Bewoners Middelburg willen openbaar groen behouden

De bewoners van de Middelburgse binnenstad krijgen enkele weken de tijd om zelf met initiatieven te komen zodat de gemeente niet gedwongen wordt om in het kader van de bezuinigingen (8000 euro per jaar) de heggetjes langs de binnengrachten te verwijderen.

Dit meldt de krant PZC. Gisteravond, tijdens de bijeenkomst van de Wijkbeheergroep Binnenstad, bleek dat er onder de bewoners veel weerstand bestaat tegen het verwijderen van die heggen. Ze zien het als aantasting van hun omgeving en vrezen ook dat het gevaarlijker wordt voor spelende kinderen omdat zonder die heggetjes er geen barrière is tussen de straat en het water.

Groene stad is een leefbare stad 
Bezoeker André Groenenberg riep aanwezigen op om inzet te tonen bij het behoud van het openbaar groen. Hij stelde dat een groene stad een leefbare stad is. Zelf heeft hij met wat buren een rozenperk geadopteerd. Volgens hem leidt dat werk niet alleen tot behoud van het groen maar zorgt het ook nog eens voor binding tussen de buren.

Bron:
PZC