Berichten

Zeven boomkwekers van Treeport Zundert hebben dit jaar tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Ook zijn braakliggende gronden binnen de gemeente Zundert ingezaaid. De bloemenmengsels zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei insecten. Het bijvriendelijke bloemenmengsel is beschikbaar gesteld door het project Bee Deals.
In het project Bee Deals werken een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Het doel van de kwekers in de Treeport is echter breder, vertelt Jolanda van Hasselt van Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt uit Zundert. “Wij willen met de mengsels de totale biodiversiteit op kwekerijen stimuleren. We creëren niet alleen een goede leefomgeving voor alle bestuivers maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen.”
Lieveheersbeestjes zijn bekende natuurlijke vijanden van luis die kwekers helpen om bijvoorbeeld beuken vrij te houden van beukenbladluis. Een ander voorbeeld zijn zweefvliegen. Volwassen zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel van bloemen maar van een aantal soorten jagen de larven jagen op bladluizen. Door het inzaaien van bloemenmengsels hopen kwekers dat er zich meer natuurlijke vijanden rond de boomkwekerijgewassen vestigen en er een weerbaarder ecosysteem ontstaat.
Het stimuleren van de biodiversiteit gebeurt in het kader van het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Er worden waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de beuken uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.
 

Wethouder Gerrit Wijnne plantte samen met leerlingen uit Enkhuizen bloembollen in de kleuren van de vlag van Enkhuizen. Dit was het startsein van de ‘bloembollen plant dag’ voor de 150 kinderen. Samen plantten ze daarna, uit naam van Bulbs4Kids, 6 bloembollen tapijten van duizenden bloembollen in het Wilhelminaplantsoen.
Educatie natuur
Honderdvijftig kinderen van 6 verschillende basisscholen uit Enkhuizen gingen op bloembollen avontuur. Het begon bij MEC De Witte Schuur, waar Wethouder Gerrit Wijnne een korte toesprak gaf. Hij vertelde de aanwezige kinderen onder andere waarom hij educatie over natuur op basisscholen belangrijk vindt en waarom hij de campagne Bulbs4Kids onder de aandacht wil brengen. Hierna werd de ´bloembollen plant dag´ origineel geopend. Wijnne nodigde uit iedere klas 1 leerling uit om samen met hem een bloembollen mozaïek te maken in de kleuren van de vlag van Enkhuizen.
Bloembollen tapijten
Na de opening mochten alle kinderen zelf aan de slag. De grote groep van 150 leerlingen verplaatste zich naar het Wilhelminaplantsoen. Gehuld in een kleurrijk Bulbs4Kids hesje en gewapend met een Bukbs4Kids schepje, plantte iedere klas een eigen bloembollen tapijt van 8 vierkante meter in een specifieke kleur. Komend voorjaar zorgen deze bloembollen tapijten voor een kleur explosie waar iedereen van kan genieten. Bij elk bloembollen tapijt staat een bord met daarop de informatie wie het heeft geplant. Zo weet iedere voorbijganger in het voorjaar hoe de bloembollen tapijten zijn ontstaan. De enthousiaste bloembollenplanters zijn:

  • Groep 4/5 a van P.C. basisschool Het Mozaïek, locatie Toereppel
  • Groep 3/4/5 van P.C. basisschool Het Mozaïk, locatie Spaans Leger
  • De middenbouw van Montessorischool De Wegwijzer
  • Groep 4/5 van O.B.S. de Tweemaster
  • Groep 4/5 van Katholieke basisschool “de Hoeksteen”
  • Groep 4 b van Katholieke Basisschool Pancratius

Bulbs4Kids
De 6 klassen zijn allemaal deelnemers van Bulbs4Kids. Deze campagne laat kinderen bloembollen ontdekken. Naast dat wetenschappelijk is bewezen dat spelen in de natuur bijdraagt aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen is het ook nog eens gewoon leuk! Door kinderen zelf bloembollen te laten planten, maken ze spelenderwijs op een laagdrempelige en spannende manier kennis met bloembollen en zien met eigen ogen hoe de bloembollen uitgroeien tot schitterende bloemen.
 

Spaarnelanden zaait, in opdracht van gemeente Haarlem, drie kilometer berm in met bloemzaad. Het doel is om de biodiversiteit in en om de stad te vergroten en de bermen mooier te maken. De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten en het is natuurlijk een vrolijk gezicht.
De grasrijke bermen worden eerst geplagd om de voedselrijke toplaag te verwijderen. Het onderliggende zandbed wordt aangevuld en vervolgens ingezaaid met meerjarige bloemen. Het duurt een paar jaar voordat alle bloemen tot ontwikkeling komen. Er zijn in het zaadmengsel ook één- en tweejarige soorten toegevoegd zodat iedereen komend voorjaar al van de bloemenpracht kan genieten.
Maaien vanaf half juli
Spaarnelanden past het beheer van de ingezaaide bermen aan. Het maaien vindt plaats vanaf half juli, na de zaadzetting. Het maaisel blijft vervolgens een paar dagen liggen zodat het zaad eruit kan vallen. Vervolgens wordt het maaisel verwijderd zodat het aantal verschillende dieren en planten in de bermen toeneemt.
Samenwerking Landschap Noord-Holland
Het inzaaien van de bermen is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de natuur in Haarlem een flinke impuls te geven. Hier werken de gemeente Haarlem en Spaarnelanden aan in samenwerking met Landschap Noord-Holland.
Bron: spaarnelanden.nl

Het Rozenfestival in Lottum was dit jaar een groot succes, meldt de organisatie. Maar liefst 50.000 mensen vergaapten zich gedurende vier dagen aan het getoonde bloemwerk.

Vooral op zaterdag was het enorm druk in het dorp. Het thema Rozen uit de Kunst trok dit jaar opvallend veel gezelschappen die per bus naar het festival reisden. In totaal deden 150 bussen uit binnen en buitenland Lottum aan.

Met het bezoekersaantal van 50.000 ziet het festival zijn doelstelling ingevuld. Het is voor de komende jaren niet het idee verder te groeien in bezoek, maar wel om nog betere kwaliteit te tonen. Volgens de organisatie van het evenement in Lottum zijn daar de eerste stappen al voor gezet. Acht nieuwe arrangeurs, technische innovaties en een jonger bestuur gaan daar zorg voor dragen.
Bron: deboomkwekerij.nl

Petunia’s heb je in vele soorten en maten. Mede daardoor zijn het populaire perkplanten, die in mei en juni in de tuin en op het terras verschijnen. Die variatie vind je niet alleen bij de petunia’s in de winkel, ook wilde petunia’s hebben een grote variatie in kleuren en vormen. En dan weet je één ding zeker: al die verschillende petunia’s worden waarschijnlijk bestoven door even zoveel verschillende insecten. Het ene insect wordt aangetrokken door paarse bloemen, het andere door witte, het ene insect kan een hele smalle bloem in en het andere kan als enige door een hele lange bloembuis nog nét bij de nectar komen.

Een groot internationaal team met onder andere wetenschappers van Wageningen University, heeft nu het DNA van twee wilde petunia-soorten in kaart gebracht en gepubliceerd in Nature Plants. En wat blijkt: in het stuk DNA met genen, die betrokken zijn bij bloemkleur en bloemvorm, is veel variatie tussen de twee soorten aanwezig. Je zou het een ‘hot spot’ van genetische diversiteit kunnen noemen, andere delen van het petunia-DNA variëren veel minder sterk.
Petunia’s die in de winkel te koop zijn, zijn over het algemeen nakomelingen van een kruising tussen twee wilde soorten: Petunia axillaris en Petunia inflata. De hybride petunia werd, heel toepasselijk,Petunia hybrida genoemd. Door deze hybrideplanten verder te kruisen en te selecteren ontstonden in de loop van de jaren de vele varianten. In het DNA van Petunia hybrida werden veel meer genen van de wittePetunia axillaris gevonden dan van de paarsige Petunia inflata. De onderzoekers schrijven dat dit te maken kan hebben met de witte bloemkleur van deze soort. De andere bloemkleuren komen waarschijnlijk makkelijker naar voren wanneer je als plantenveredelaar in je kruisingsprogramma’s relatief veel gebruik maakt van de witte soort.
Volgens de onderzoekers is Petunia axillaris via evolutie ontstaan uit een voorouder die sterk leek op Petunia inflata. Het axillaris-type ontstond doordat de plant via een mutatie in een gen niet meer in staat was de paarse kleurstoffen te maken. Min of meer tegelijk werd door evolutie de geur van de bloemen veel sterker. Zo werden de axillaris-planten aantrekkelijk voor motjes, terwijl de ‘originele’ inflata-bloemen juist door bijen bezocht worden.
Artikel in Nature Plants
Het artikel in Nature Plants laat ook zien dat Petunia een goed ‘modelsysteem’ is voor onderzoek aan planten. Ze groeien makkelijk, vormen snel een nieuwe generatie en je kunt eenvoudig mutaties maken en zien, bijvoorbeeld in de bloemen. Ook zit Petunia in dezelfde familie als belangrijke voedselgewassen zoals tomaat en aardappel: de Solanaceae. Omdat de planten aan elkaar verwant zijn, kunnen onderzoekers en plantenveredelaars dankzij het in kaart gebrachte petunia-DNA nog beter onderzoek doen naar de functies van genen in het DNA van tomaat en aardappel.
Ook tomaten
Aan de ontrafeling van het petunia-DNA hebben veel verschillende groepen meegewerkt, elk met hun eigen belangstelling voor petunia’s. Zo heeft de Wageningse groep, de leerstoel Biosystematiek, in het DNA gekeken naar ‘sporen’ van verdubbeling of verdrievoudiging van het gehéle genoom (al het DNA). De onderzoekers vonden inderdaad stukken DNA die daar kenmerkend voor zijn. Zo vonden ze sporen van de DNA-verdrievoudiging die ook in tomaten is gevonden en die bekend staat als specifiek voor de familie van de nachtschaden, de Solanaceae. Door de DNA stukken in petunia te vergelijken met die van tomaat en een plant uit een andere familie, konden de Wageningse onderzoekers iets zeggen over het tijdstip waarop de verdrievoudiging van het DNA plaatsvond: ongeveer 49 miljoen jaar geleden.
MiRNAs
Samen met de groep Plantengenetica van de Radboud Universiteit, Nijmegen, is gekeken naar kleine RNA’s (microRNA’s, miRNA’s) in petunia. MiRNAs zijn betrokken bij het sturen van de activiteit van genen, onder andere tijdens de ontwikkeling van de plant. Er is eerst gekeken welke miRNAs in bloemknoppen zitten en daarna zijn hun genen in het petunia DNA in kaart gebracht. Uit de DNA-bouwsteenvolgordes bleek dat Petunia axillaris en Petunia inflata dezelfde genen voor miRNAs hebben. Deze genen zijn dus al ontstaan vóórdat vanuit Petunia inflata de nieuwere soort Petunia axillara ontstond. Genen die in evolutietermen lang hetzelfde blijven, hebben overeen het algemeen een belangrijke functie.

In het Noord-Brabantse Oisterwijk start binnenkort het project ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoeken wat daar het effect is van bloemen en planten op de gezondheid van kwetsbare ouderen. In de wijk wordt het groen aangepakt en vervolgens het welzijn van de senioren gevolgd. Dat gebeurt samen met onderzoekers van de Wageningse universiteit.
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuurbeleving goed is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Natuur nodigt uit tot bewegen, helpt tegen somberheid en is goed voor sociale contacten. Tegelijk wil de rijksoverheid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit betreft vaak ook kwetsbare ouderen, die lijden aan dementie, depressie of eenzaamheid.
Belevingsgericht groen
Fase twee van het project Groen voor Grijs gaat binnenkort van start. “We gaan het effect onderzoeken van een ‘groene interventie’, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik ervan”, aldus senior-onderzoeker Jana Verboom van Alterra Wageningen UR. “Dat doen we door voor de aanleg van groen, direct erna en enige jaren later, de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Maar ook de belasting van mantelzorgers en het beroep op professionele zorg en voorzieningen.”
Wageningen Universiteit doet dat samen met de Nature Assisted Health Foundation (NAHF), een Nederlands/Zweeds-netwerk van universiteiten en innovatieve bedrijven uit de groensector dat zich richt op de relatie tussen natuur en gezondheid.
 

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Zwolle een handje te helpen, organiseren tientallen groene initiatieven en basisscholen op 22 april de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad.
Feestelijke opening
Op vrijdag 22 april is er een feestelijke opening van het bloemenlint bij Groene kinderopvang ’t Werkel in Stadshagen (Schuilenburgstraat 29/31). De initiatiefnemers nodigen iedereen om 14.00 uur uit om mee te komen zaaien.  De deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Groene Loper Zwolle: www.facebook.com/groeneloperzwolle
Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Zwolle extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.
Groene Loper Zwolle
Het aanleggen van het bloemenlint is één van de activiteiten die groene initiatieven gezamenlijk organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. De Groene Loper Zwolle heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle.

In de bermen langs een aantal wegen in Tilburg worden bloemen gezaaid die interessant zijn voor bijen en andere insecten.
Langs het fietspad het Bels Lijntje is een bijenlint aangelegd in 2015. Ter hoogte van de wijk de Blaak bloeien nu onder meer tulpen en crocussen. Voor de nieuwe aanplant heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Food4Bees
De gemeente kijkt samen met de stichting Food4Bees op welke plekken bloemen kunnen worden gezaaid en welke bloemen het meest geschikt zijn. Het is de bedoeling om bermen waar nu alleen gras groeit om te vormen tot bloemrijke perken. Dit is niet alleen beter voor de bijen en insecten maar het ziet er ook beter uit, onder andere voor wandelaars en fietsers.
Ecologisch beheer
De gemeente start met een proef om het groen langs de hoofdwegen in de wijken het Zand en Wandelbos op een ecologische manier te beheren. Bij ecologisch beheer krijgt flora en fauna de kans zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen.
Green Deal
Energiebedrijf TenneT gaat in 2017 een hoogspanningskabel aanleggen onder het Bels Lijntje. Hierna zorgt het bedrijf dat er kruiden worden gezaaid in het groen langs het fietspad. Verder gaat de gemeente met ProRail kijken hoe de spoorbermen in Tilburg anders ingericht en beheerd kunnen worden. Langs het spoor moet meer groen komen. De laatste maatregelen zijn in het kader van de Green Deals. Dit zijn afspraken tussen het Rijk en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water en mobiliteit.
Bron: tilburg.nl

Op dit moment worden er – in het kader van het programma Groen Verbindt – twee idylles (bloemenweides) in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Groen Verbindt is een speciaal programma van de gemeente Nijmegen, waarbij de sociale betekenis en kracht van groen voorop staan. Groen Verbindt dient tot meer samenhang en uitwisseling te komen, met meer accent op ecologische kansen, met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken.

Goffertpark
De twee nieuwe idylles beslaan samen zo’n 2.000 m2. Idylle 1 bestaat uit kleinere bloemenweides, zogenaamde kamers, met rondom een cirkel die diverse ‘ingangen’ biedt. Door het ontwerp van de bloemenweide wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. De kamers worden verschillend ingezaaid en in de kern komen insectenhotels te staan. Idylle 2 wordt ingericht als een spiraal van bloemen. De spiraal wordt ingezaaid met een speciaal zaadmengsel en ook hier komt in de kern een insectenhotel te staan. Het plaatsen van de insectenhotels gebeurt tijdens de opening van de idylles op 10 juni. Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. De Natuurtuin Goffert gebruikt dezelfde zaden om de nieuwe boomgaard in te zaaien.
Inheemse wilde bloemen en biologische bloembollen
Wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout gaan samen met de kinderen van de groepen 5 van NSV2 de idylles inzaaien met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Dit gaat gebeuren op vrijdag 1 april vanaf 10.15 uur.
Eind september worden de idylles ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.
De nieuwe idylles zorgen voor veel voedsel in de maanden mei tot en met oktober. Ook worden door de leerlingen van de NSV2 in het najaar 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. De kinderen komen via diverse educatieve activiteiten meer te weten over het belang van bloemen, bijen, hommels en vlinders. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.
Bron: nijmegenbloeit.nl

Bijen krijgen een eigen bos aan de Helmersdijk in Eelde. Het zal meer dan honderd wilgen, linden en heesters omvatten.
Woensdagochtend planten leerlingen van obs De Westerburcht er, in het kader van Nationale Boomplantdag, de eerste bomen. Hierbij worden ze geassisteerd door wethouder Theun Wijbenga. Het bos is een initiatief van de imkersvereniging Haren-Paterswolde en de IVN Eelde-Paterswolde. De gemeente heeft het terrein beschikbaar gesteld. Kwekerijen, hoveniers en andere bedrijven sponsoren het bos.
Bron: dvhn.nl, Afbeelding: ANP