Ant­wer­pen inves­teert in plan­ten en bomen

De stad Ant­wer­pen begon gis­te­ren met het aan­plan­ten van meer dan 27.000 plan­ten en 116 bomen. Het groen moet de leef­om­ge­ving aan­ge­na­mer maken.

In janu­a­ri start­te de stad met de aan­plant van 132 nieu­we bomen. In het voor­jaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Ver­vol­gens wor­den er ook 27.209 hees­ters geplant. Een woord­voer­der laat weten dat het om plan­ten gaat die in alle sei­zoe­nen een sier­waar­de heb­ben.
De win­ter­groe­ne beplan­ting zal voor­na­me­lijk wor­den gebruikt in boom­spie­gels om tij­dens de win­ter­maan­den een groe­ne straat te creëren.

Bomen fleu­ren straat op
De buurt­be­wo­ners van Koning Albert­straat waren daar de vra­gen­de par­tij om de oude bomen te ver­van­gen. In deze straat wor­den nu 81 bomen geplant.  De stad zal er Rode Vel­des­door­nen aan­plan­ten. De bla­de­ren van de bomen variëren van diep­rood naar groen­rood. “Door deze opval­len­de blad­kleur zal de Koning Albert­straat opfleu­ren. Om het groen zo lang moge­lijk in het straat­beeld te hou­den, wordt hier boven­dien bij­ko­mend ook nog win­ter­groe­ne onder­be­plan­ting voor­zien”, zegt sche­pen van Open­ba­re Wer­ken Greet Gey­pen (Open Vld).

Inves­te­ring
Alle aan­plan­tin­gen kos­ten samen onge­veer € 164 000 euro en zul­len zo’n maand in beslag nemen.

Bron:
Gazet van Ant­wer­pen