijden werd er wel een miljoen populieren per jaar aangeplant. Tegenwoordig zijn dat er nog enkele tienduizenden. Doordat de populier een snelgroeiende boomsoort is, leende hij zich goed voor aanplant langs wegen, b.v. in de pas aangelegde Flevopolders. Ook vinden we veel populieren langs de kust, op dijken en vroeger waren ze belangrijk voor de scheepvaart: ze dienden als een baken voor de schippers. Dit maakt dat de populier een typisch Hollandse boom is, die als vanzelfsprekend bij het Nederlandse landschap hoort. Ook in steden werd hij enthousiast aangeplant wanneer er behoefte was aan snelgroeiende bomen, bij voorbeeld na WOII.
Tegenwoordig is de populier een stuk minder populair. Zo wordt de boom in sommige gemeenten gekapt uit angst voor takbreuk. Onderhoud lijkt kostbaarder dan kappen. En bij kap worden vaak geen populieren teruggeplant. Zonde, volgens de Bomenstichting. Naast het feit dat de populier het landschappelijk karakter van grote delen van Nederland heeft bepaald, is de boomsoort ook van belang voor verschillende planten, dieren en paddenstoelen. Op deze wijze dreigt biodiversiteit verloren te gaan. Wanneer we de negatieve eigenschappen van boomsoorten uitvergroten en ze daarom niet meer aanplanten, blijven er straks weinig soorten bomen over in Nederland. Het is dus gewenst om populieren te blijven aanplanten. We planten immers ook nog steeds eiken (processierups) en linden (luizen) aan. En zelfs de (resistente) iep is weer bezig met een opmars!

De mooiste populieren per provincie
De Bomenstichting selecteerde speciaal voor deze eerste Dag van de Populier mooie en bijzondere populieren van Nederland. Op de site van de Bomenstichting (http://www.bomenstichting.nl/bomen-in-uw-buurt/dag-van-de-populier.html) vindt u – per provincie – verschillende populierensoorten, die de moeite van het bekijken waard zijn. Zoals abelen en zwarte en Canadese populieren.
Bron: De Bomenstichting

Bomen doen er generaties over voordat ze zijn volgroeid. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning verrassen. Volgroeide, oude bomen zijn in ons land een kostbaar bezit. Door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we overheden en beheerders oproepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.
De Bomenstichting is in de jaren ’80 begonnen met het opzetten van het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In dit register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge (80+) leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde en/of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het Landelijk Register van Monumentale Bomen bevat op dit moment bijna 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.
Het register is in de afgelopen maanden overgezet op een website om de monumentale bomen voor iedereen zichtbaar te maken. Per boom is gedetailleerde informatie te vinden. De bezoeker zal zien dat zelfs midden in de stad op bijzondere en speciale plekken monumentale bomen te vinden zijn.
De website – www.monumentalebomen.nl – wordt op 5 juni feestelijk geopend in Amsterdam. Ter gelegenheid hiervan is een bomenroute samengesteld langs 30 monumentale bomen in het centrum van Amsterdam. Het boekje is vanaf 5 juni te verkrijgen bij de Bomenstichting.
 
Foto: De Bomenstichting

“De zaden van de Hollandse iep worden ook wel iependubbeltje genoemd. In het voorjaar ‘sneeuwt’ het iependubbeltjes, ze vormen grote hopen in parken en op straat. Een mooi gezicht en een feestmaal voor eenden en duiven”. Dit – en nog veel meer interessante feiten- valt te lezen op één van de 37 nieuwe boombordjes die de Bomenstichting onlangs heeft uitgebracht.
De wonderlijke wereld van de bomen
Hoe leuk en leerzaam is het om tijdens een wandeling door park, bos of natuurgebied ingeleid te worden in de wondere wereld van de bomen om ons heen? Op veler verzoek lanceerde de Bomenstichting daarom 37 spiksplinternieuwe, fleurige boombordjes waarop voor jong en oud van alles over onze Nederlandse bomen te leren valt. Wat maakt nou juist de berk zo speciaal? Of waarom is de plataan een echte stadsboom? En welke boom wordt ook wel ‘Koning van het woud’ genoemd? De antwoorden op deze – en meer! – vragen vinden we terug op de bordjes.
Hun kleurrijke ontwerp maakt dat de boombordjes goed opvallen. Op elk bordje vind je de naam van de boom, een korte uitleg, een leuk bomenweetje en een vrolijke illustratie. Via het scannen van de QR-code – die ook op de bordjes staat – wordt bovendien nog extra uitgebreide informatie over de betreffende boom onthuld.
Bordjes bestellen
Geïnteresseerde gemeenten, scholen en natuurorganisaties kunnen de bordjes online bestellen via de website van de Bomenstichting. De bordjes kunnen met (€121, -) of zonder paal (€72,60) worden geleverd. Donateurs en beheerderabonnees van de Bomenstichting krijgen korting.
Over de Bomenstichting
De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. De stichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting geeft informatie bij vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen en geschillen over bomen.

Bomen hebben wortels, takken, stammen en bladeren. Ze bieden niet alleen verkoelende schaduw en schone lucht, maar zijn ook even zovele stenen des aanstoots, aanleidingen voor burenruzies – de Rijdende Rechter en zijn collega’s bij de diverse rechtbanken in Nederland, kunnen erover meepraten. Een goede relatie met de buren, voordat er iets omtrent bomen aan de hand is, vormt natuurlijk de beste remedie tegen bomenruzies. Maar voordat je in gesprek gaat met de buren, of met de gemeente, bijvoorbeeld over die boom die al jaren in de weg staat, is het goed om te weten hoe het zit. Wat zijn de rechten en plichten van eigenaren van bomen, van jou en je buren? En wat is de rol van de gemeente als eigenaar en beheerder van groen?
Daar is over nagedacht door de wetgever en de regels zitten eigenlijk heel logisch in elkaar. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden over wat er nu wel en niet mag en moet. De Bomenstichting publiceert daarom een vernieuwde uitgave van het ‘standaardwerk’ op dit gebied, ‘Bomen met je buren’. Dit boekje is herzien door de oorspronkelijke auteur Edwin Koot en mr. Frank Warendorf, bestuurslid van de Bomenstichting. ‘Bomen met je buren’ behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen ontstaan als gevolg van een boom in de tuin, van overhangende takken tot wroetende wortels.
Folder
Op basis van ‘Bomen met je buren’ geeft de Bomenstichting bovendien een folder uit, ‘Bomen op de erfgrens’. Die is vooral bedoeld voor gemeenten, om vragende burgers op weg te helpen. Een eerdere versie van ‘Bomen bij de erfgrens’ lag al op de balie in de Nederlandse gemeentehuizen. De folder is aangepast aan de tekst van het herziene boekje.
Bestellen
Het boekje en de folder zijn te bestellen via de webwinkel van de Bomenstichting.
Over de Bomenstichting
De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. De stichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting geeft informatie bij vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen en geschillen over bomen.
 
Bekijk hier de website van de Bomenstichting voor meer informatie.