Bewo­ners Mid­del­burg wil­len open­baar groen behou­den

De bewo­ners van de Mid­del­burg­se bin­nen­stad krij­gen enke­le weken de tijd om zelf met ini­ti­a­tie­ven te komen zodat de gemeen­te niet gedwon­gen wordt om in het kader van de bezui­ni­gin­gen (8000 euro per jaar) de heg­ge­tjes langs de bin­nen­grach­ten te ver­wij­de­ren.

Dit meldt de krant PZC. Gis­ter­avond, tij­dens de bij­een­komst van de Wijk­be­heer­groep Bin­nen­stad, bleek dat er onder de bewo­ners veel weer­stand bestaat tegen het ver­wij­de­ren van die heg­gen. Ze zien het als aan­tas­ting van hun omge­ving en vre­zen ook dat het gevaar­lij­ker wordt voor spe­len­de kin­de­ren omdat zon­der die heg­ge­tjes er geen bar­ri­è­re is tus­sen de straat en het water.

Groe­ne stad is een leef­ba­re stad 
Bezoe­ker André Groe­nen­berg riep aan­we­zi­gen op om inzet te tonen bij het behoud van het open­baar groen. Hij stel­de dat een groe­ne stad een leef­ba­re stad is. Zelf heeft hij met wat buren een rozen­perk gea­dop­teerd. Vol­gens hem leidt dat werk niet alleen tot behoud van het groen maar zorgt het ook nog eens voor bin­ding tus­sen de buren.

Bron:
PZC