‘Bomen met je buren’: nooit meer bomenburenruzies

Bomen hebben wortels, takken, stammen en bladeren. Ze bieden niet alleen verkoelende schaduw en schone lucht, maar zijn ook even zovele stenen des aanstoots, aanleidingen voor burenruzies – de Rijdende Rechter en zijn collega’s bij de diverse rechtbanken in Nederland, kunnen erover meepraten. Een goede relatie met de buren, voordat er iets omtrent bomen aan de hand is, vormt natuurlijk de beste remedie tegen bomenruzies. Maar voordat je in gesprek gaat met de buren, of met de gemeente, bijvoorbeeld over die boom die al jaren in de weg staat, is het goed om te weten hoe het zit. Wat zijn de rechten en plichten van eigenaren van bomen, van jou en je buren? En wat is de rol van de gemeente als eigenaar en beheerder van groen?
Daar is over nagedacht door de wetgever en de regels zitten eigenlijk heel logisch in elkaar. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden over wat er nu wel en niet mag en moet. De Bomenstichting publiceert daarom een vernieuwde uitgave van het ‘standaardwerk’ op dit gebied, ‘Bomen met je buren’. Dit boekje is herzien door de oorspronkelijke auteur Edwin Koot en mr. Frank Warendorf, bestuurslid van de Bomenstichting. ‘Bomen met je buren’ behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen ontstaan als gevolg van een boom in de tuin, van overhangende takken tot wroetende wortels.
Folder
Op basis van ‘Bomen met je buren’ geeft de Bomenstichting bovendien een folder uit, ‘Bomen op de erfgrens’. Die is vooral bedoeld voor gemeenten, om vragende burgers op weg te helpen. Een eerdere versie van ‘Bomen bij de erfgrens’ lag al op de balie in de Nederlandse gemeentehuizen. De folder is aangepast aan de tekst van het herziene boekje.
Bestellen
Het boekje en de folder zijn te bestellen via de webwinkel van de Bomenstichting.
Over de Bomenstichting
De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. De stichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting geeft informatie bij vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen en geschillen over bomen.
 
Bekijk hier de website van de Bomenstichting voor meer informatie.