Berichten

Een primeur voor Amsterdam: aan de Zuidelijke Wandelweg op de Zuidas wordt op maandag 7 november een waterbergende groenstrook geopend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvangen. Daardoor hebben de bewoners geen wateroverlast bij hoosbuien. De groenstrook is de eerste in zijn soort in Nederland. Het is de bedoeling dat hij op meerdere plekken in de stad wordt aangelegd.
Er valt steeds vaker veel regen. Dat leidt tot wateroverlast, zoals ondergelopen kelders. Omdat de groenstrook 35 centimeter lager ligt dan de omgeving, kan hij regenwater opvangen van de wegen en daken in de buurt. De groenstrook kan bij een hoosbui zelfs even in een beek veranderen.
Geen water in huis
Het water blijft maximaal 24 uur in de berging en daarna stroomt het langzaam weg naar het oppervlaktewater en infiltreert het in de bodem. Als bij een zware bui de strook dreigt te overstromen, stroomt het via een overstort het riool in. Dit voorkomt dat het water de huizen in stroomt.
Het hele jaar groen
Het unieke aan de strook is dat het opvangen van water wordt gecombineerd met een hoogwaardige inrichting van het groen. De groenstrook is beplant met planten die tegen veel water kunnen en het hele jaar groen zijn. De planten kunnen zelfs een tijdje onder water staan.
Bron: gemeente Amsterdam

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Amsterdam heeft meer dan 300 potentiële locaties voor buurtparken. Dit zijn vaak versteende plekken die geen functie hebben en niet uitnodigen tot een bezoek. Met de beperkte openbare ruimte in de stad is het noodzaak om dergelijke locaties juist goed te benutten. ‘Dat begint bij het ontwerpproces’, aldus projectleider Raksha Hoost van conceptontwikkelaar De Gezonde Stad. ‘In het project Park om de Hoek gaan bewoners, publieke en private partijen samen aan de ontwerptafel zitten. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte beter aansluit op de wensen en behoeften van de gebruiker.’
Stedelingen aan zet
Amsterdammers bepalen waar in de stad nieuwe parken worden aangelegd via de website www.parkomdehoek.nl. Initiatiefnemers helpen elkaar via het platform en De Gezonde Stad geeft begeleiding bij het ontwikkelen van een Park om de Hoek. Buurtbewoners pakken na de realisatie zelf het onderhoud en beheer van het park op.
Parken om de Hoek nodigen uit tot ontmoeting in een stad waar ruim 85.000 Amsterdammers eenzaam zijn. Een groene plek in de buurt zorgt ook voor een fijne en gezonde leefomgeving, en biedt een bijdrage aan stedelijke uitdagingen zoals hittestress en wateroverlast. De ambitie is om een toolkit voor de realisatie van groene ontmoetingsplekken in steden te ontwikkelen. Hoost: ‘Het moet voor iedereen mogelijk en eenvoudig zijn om een Park om de Hoek in zijn of haar buurt te realiseren.’
De Ruyschtuin
De Green Junkies-planten in biodiversiteitspark De Ruyschtuin zorgen voor een luchtzuiverende werking op de drukke Wibautstraat. Daarnaast zorgen het groen en de halfverharding voor een waterbergende functie. De Ruyschtuin wordt op 19 oktober feestelijk geopend door Ivar Manuel (stadsdeelvoorzitter Oost).
Bron: stadszaken.nl

Het gaat steeds beter met de natuur in Amsterdam, zo blijkt uit het boekje ‘Amsterdamse Natuurwaarden in kaart’ (zie bijlage). Deze Natuurwaardenkaart beschrijft hoe de natuur ervoor staat in de stad zelf, en in het Amsterdamse bos. Vooral aan de rand van de stad en in de parken neemt de biodiversiteit toe, en de kademuren langs de grachten blijken een uitstekende plek voor een aantal muurplanten.
Nieuwe soorten
Uit de vorige meting in 2009 was al een positieve trend zichtbaar en deze ontwikkeling heeft doorgezet. Zowel kwantitatief als kwalitatief is er vooruitgang waargenomen. In het Geuzenbos zijn er bijvoorbeeld meer ijsvogels en haviken aangetroffen en in het Diemerbos meer insecten, vleermuizen en ringslangen. Nieuwe soorten zijn waargenomen in het Beatrixpark, zoals de bosvleermuis en de kleine dwergvleermuis. En binnen de stadsgrenzen, in het Sloterpark, broedt nu de lepelaar.
Bijen en vlinders
Al eerder bleek dat de natuur in en om Amsterdam het buitengewoon goed doet ten opzichte van de ontwikkeling in Nederland als geheel. Terwijl het in Nederland en wereldwijd slecht gaat met de bij, is in Amsterdam het aantal soorten wilde bijen 20% gestegen tussen 2000 en 2014. Bijen en vlinders zijn graadmeters voor het stadsmilieu: als zij het beter doen, doet andere flora en fauna dat ook. Het gaat overigens niet overal gaat het beter ten opzichte van 2009: in sommige delen van Waterland en in nieuwbouwgebieden in Amsterdam Noord is de diversiteit afgenomen, voornamelijk als gevolg van intensiever of ander gebruik.
Wethouder Groen Abdeluheb Choho: ‘Het ging al goed met de Amsterdamse natuur, en gelukkig blijkt het steeds beter te gaan. Succesvolle maatregelen, zoals het anders maaien van groenstroken en het inzaaien van insectvriendelijke planten, gaan we veel breder toepassen, en Amsterdammers zullen dat de komende tijd ook gaan zien.’
Ecologische Structuur Amsterdam
Sinds 2012 is er de Ecologische Structuur Amsterdam, een netwerk van zowel grote als kleine ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden. Door deze gebieden aan elkaar te verbinden, kunnen dieren zich makkelijker door de stad bewegen en wordt ook het leefgebied van planten vergroot. Een mooi voorbeeld van zo’n verbinding is recent aangelegd bij de Beemsterweg in Noord.
Bron: Amsterdam.nl

Kom kijken, ruiken en proeven van de weelde van de tuin! Alle 13 schooltuinen die Amsterdam rijk is, houden open dag op woensdag 7 september.
Paradijs in de stad
Per jaar tuinieren bijna 7000 basisschoolleerlingen (groep 6/7) op één van de 13 Amsterdamse schooltuinen. Het schooltuinwerk start jaarlijks in januari en duurt tot december.
Tijdens de open dag laten de kinderen hun tuintje zien aan ouders, familie en vrienden. Ook buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Ieder tuintje ziet er mooi uit na het harde werk van de kinderen, een heus groente- en bloemenparadijs in de stad.
Activiteiten
Op iedere tuin worden activiteiten georganiseerd. Een greep uit de activiteiten: speel het groente-memoryspel, bak een pizza, luister naar het verhaal van de imker, maak een kaars van bijenwas, of proef de heerlijke schooltuinsoep.
Tijdstip
De meeste schooltuinen zijn open vanaf woensdagmiddag tot begin van de avond. De Vinkschooltuin is op zondag 28 augustus a.s. al geopend tijdens de Parkdag van park Frankendael.
Bron: Amsterdam.nl

Ontspannen in een hotel in de bruisende hoofdstad van ons land, maar toch met een groen uitzicht? Dat kan vanaf deze maand op de nieuwste locatie van Hotel V. Op de Fizeaustraat in Amsterdam heeft een jaren 70 pand, ontworpen door de gerenommeerde architect Piet Zanstra, na 12 jaar leegstand een nieuw leven gekregen.
Mirjam Espinosa, Designer & Co-Eigenaar, vertelt: “Ons vier-en-een-half-sterrenhotel heeft al een schitterend uitzicht op de Amstel-skyline en de net aangelegde daktuinen maken dit nog mooier. Daarnaast leveren we hiermee een bijdrage aan de esthetische waarde van het gebouw en dragen we ons steentje bij om de waterproblematiek in de stad tegen te gaan.”
Hotel V: From Amsterdam with loVe 
Het gebouw aan de Fizeaustraat is het derde Amsterdamse pand dat Hotel V nieuw leven inblaast. Het modern ingerichte familiehotel met een knipoog naar de jaren 70 wordt gerund door 12de generatie Amsterdammers met passie voor de stad en de wens om dit te delen met gasten. “Wij willen bijzondere en ‘verborgen’ locaties in de stad weer tot leven te brengen en een bijdrage leveren aan de directe omgeving. Hotel V fizeaustraat staat in het door toeristen nog niet ontdekte Amsteldorp (Amsterdam Oost). Een unieke en groene wijk, waar een hotel met daktuin helemaal tot zijn recht komt”, aldus Espinosa.
Groene stadsdaken
Van Doorn Dakspecialist en BTL Realisatie verzorgden de inrichting en de realisatie van de daktuinen. “Op de eerste twee niveaus zijn natuurlijke groene daktuinen aangelegd, bestaande uit verschillende planten, waaronder (blauw) schapengras, eikbladvaren, lavendel en diverse soorten Sedum”. Aan het woord is Arie Bal, vestigingsmanager bij BTL. “Nederland heeft in de laatste maanden ervaren wat de gevolgen van wateroverlast zijn. Zeker in het stedelijk gebied liggen nog vele vierkante meters dak die, mits groen ingericht, een substantiële bijdrage kunnen leveren aan waterberging/-afvoer. Niet voor niets wil de gemeente Amsterdam 50.000 m2 aan groene daken erbij.“ De daktuinen zijn nu net aangeplant, maar de komende maanden gaat de beplanting groeien en bloeien, en kunnen gasten van het prachtige groene stadsgezicht genieten.
Bron: hospitality-management.nl

Een klein jaar geleden diende raadslid Jasper Groen een voorstel in om de Amsterdamse Stopera te veranderen in ‘Hangende Tuinen aan de Amstel’. Gisteren besprak de commissie een voorstel van het college over de verbouwing van de Stopera, waarin het voorstel van GroenLinks wordt overgenomen. GroenLinks is verheugd dat deze vergroeningsslag gemaakt wordt.
Door een groot, beeldbepalend gebouw als de Stopera (Stadhuis en Opera)  van een groene gevel te voorzien geeft de gemeente het goede voorbeeld. GroenLinks bepleit daarbij een grondige aanpak; de grote verticale, blinde, bakstenen oppervlakten van het stadhuis zouden veranderd moeten worden in een fraaie, innovatieve tuin. Op de vraag van GroenLinks gaf het college aan dat het aanleggen van groene gevels wordt meegenomen bij het opstellen van de plannen voor de vergroening van de Stopera.
Alleen klimop is daarbij niet genoeg; GroenLinks pleitte voor een combinatie van aantrekkelijke planten en of begroeiing die veel CO2 opneemt. Het college wil bij de plannen voor het groen ook het bredere nut van groen meewegen. GroenLinks pleit er daarom voor om een bijzondere plant te gebruiken: de zogenaamde fijnstof-afvangende CO2-junk. De derde universiteit van Amsterdam, het AMS instituut, doet daar al een proef mee; wat GroenLinks betreft gebruiken we de opgedane kennis voor de Stopera.
GroenLinks heeft heel veel positieve reacties van buurtbewoners gekregen op het voorstel om ‘Hangende Tuinen’ in de binnenstad aan te leggen. GroenLinks vindt het vanzelfsprekend dat de buurt bij de plannen betrokken wordt; de wethouder bevestigde dat.
Door de Stopera te veranderen in ‘Hangende Tuinen aan de Amstel’ slaan we twee vliegen in een klap; we veranderen de Stopera in een aantrekkelijk gebouw en we maken een begin met het radicaal vergroenen van de stad. GroenLinks is tevreden dat het college daarvan nu ook overtuigd is.
Bron: groenlinks.nl

Vergroening van de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door daken en gevels te beplanten en tegelplaatsjes te vervangen door gazons, is een bekende en beproefd strijdmiddel tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Maar wat de burger zelf concreet kan doen om op zijn eigen vierkante meters overlast en schade, bijvoorbeeld door regenwater, tegen te gaan, is nog lang niet altijd duidelijk.
In Amsterdam hebben het gemeentebestuur en de branchevereniging van de hoveniers in Nederland, de VHG, de handen ineengeslagen en een campagne ontwikkeld om, zoals wethouder Udo Kock het op 4 juli bij de presentatie  omschreef, “de sponswerking van de stad te vergroten”, onder het motto ‘Amsterdam Rainproof’.
Samen met de directeur van de VHG, Egbert Roozen, presenteerde wethouder Kock de campagne ‘Maak je tuin rainproof’.  In de bijbehorende folder wordt aangegeven hoe huurders en huiseigenaren met eenvoudige middelen ervoor kunnen zorgen dat hun tuin overvloedige regenval kan verwerken en er zo aan bijdragen dat de stad als geheel bestand is tegen wateroverlast.
Elke druppel telt
“Of het nu gaat om een regenton aansluiten, een groen dak op het schuurtje of de aanleg van een grindpad, elke druppel die je opvangt, telt”, vertelt Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. “Groen is namelijk meer dan decoratie alleen, het helpt ook zeker om problemen zoals regenwateroverlast aan te pakken. Bovendien snijdt het mes aan meerdere kanten: wie tegels vervangt door groen, helpt meteen ook de biodiversiteit en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De VHG-hoveniers staan de consument graag bij met advies en het uitvoeren van meer ingrijpende maatregelen zoals tuinrenovatie of -aanleg.”

De Hogeschool van Amsterdam en de Knowledge Mile openden donderdagmiddag officieel het ‘Daklab’, een groen dak op HvA-locatie Benno Premselahuis aan het Rhijnspoorplein. In deze daktuin wordt ‘rooffood’ verbouwd en zijn sensoren aangebracht om onder andere zonlicht, temperatuur en bodemvochtigheid te meten. Studenten en vmbo-leerlingen gaan er daarnaast onderzoek doen naar planten.
Groene daken en Amsterdam
Groene daken zijn hard nodig om Amsterdam klimaatbestendig te maken. De stenen stad is niet uitgerust op de hittestress en hoosbuien, die het gevolg zijn van klimaatverandering. Een groen dak zorgt voor verkoeling, werkt als ‘waterbuffer’ en draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast neemt het (fijn)stofdeeltjes en CO2 op.
Buitenplek voor iedereen
Aan de Wibautstraat werd donderdag zo’n groen dak officieel geopend: het Daklab, op de vierde verdieping van onderwijslocatie Benno Premselahuis. ‘Meestal zijn groene daken niet toegankelijk, waardoor bewoners er niet eens vanaf weten,’ legt projectmanager Maarten Terpstra uit van de HvA en het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN). ‘Dit Daklab wordt juist een buitenplek voor iedereen die wil experimenteren met groenvoorziening en innovaties voor daken.’
Thee en data oogsten
Op het Daklab ligt het CO2-opnemende mineraal olivijn, dat eruitziet als groen zand en door de aarde gemengd zit. Als ‘rooffood’ worden nu drie soorten munt verbouwd, die door de medewerkers en studenten in het gebouw wordt gebruikt voor muntthee. Komend studiejaar gaan studenten van de lerarenopleiding Biologie samen met vmbo-leerlingen onderzoek doen naar plantjes. Studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) zijn ook betrokken bij het Daklab met een project om de bijenpopulatie te beschermen. Groene daken trekken namelijk bijen en vlinders aan.
Daklab
‘Naast thee oogsten we ook data’, zegt Maarten Terpstra. Studenten van de minor Intelligent Environments hebben op het Daklab sensoren aangebracht die zonneschijn, temperatuur en de grondvochtigheid registreren. Ook worden beelden van het dak vastgelegd. Zo kunnen de studenten onder andere het verschil in temperatuur meten tussen het begroeide en onbegroeid dak. Bij hitte kan de temperatuur van een plat dak wel oplopen tot 70 graden, bij een begroeid dak blijft de temperatuur naar verwachting rond de 37 graden. Lector Jeroen Kluck van de HvA doet onderzoek naar hittestress en is daarom ook betrokken bij het Daklab.
Amsterdam Rainproof werkt mee
Amsterdam Rainproof is partner van het Daklab. Groenvoorziening is namelijk essentieel voor afwatering in de stad, en zorgt ervoor dat het riool niet overloopt. Aangezien 40 procent van het Amsterdamse oppervlak dak is, is dit bij uitstek de plek om Amsterdam regenbestendig te maken.
Samenwerking en realisatie
Het Daklab is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Rainproof en de Knowledge Mile. De realisatie is in samenwerking met DakDokters, Grown Down Town en greenSand. Bij de opening van het Daklab op donderdagmiddag werden de aanwezigen getrakteerd op het een experiment met regenwater door MediaLAB-studenten, namelijk het met regenwater gebrouwen bier Hemels Water.
bron: duurzaam-actueel.nl

Op 9 juni reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) drie Gouden Zwaluwen uit aan organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Amsterdam sleepte twee prijzen in de wacht: één voor de groene transformatie van het Orlyplein voor Station Sloterdijk en één voor het werk van de IJsvogelwerkgroep van Amsterdam Noord. De derde prijs was voor het project de Bijenbaan in Schiedam. Deze projecten nodigen uit om het concept uit te breiden en elders toe te passen.
Wethouder Abdeluheb Choho (Groen en Openbare Ruimte): “Deze prijzen zijn een terechte waardering voor de steeds groeiende inzet die Amsterdammers en de gemeente samen doen voor meer en betere natuur in de stad. Ik ben dan ook erg trots, en zie dit als een aanmoediging om hier mee door te gaan.”

Groen dakpark bij Station Sloterdijk

VNC: “Voor het vrij denken en dromen dat beton en asfalt vervangen kunnen worden door bloemenpracht en bomen.”
De voorkant van Station Sloterdijk (Orlyplein) was grijs en versteend. Nu is deze kleurloze inrichting op het voormalige busplein getransformeerd tot 8000 vierkante meter aan groen, bestaande uit 85.000 bomen, bloemen en planten. Op innovatieve wijze is met een ingenieuze constructie een ‘groen dakpark’ tot stand gekomen waar treinen onderdoor daveren. Hoe de constructie is gemaakt, is te zien in het filmpje Aanleg van dakpark Orlyplein.

IJsvogels in Amsterdam-Noord

VNC: “Voor de moedige inzet om de schuwe maar betoverend mooie ijsvogel onze hoofdstad binnen te loodsen.”
In 2002 werd de eerste ijsvogel in Amsterdam-Noord gesignaleerd. De gemeente (stadsdeel Noord) nam het initiatief om op natuurexcursie te gaan. Daaruit is de IJsvogelwerkgroep Amsterdam ontstaan, een bijzondere samenwerking tussen de gemeente en meer dan honderd actieve Amsterdammers. Zij toveren omgewaaide bomen en steile oeverwanden om in ijsvogelwanden, en stimuleren bewoners om zo’n ijsvogelwand te adopteren.

De Gouden Zwaluw

De prijs ‘Gouden Zwaluw’ is onderdeel van de campagne ‘Natuur in de straat’, die door de VNC is geïnitieerd om te inspireren en motiveren. Het doel is dat het vergroenen van straten in een stroomversnelling komt.

Agenda Groen

Het huidige stadsbestuur geeft twee keer zoveel geld uit aan groen dan in voorgaande jaren. Vorig jaar is er voor het eerst een stadsbrede Agenda Groen gemaakt, waarin de gemeente ambities uitspreekt voor investeringen in het groen. De Agenda Groen nodigt partijen uit om met initiatieven te komen voor groenprojecten en samen te investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het groen in de stad. Zo heeft de Gemeente Amsterdam 20 miljoen euro beschikbaar voor het cofinancieren van groene projecten die aansluiten bij de ambities uit de Agenda Groen.

Van 20 t/m 24 juni vindt de ‘Open week Schooltuinen Amsterdam’ plaats. Een mooie gelegenheid voor zowel ouders als kinderen om samen de Amsterdamse schooltuintjes te bewonderen en een tuinles mee te maken. U bent die week welkom van 08.00 tot 16.00 uur in één van de tuinen. Alvast voor in de agenda: op woensdag 7 september vindt de open dag plaats.

Van grond naar tuin

De Amsterdamse kinderen hebben ook dit jaar weer hard gewerkt om hun eigen stukje grond om te toveren tot een mooi begroeid tuintje. Het mooie weer heeft hier aan bijgedragen, maar vooral de groene vingers van de kinderen. Tijdens de open week laten zij de resultaten van hun werk met trots zien aan ouders, familie, vrienden, buurtbewoners en andere belangstellenden.

Groene ervaringen

Een schooltuin is een unieke gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met allerlei aspecten van de natuur door het kweken van bloemen, kruiden en groenten. Wat geoogst kan worden, mag mee naar huis. Door te tuinieren zien de leerlingen de levenscyclus van planten en krijgen zij beter begrip van en meer waardering voor natuur en milieu.

Ervaar mee!

Kom je ook bewonderen waar de kinderen zo hard aan hebben gewerkt? Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de schooltuinen. Kijk hier voor meer informatie over de open week en de locaties van de schooltuinen.
Bron: gemeente Amsterdam