De Bomenstichting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel mensen weten is dat de Bomenstichting in 2011 de deuren van haar werkorganisatie moest sluiten. Wat echter niet iedereen weet, is dat de stichting nooit is opgeheven en dat een kern van enthousiaste vrijwilligers het werk van de Bomenstichting heeft voortgezet. We zijn nu drie jaar verder en het gaat goed met de […]

Bomenstichting organiseert congres 'Groenblijvend Beleid'

Op donderdag 20 mei organiseert de Bomenstichting in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een middagcongres in Velp. Voor overheden en andere groene beleidsmakers. Het congres bestrijkt drie actuele thema’s. Gemeentelijk bomenbeleid: stappen in de groene richting; De integratie van Bouwen en Bomen: aandacht voor robuust groen in de bouwwereld; Burgerinitiatieven: hoe ermee om te […]

Bomenstichting zoekt creatieve boom ideeën

De Bomenstichting is op zoek naar creatieve boomideeën voor de wedstrijd  ‘BoomKroon’. Deze loopt van 21 maart tot 21 juni.  Alle ideeën zijn mogelijk, maar het plan moet wel uitvoerbaar zijn. Van het aanleggen van een parkje met bomen in een wijk tot een bomenvriendelijk alternatief voor een kapplan van de gemeente. De Bomenstichting gaat […]

Bomenstichting roept 2010 uit tot jaar van monumentale boom

De Bomenstichting viert dit jaar haar 40e verjaardag en daarom roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monumentale Boom’. Monumentale bomen zijn door de Bomenstichting op de kaart gezet en voor de komende jaren heeft de stichting zich onder meer ten doel gesteld om jonge bomen te laten uitgroeien tot monumentale bomen. Alle aspecten […]

Bomenstichting zoekt voorbeelden van burgerinitiatief

De Bomenstichting is op zoek naar succesvolle voorbeelden van groene burgerinitiatieven. Het gaat om projecten met of rond bomen, waar het initiatief bij bewoners ligt en de gemeente voor ondersteuning zorgt. De praktijk leert namelijk dat gemeenten zich vaak geen raad weten met eigen initiatieven van burgers. Geslaagde projecten kunnen als voorbeeld dienen voor andere […]