Drie kilometer berm in Haarlem voorzien van bloemzaad

Spaarnelanden zaait, in opdracht van gemeente Haarlem, drie kilometer berm in met bloemzaad. Het doel is om de biodiversiteit in en om de stad te vergroten en de bermen mooier te maken. De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten en het is natuurlijk een vrolijk gezicht.
De grasrijke bermen worden eerst geplagd om de voedselrijke toplaag te verwijderen. Het onderliggende zandbed wordt aangevuld en vervolgens ingezaaid met meerjarige bloemen. Het duurt een paar jaar voordat alle bloemen tot ontwikkeling komen. Er zijn in het zaadmengsel ook één- en tweejarige soorten toegevoegd zodat iedereen komend voorjaar al van de bloemenpracht kan genieten.
Maaien vanaf half juli
Spaarnelanden past het beheer van de ingezaaide bermen aan. Het maaien vindt plaats vanaf half juli, na de zaadzetting. Het maaisel blijft vervolgens een paar dagen liggen zodat het zaad eruit kan vallen. Vervolgens wordt het maaisel verwijderd zodat het aantal verschillende dieren en planten in de bermen toeneemt.
Samenwerking Landschap Noord-Holland
Het inzaaien van de bermen is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de natuur in Haarlem een flinke impuls te geven. Hier werken de gemeente Haarlem en Spaarnelanden aan in samenwerking met Landschap Noord-Holland.
Bron: spaarnelanden.nl