GroenLinks Amsterdam West wil extra postzegelpark voor bewoners

Dinsdag 18 december besluit de deelraad van Amsterdam West over de toekomst van de openbare ruimte in de Bellamy- en Borgerbuurt. GroenLinks Amsterdam West is blij dat er meer openbare ruimte wordt gecreëerd. Woordvoerder Yvette Hofman van openbare ruimte: “Door het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de nieuwe garages onder het Bellamyplein ontstaat er meer ruimte voor groen en geveltuintjes”.

Hofman: “Dit is een grote stap vooruit om de leefbaarheid voor de bewoners in deze buurten te vergroten. Daarnaast zien we de mogelijkheid om een extra postzegelpark in de Kneppelhoutstraat te realiseren.” Binnenkort komt GroenLinks met een voorstel voor het postzegelpark.

Herprofilering openbare ruimte
In het stuk “Visie Openbare Ruimte Bellamy- en Borgerbuurt” staan de uitgangspunten beschreven voor komende herprofileringen van de openbare ruimte. Zo komt er meer eenheid in het straatmeubilair en bestrating en gaan voorzieningen zoals containers en fietsparkeerplekken niet ten koste van de stoep, maar worden tussen de parkeerplaatsen geplaatst.

Ruimte voor kinderen
 â€œIn de smalle 19e eeuwse straten van de Bellamy- en Borgerbuurt wordt nu verhoudingsgewijs veel ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s. Met de komst van de ondergrondse garages aan het Bellamyplein hebben we de kans om de bewoners weer de ruimte te geven. Er komen bredere stoepen en meer ruimte voor fietsers en voor kinderen om te spelen”, aldus Hofman.

Bron:
Groenlinks Amsterdam West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (foto)