Wilde bijen dragen bij aan een betere bestuiving in de fruitteelt

Wilde bijen dragen bij aan een betere bestuiving in de fruitteelt en een hogere winst: 10 miljoen euro per jaar in de perenteelt en ruim 5 miljoen in de teelt van aardbeien.
Dat in het wild levende bijen en zweefvliegen bijdragen aan de bestuiving van fruitgewassen, was al lang bekend. Maar in welke mate ze dat doen, was niet bekend. Kwantitatieve gegevens ontbraken. Vorig jaar werden de resultaten bekend van een eerste onderzoek naar het effect van wilde bestuivers in appels en blauwe bes. Hun bijdrage aan de productiewaarde bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare, bleek uit dat onderzoek. In opdracht van het ministerie van EZ is nu ook onderzocht wat het effect is in twee andere gewassen: peren en aardbeien. Onlangs verscheen het rapport ‘De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien’.
Peren en aardbeien
Het onderzoek werd uitgevoerd op teeltbedrijven met perenras Conference en bij vollegrondsteeltbedrijven met het aardbeienras Elsanta. Het zijn beide de meest voorkomende rassen in Nederland. Op basis van de resultaten berekenden de onderzoekers dat bij peren meer dan de helft (62%) van de bestuiving door wilde soorten wordt gedaan. Voor aardbeien was dat 46%.
Interessanter is de bijdrage aan de opbrengstverhoging. Bij peren resulteert bestuiving in een 17% hogere opbrengst in kilo’s peren. De netto winst per hectare is ongeveer 42% hoger wanneer bestuivers aanwezig zijn. Bij peren blijken vooral hommels een belangrijk effect te hebben. Bij aardbeien dragen bestuivers bij aan een goede vruchtvorm. Door bestuiving wordt 9% meer kilogram aardbeien geproduceerd, maar de vruchten komen ook in een hogere kwaliteitsklasse waardoor de nettowinst maar liefst 57% hoger is. Bij aardbeien lijken zweefvliegen een belangrijke rol te spelen.
Bijenhabitat
Er is een verband tussen de soortenrijkdom aan wilde soorten en de hogere opbrengst. En de soortenrijkdom neemt aantoonbaar toe naarmate er in de directe omgeving van het perceel een voor de bijen geschikte habitat aanwezig is. Je kunt denken aan wegbermen, bloemstroken, houtwallen en dijken. Het zou daarom interessant zijn te experimenteren met de aanleg van een bijenhabitat op een bedrijf. Je kunt bloemstroken inzaaien of houtige opstanden aanleggen.
Bron: groenkennisnet.nl