Groentool adviseert aanplanting van stedelijk groen

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Antwerpen een kaartapplicatie ontwikkeld waarmee de stadsplanners de beste groensoort kunnen selecteren om hitte en geluid tegen te gaan. De tool kan volgens de onderzoeker ook elders gemakkelijk worden ingezet. Eerder was al duidelijk dat stedelijke omgevingen in extreme gevallen tot acht graden Celsius warmer kunnen zijn dan het platteland en een heus “hitte-eiland” kunnen vormen. VITO adviseert steden al langer over de meest effectieve opties om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

In 2013 bestudeerde VITO het effect van extreme hittedagen in de steden Antwerpen en Gent. De conclusies waren verbijsterend. In de stad is het in de late middag, avond en vooral ‘s nacht tot 8 graden warmer dan op het platteland. Alleen groene oases in de stad – zoals het stadspark of de dierentuin – zorgden voor een aanzienlijke temperatuurdaling. Dit zogenaamd stedelijk hitte-eilandeffect doet zich voor in alle (middel)grote steden.
Nu hebben onderzoekers van VITO in opdracht van de stad Antwerpen de hittekaart in een kaartapplicatie ingevoerd en gecombineerd met zo’n 100 soorten groen. “Men stelde vast dat er weinig kennis was over de inplanting van groen en de voordelen die het kan hebben. Zo kan beplanting hitte helpen bestrijden of de waterhuishouding en luchtkwaliteit regelen”, zegt onderzoeker Stijn Janssen. “Met de tool kunnen stadsplanners zien welk soort groen het beste resultaat heeft op een concrete locatie voor in totaal zeven parameters. Al onze kennis over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s is in de Groentool verwerkt.”
Het Antwerpse stadsbestuur stelt zich tot doel de stad gerichter te vergroenen en zo het leefklimaat in de binnenstad te verbeteren. De tool van VITO maakt het voor stadsplanners mogelijk om reeds tijdens de ontwerpfase inzicht te verwerven in de mogelijkheden die groen biedt om de leefkwaliteit in een specifieke wijk of buurt te verbeteren. “Het groen moet passen, natuurlijk. Heidegroen valt moeilijk op de drukke Groenplaats te integreren, maar kan elders wel interessant zijn. Ook toont het de huidige nabijheid van groen, die sterk uiteen kan lopen”, klinkt het bij VITO.
Bron: vilt.be