Berichten

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Antwerpen een kaartapplicatie ontwikkeld waarmee de stadsplanners de beste groensoort kunnen selecteren om hitte en geluid tegen te gaan. De tool kan volgens de onderzoeker ook elders gemakkelijk worden ingezet. Eerder was al duidelijk dat stedelijke omgevingen in extreme gevallen tot acht graden Celsius warmer kunnen zijn dan het platteland en een heus “hitte-eiland” kunnen vormen. VITO adviseert steden al langer over de meest effectieve opties om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

In 2013 bestudeerde VITO het effect van extreme hittedagen in de steden Antwerpen en Gent. De conclusies waren verbijsterend. In de stad is het in de late middag, avond en vooral ‘s nacht tot 8 graden warmer dan op het platteland. Alleen groene oases in de stad – zoals het stadspark of de dierentuin – zorgden voor een aanzienlijke temperatuurdaling. Dit zogenaamd stedelijk hitte-eilandeffect doet zich voor in alle (middel)grote steden.
Nu hebben onderzoekers van VITO in opdracht van de stad Antwerpen de hittekaart in een kaartapplicatie ingevoerd en gecombineerd met zo’n 100 soorten groen. “Men stelde vast dat er weinig kennis was over de inplanting van groen en de voordelen die het kan hebben. Zo kan beplanting hitte helpen bestrijden of de waterhuishouding en luchtkwaliteit regelen”, zegt onderzoeker Stijn Janssen. “Met de tool kunnen stadsplanners zien welk soort groen het beste resultaat heeft op een concrete locatie voor in totaal zeven parameters. Al onze kennis over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s is in de Groentool verwerkt.”
Het Antwerpse stadsbestuur stelt zich tot doel de stad gerichter te vergroenen en zo het leefklimaat in de binnenstad te verbeteren. De tool van VITO maakt het voor stadsplanners mogelijk om reeds tijdens de ontwerpfase inzicht te verwerven in de mogelijkheden die groen biedt om de leefkwaliteit in een specifieke wijk of buurt te verbeteren. “Het groen moet passen, natuurlijk. Heidegroen valt moeilijk op de drukke Groenplaats te integreren, maar kan elders wel interessant zijn. Ook toont het de huidige nabijheid van groen, die sterk uiteen kan lopen”, klinkt het bij VITO.
Bron: vilt.be
Cultuurtempel De Roma heropende vorig jaar na een grondige renovatie haar deuren. Als kroon op het werk werden zopas de 650 m² platte daken van het gebouw omgetoverd tot een duurzaam groendak. De provincie Antwerpen steunt dit project en maakt hiervoor 15.000 euro vrij.

“Dit groendak biedt heel wat voordelen: het zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit in een stedelijke omgeving, maar ook voor verkoeling, voor een verbetering van de luchtkwaliteit en voor een betere isolatie van het gebouw”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Rik Röttger. “Het initiatief inspireert hopelijk tal van andere organisaties, bedrijven en particulieren uit de buurt om te kiezen voor een groendak.“
Paul Schyvens, coördinator van de Roma is alvast erg tevreden met de steun. “Het groendak is de laatste stap van een intensieve renovatieperiode. Het resultaat is fantastisch. Dat hebben we te danken aan de vele, vele vrijwilligers en sympathisanten en aan de verschillende overheden die ons hierbij steunden.”
Bron: nieuwsblad.be

Het kantoorpand Sky Building in Antwerpen wordt getransformeerd tot een duurzame werkomgeving met een groene gevel van het Nederlandse bedrijf Sempergreen.
De gevelbeplanting maakt gebruik van hemelwater dat op het dak van het kantoorgebouw wordt opgevangen en hergebruikt voor irrigatie. Het regenwater wordt naar een waterput van 20.000 liter geleid. De grootte van deze waterput is bepaald aan de hand van het neerslagmodel van Antwerpen.
De waterput beschikt over een pomp met sensoren. De computergestuurde pomp maakt het mogelijk om de planten van water te voorzien. Hierdoor krijgen de planten precies wat ze nodig hebben zonder gebruik te maken van leidingwater.
Duurzame leefomgeving
Volgens Sempergreen sluit de installatie van de groene gevel aan bij de beleidsplannen van Antwerpen. Zo heeft het stadsbestuur zich tot doel gesteld om Antwerpen de meest aantrekkelijke leefomgeving te maken voor bewoners en bezoekers. Het bedrijf verwacht met het pilotproject in Sky Building meerdere gebouwen in de stad van de groene gevels te voorzien.
Voor het ontwerp van de groene voorgevel van Sky Building is het architectenbureau Conix RDBM Architects verantwoordelijk. De gevel krijgt verschillende inheemse planten. Deze planten zijn geselecteerd in overleg met het bedrijf Ambius BeLux, ingenieursbureau Antea Group en AG Vespa | Stadsprojecten.

Park Spoor Noord in Antwerpen werd op het ISOCARP World Planning Congress in Rotterdam bekroond met de Sam van Embden Award voor stadsplanning.
Het is niet de eerste keer dat Park Spoor Noord in de prijzen valt. In 2009 kreeg het project maar liefst drie awards: de Thuis in de Stad-prijs, de Prijs Bouwheer en de UDiTE Knowledge sharing award. Daarnaast kreeg Park Spoor Noord ook drie nominaties: in 2010 voor de VRP Planningsprijs en voor ‘Publieke Ruimte – Steunpunt straten’ en in 2013 voor de RegioStars Awards in de categorie ‘Citystar – Integrated approaches to sustainable urban development’: ‘Park Spoor Noord’.
Vooral de betrokkenheid en inspraak van de buurtbewoners vielen in de smaak bij de jury van de Sam van Embden Award. De stad kon 18 hectare verwerven in ruil voor de bouwrechten voor de rest van het gebied (6 hectare). In samenspraak met de inwoners werden stadsplanners Bernardo Secchi en Paola Vigano aangesteld om deze brownfield om te bouwen tot een park.
“Het open karakter van het park benadrukt en versterkt het publieke karakter. Het gebruik van het park door verschillende mensen, draagt bij aan de uitzonderlijke kwaliteit. Park Spoor Noord is het bewijs dat creatieve interactie en coproductie tussen inwoners en andere stakeholders aan de ene kant en een kwalitatief ontwerp aan de andere kant een mooi voorbeeld vormen voor stadsontwikkeling”, stellen de juryleden.
Over ISOCARP
ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) is een congres waarbij stadsplanners uit meer dan 80 landen bij elkaar komen. Dit jaar werd de 50ste verjaardag van het congres gevierd. Hiervoor verspreiden de stadsplanners zich over twaalf verschillende Europese gaststeden die elk rond een thema werkten eigen aan de stad. In 2008 won Antwerpen de ‘ISOCARP Award for Excellence in Planning’ voor het Ruimtelijk Structuurplan met onder meer het Schipperskwartier en de omgeving van het station Antwerpen-Centraal.
Bron: cgconcept.be

Het Zwitsers-Belgisch ontwerpteam ADR Architectes/Technum gaat de Gedempte Zuiderdokken heraanleggen. Het basisontwerp is een plein geworden met veel groen, water en ruimte voor kleinschalige evenementen. Er komt ook een museumas en een andere laan moet de Schelde met de stad verbinden. “Dit is geen spektakelarchitectuur maar een ontwerp met respect voor de historische contouren van de oude dokken en veel ruimte”, zegt de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Het nieuwe plein moet een klein Central Park aan de Schelde worden klinkt het.
Een definitief plan is dit nog niet. Het geselecteerde ontwerpbureau zal nu, samen met het stadsbestuur en verdere inspraak van de Antwerpenaren, aan een definitief ontwerp werken. Het is de bedoeling dat de heraanleg eind 2018 kan beginnen. Tegen dan moet al één van de twee parkings onder het plein klaar zijn. Er zal in beide parkings plaats zijn voor ruim 2.000 auto’s. Bovengronds zal er op het plein niet meer geparkeerd kunnen worden.
In het totaal namen er 5 ontwerpteams deel aan de wedstrijd voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. “De keuze voor het winnend team gebeurde met een zeer grote unanimiteit. Zowel bij de gespecialiseerde jury, het stadsbestuur als de Antwerpenaren, die hun mening hebben gegeven. Dat betekent dat er een draagvlak is opgebouwd voor de toekomst van dit nieuwe plein”, besluit Rob Van de Velde.
bron: gva.be
 
 

Het Antwerpse Stadspark wordt grondig aangepakt. Dit najaar al wordt een deel van het groen vervangen of opgeknapt. Met als doel dat het Stadspark opnieuw een toplocatie wordt.

Het park zal ook groter worden doordat het ‘Heldenplein’ in de groene long wordt geïntegreerd. Dat is het uitgangspunt van een analyse die een gespecialiseerd bureau en het stadsbestuur hebben gemaakt. Het romantische en historische karakter van het park blijft bewaard.

Horeca
Er komt horeca in het park, er worden publieke toiletten gebouwd en het groene hart van de stad krijgt meer ruimte.

Aanplant
De kleinere ingrepen – zoals overbodig groen verwijderen en nieuw groen aanplanten – gebeuren dit najaar al. In vier fasen wordt de rest van het park aangepakt. Buurtbewoners zullen inspraak krijgen bij het opknappen van het Stadspark.

Bron:
Gazat van Antwerpen

Met 2.761 nieuwe bomen in het straatbeeld doet Antwerpen het veel beter dan andere jaren. De bomenteller stond na het plantseizoen van 2011 op 823 en in 2010 op 296. Een nieuw record sinds de tellingen drie jaar geleden.

“Het bestuur van Antwerpen heeft in 2010 voorgenomen om meer groen in de stad te krijgen”, zegt Isis Mulleman van het kabinet van schepen van Stads- en Buurtonderhoud Guy Lauwers (SP.A).“Bovendien zou voor elke gerooide boom onmiddellijk een nieuwe in de buurt moeten geplaatst worden. Die belofte hebben we tot nu toe kunnen waarmaken.”

3.730 stuks
Tussen 1 november 2011 en 30 april 2012 plantte de stad 3.730 bomen en rooide 969 stuks. De meeste bomen kwamen in het district Merksem, waar er alleen al voor het Laaglandpark 1.000 exemplaren werden opzijgezet. 1.140 andere bomen staan verspreid over de negen Antwerpse districten waarvan de helft in het district Antwerpen.

Bron:
Nieuwsblad

 

 

 

De stad Antwerpen is woensdag begonnen met het aanplanten van veertig lindebomen op de groenstroken tussen de woonblokken in de wijk Luchtbal in Antwerpen.

De stamomtrek van de nieuwe bomen in Luchtbal zijn tussen de 20 en de 25 centimeter. “Bij nieuwe aanplantingen kiezen we steeds meer voor een grotere boommaat”, zegt Guy Lauwers (sp.a), schepen van Stads- en Buurtonderhoud.

Bomenteller
Sinds 2009 telt Antwerpen het aantal bomen dat wordt geplant en gerooid.  “Zo weten we nu dat er in 2010 829 bomen werden gerooid, meestal omdat ze oud of ziek waren, omgewaaid waren door een storm of de veiligheid in het gedrang brachten. In datzelfde jaar werden er 1.644 nieuwe bomen geplant. De bomenteller had dus een positieve balans van 815 bomen. Het afgelopen jaar is dat saldo zelfs verdubbeld en zitten we met een positieve balans van liefst 1.700 nieuwe bomen.”

Bomenbeleidsplan
Lauwers: “In het bomenbeleidsplan stellen we dat elke boom die om wat voor reden dan ook gerooid wordt, moet worden vervangen, op dezelfde plaats of in de omgeving.”
In Antwerpen staan 105.000 bomen op straten en pleinen. De bomen in parken en natuurgebieden zijn daar niet bijgeteld.

Bron:
Antwerpen Stad

De stad Antwerpen begon gisteren met het aanplanten van meer dan 27.000 planten en 116 bomen. Het groen moet de leefomgeving aangenamer maken.

In januari startte de stad met de aanplant van 132 nieuwe bomen. In het voorjaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Vervolgens worden er ook 27.209 heesters geplant. Een woordvoerder laat weten dat het om planten gaat die in alle seizoenen een sierwaarde hebben.
De wintergroene beplanting zal voornamelijk worden gebruikt in boomspiegels om tijdens de wintermaanden een groene straat te creëren.

Bomen fleuren straat op
De buurtbewoners van Koning Albertstraat waren daar de vragende partij om de oude bomen te vervangen. In deze straat worden nu 81 bomen geplant.  De stad zal er Rode Veldesdoornen aanplanten. De bladeren van de bomen variëren van dieprood naar groenrood. “Door deze opvallende bladkleur zal de Koning Albertstraat opfleuren. Om het groen zo lang mogelijk in het straatbeeld te houden, wordt hier bovendien bijkomend ook nog wintergroene onderbeplanting voorzien”, zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

Investering
Alle aanplantingen kosten samen ongeveer € 164 000 euro en zullen zo’n maand in beslag nemen.

Bron:
Gazet van Antwerpen

 

 

Om de biodiversiteit te bevorderen, heeft Antwerpen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet gekozen voor een specifieke dier- of plantensoort, maar voor groene gevels. Een geveltuin draagt bij aan de soortenrijkdom en aan een groenere straat, buurt en stad.

Groene gevelHet hele jaar zullen activiteiten rond groene gevels worden georganiseerd. Er worden infosessies gegeven en om mensen inspiratie te bezorgen, zal het Ecohuis ook een tijdelijke fototentoonstelling organiseren en zijn er wandelingen langs groene plekjes.
 
Gratis startpakketten geveltuintjes
Tussen 15 en 29 februari kunnen Antwerpenaars een gratis startpakket voor een geveltuintje aanvragen. Iedereen zonder voortuin die voor zijn gevel een vrije ruimte heeft van minstens 1,8 meter breed, kan het pakket aanvragen. In de tweede helft van april kunnen bewoners dan het gratis pakket afhalen op één van de afhaalpunten. Elk pakket bevat een geselecteerde klimplant, klimrek en potgrond en advies over het planten.

Financiële ondersteuning
Buren die in straatverband inschrijven met minstens acht personen krijgen bovenop het startpakket ook lage planten of financiële ondersteuning.

Voorgaande jaren stonden de boom, de egel, de spin en de mus al eens centraal. Het jaar wordt afgetrapt met een gratis geveltuinactie.

Meer informatie over groene gevels in Antwerpen »

Bron:
Stad Antwerpen/ De Standaard