Bijensterfte in Limburg wordt teruggedrongen

Ruim de helft van de 358 soorten bijen en hommels die in Nederland voorkomen, wordt bedreigd. Vanwege de hoge bijensterfte in de provincie Limburg, is Attractiepark Toverland sinds januari het decor van een biodiversiteitsonderzoek in het kader van het project ‘Samen voor Bijen’. Het eind vorig jaar georganiseerde symposium ‘Limburgers bijeen voor bijen’, was het startsein voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs om intensief samen te werken en bijensterfte tegen te gaan. Het biodiversiteitsonderzoek in Toverland loopt tot en met december 2017 en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het park en daarmee aan de leefomgeving voor bijen in de gehele provincie.
Het belang van de bij
De provincie Limburg had in 2013 verreweg de hoogste bijensterfte van Nederland met een wintersterfte van 25%. Zowel in Nederland als wereldwijd worden zorgen geuit door imkers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden. De bijensterfte heeft grote gevolgen voor de bestuiving van afhankelijke bloemen en gewassen. Alleen al in Europa is ongeveer 80% van alle planten voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Zonder bijen zou de wereldvoedselproductie dalen met 10%.
Belangrijke rol voor vlinders en bijen
“Onze visie is het creëren van gelukservaringen”, vertelt Ruud Moors, Senior Supervisor Groen bij Toverland. “ De integratie van natuur in ons park wordt daarbij in elke overweging meegenomen. Als onderdeel van het project ‘Samen voor Bijen’ hebben wij het bloemrijke themagebied de Magische Vallei ter beschikking gesteld om onderzoek uit te voeren naar de biodiversiteit.” Naast meer wilde bijen wordt ook gestreefd naar een grotere hoeveelheid vlinders in het park. “Bijen en vlinders zijn goed voor het aanzien van het park en dragen bij aan de beleving voor de bezoeker”, aldus Moors.
Bijdrage aan landelijke bijensterfte
Het multidisciplinair projectteam wordt aangestuurd door het CITAVERDE College, begeleid door Toverland en inhoudelijk ondersteund door specialisten van de Vlinderstichting, Imkerij Cox en BTL Advies. Moors: “Door dit onderzoek krijgt Toverland inzicht in de huidige natuurwaarden en wordt een advies gegeven hoe het attractiepark deze waarden kan vergroten. Iets dat we meenemen in (eventuele) aanpassingen binnen de Magische Vallei, maar ook bij de inrichting en beplanting van het nieuwe themagebied dat tussen het voorjaar van 2017 en april 2018 gerealiseerd wordt.” Toverland is slechts één van de deelprojecten binnen ‘Samen voor Bijen’. Samen met alle andere projecten werken betrokken partijen in Limburg zo samen aan een oplossing om bijensterfte terug te dringen. De opgedane kennis wordt geïmplementeerd in het onderwijs van CITAVERDE College, waardoor de volgende generatie een goede toekomst kan bieden aan de bijen in ons land.