Meer bloemen in bermen Tilburg

In de bermen langs een aantal wegen in Tilburg worden bloemen gezaaid die interessant zijn voor bijen en andere insecten.
Langs het fietspad het Bels Lijntje is een bijenlint aangelegd in 2015. Ter hoogte van de wijk de Blaak bloeien nu onder meer tulpen en crocussen. Voor de nieuwe aanplant heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Food4Bees
De gemeente kijkt samen met de stichting Food4Bees op welke plekken bloemen kunnen worden gezaaid en welke bloemen het meest geschikt zijn. Het is de bedoeling om bermen waar nu alleen gras groeit om te vormen tot bloemrijke perken. Dit is niet alleen beter voor de bijen en insecten maar het ziet er ook beter uit, onder andere voor wandelaars en fietsers.
Ecologisch beheer
De gemeente start met een proef om het groen langs de hoofdwegen in de wijken het Zand en Wandelbos op een ecologische manier te beheren. Bij ecologisch beheer krijgt flora en fauna de kans zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen.
Green Deal
Energiebedrijf TenneT gaat in 2017 een hoogspanningskabel aanleggen onder het Bels Lijntje. Hierna zorgt het bedrijf dat er kruiden worden gezaaid in het groen langs het fietspad. Verder gaat de gemeente met ProRail kijken hoe de spoorbermen in Tilburg anders ingericht en beheerd kunnen worden. Langs het spoor moet meer groen komen. De laatste maatregelen zijn in het kader van de Green Deals. Dit zijn afspraken tussen het Rijk en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water en mobiliteit.
Bron: tilburg.nl