Nijmegen legt in Goffertpark twee enorme bloemenweides aan

Op dit moment worden er – in het kader van het programma Groen Verbindt – twee idylles (bloemenweides) in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Groen Verbindt is een speciaal programma van de gemeente Nijmegen, waarbij de sociale betekenis en kracht van groen voorop staan. Groen Verbindt dient tot meer samenhang en uitwisseling te komen, met meer accent op ecologische kansen, met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken.

Goffertpark
De twee nieuwe idylles beslaan samen zo’n 2.000 m2. Idylle 1 bestaat uit kleinere bloemenweides, zogenaamde kamers, met rondom een cirkel die diverse ‘ingangen’ biedt. Door het ontwerp van de bloemenweide wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. De kamers worden verschillend ingezaaid en in de kern komen insectenhotels te staan. Idylle 2 wordt ingericht als een spiraal van bloemen. De spiraal wordt ingezaaid met een speciaal zaadmengsel en ook hier komt in de kern een insectenhotel te staan. Het plaatsen van de insectenhotels gebeurt tijdens de opening van de idylles op 10 juni. Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. De Natuurtuin Goffert gebruikt dezelfde zaden om de nieuwe boomgaard in te zaaien.
Inheemse wilde bloemen en biologische bloembollen
Wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout gaan samen met de kinderen van de groepen 5 van NSV2 de idylles inzaaien met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Dit gaat gebeuren op vrijdag 1 april vanaf 10.15 uur.
Eind september worden de idylles ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.
De nieuwe idylles zorgen voor veel voedsel in de maanden mei tot en met oktober. Ook worden door de leerlingen van de NSV2 in het najaar 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. De kinderen komen via diverse educatieve activiteiten meer te weten over het belang van bloemen, bijen, hommels en vlinders. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.
Bron: nijmegenbloeit.nl