Insec­ten moe­ten bewo­ners dich­ter bij natuur bren­gen

Op het dak van het Bel­gi­sche gemeen­te­huis in Molen­beek staan sinds gis­te­ren bij­en­kor­ven met plaats voor 200.000 bij­en. In juni krij­gen de buurt­be­wo­ners hun honing cadeau. Tege­lijk wor­den er 350 bomen geplant.

De bewo­ners van Molen­beek komen te wei­nig in aan­ra­king met de natuur, vindt de sche­pen van Leef­mi­li­eu Jan Gypers (Open VLD). Daar­om hul­dig­de hij vier bij­en­kor­ven in op het dak van het gemeen­te­huis. Voor­lo­pig zijn er nog maar zo’n 30.000 insec­ten in aan­we­zig, maar dat aan­tal zal snel oplo­pen. In totaal is er plek voor 200.000 bij­en.

Meer groen
“In een straal van één kilo­me­ter rond het gemeen­te­huis, wor­den nu 350 bomen en dui­zen­den bloe­men geplant. Ver­e­ni­gin­gen, scho­len en vrij­wil­li­gers heb­ben zich geëngageerd om de plan­ten te onder­hou­den. In plaats daar­voor krij­gen ze op 21juni een pot­je honing van onze eigen bij­en”, ver­telt Gypers.

Meer infor­ma­tie

 

Bron:
Nieuws­blad