Bijen weten Attractiepark Toverland te vinden

In 2016 en 2017 is Toverland het decor van een biodiversiteitsonderzoek in het kader van ‘Samen voor bijen’. Het onderzoek draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het park en aan de leefomgeving voor wilde bijen en vlinders in de gehele provincie. De eerste deelresultaten zijn bekend en hoewel het park zeker een bijdrage levert aan natuur in de stedelijke omgeving, zijn er nog verbeteringen mogelijk.
Het ene groen is het andere niet
Bijen zijn voor hun voedsel volledig afhankelijk van bloemen. Voor vlinders is het van belang dat er voldoende planten zijn die nectar produceren. De beplanting van themagebied de Magische Vallei is daarom in kaart gebracht; er komen ruim 180 verschillende plantensoorten voor. Er is tevens een drachtkalender opgesteld, waarbij van alle plantensoorten in kaart is gebracht in welke mate deze interessant zijn voor vlinders en bijen. Daarnaast zijn van maart tot en met juni de aanwezige bijen en vlinders in het gebied geïnventariseerd.
Het gaat goed, maar kan beter
De Magische Vallei wordt zeer actief door wilde bijen bezocht, al is het aantal soorten gering. Anique Willems, Landschapsecoloog bij BTL Advies vertelt: “Van de 180 soorten planten en bloemen in de Magische Vallei wordt slechts een beperkt aantal door bijen en vlinders bezocht. “Een vergroting van het aantal inheemse planten kan de soortendiversiteit verrijken, waardoor er een aantrekkelijker leefgebied ontstaat.
Wereld vol magie
“We willen onze gasten volledig onderdompelen in een wereld vol magie. Natuur, waaronder bijen en vlinders, dragen in een belangrijke mate bij aan de beleving”, aldus Ruud Moors, Senior Supervisor Groen bij Toverland.” We nemen de adviezen mee als richtlijn in de Magische Vallei en de inrichting van het nieuwe themagebied dat in de komende jaren gerealiseerd wordt.”
Vervolg onderzoek
Het vervolgtraject wordt uitgevoerd door een stagiair, aangestuurd door het CITAVERDE College. Willems heeft hierbij een adviserende rol en fungeert als klankbord: “Het onderzoek loopt nog door tot eind 2017, zodat uitspraken gedaan kunnen worden over het gehele bloeiseizoen. Ook ontwikkelen wij samen met Toverland een educatieplan over biodiversiteit. Op deze manier gaan niet alleen de bijen en vlinders een mooie toekomst tegemoet, maar leren verschillende generaties bezoekers over het belang van bijen en vlinders voor ons allemaal.”
bron: btl.nl