Opening van het Groene Huis in Park Schothorst

Het Groene Huis in Park Schothorst werd dit weekend officieel geopend en om dat te vieren waren er al de hele week activiteiten. Het voormalige Centrum voor Natuur en Milieueducatie in de oude boerderij was onherstelbaar na de brand. De laatste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groene Huis, het vernieuwde centrum. Op […]

Nieuw natuur, water- en recreatiegebied in Amersfoort

Amersfoort kreeg er de afgelopen twaalf jaar in 27 projecten zo’n 175 hectare extra bij aan nieuw natuur-, water- en recreatiegebied. Ook bestaande groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken zijn gerenoveerd. Bovendien is er voor ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden aangelegd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving. Dat is het resultaat […]

Eerste Amersfoortse Groenborrel smaakt naar meer

De CDA-fractie organiseerde op woensdag 10 september voor de eerste maal de Amersfoortse Groenborrel. Deze informele borrel is bedoeld om stadsgenoten die betrokken zijn bij een groeninitiatief, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid voor een groenere stad. Volgens organisator Negin van den Berg was de borrel een succes: “De […]

Gevarieerde recreatie voor Amersfoort

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek. Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- […]

Start werkzaamheden Amersfoortse Park Randenbroek

Op 25 juli 2012 starten de eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de plannen voor Park Randenbroek in Amersfoort met de aanleg van twee kunstgrasvelden. Dit is mogelijk nu de bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in een deel van Park Randenbroek is afgerond. Park Randenbroek en omgeving worden in de toekomst […]

D66 en GroenLinks Amersfoort dienen initiatiefvoorstel stadslandbouw in

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.Hiervoor is wel […]

Nieuwe groene ontmoetingsplek in Amersfoortse wijk de Kruiskamp

De wijk de Kruiskamp in Amersfoort is eind 2011 een groene ontmoetingsplek rijker. De afgelopen maanden is samen met gebruikers en omwonenden van het park, dat tussen de Van Galenstraat, Van Brakelstraat, Banckertstraat en de Evertsenstraat ligt, gewerkt aan een nieuw ontwerp van zowel het park als het schoolplein van ABC school De Vlindervallei. Op […]

ANWB en Amersfoort tekenen voor realisatie Groenplein

De ANWB en de gemeente Amersfoort hebben gisteren de intentieverklaring getekend voor de realisatie van het Groenplein in het park Randenbroek. Ook krijgt Park Randenbroek XL een nieuwe bewoner en gaat de vernieuwde website www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het merken van de bomen die in aanmerking komen voor kap. Bij kinderboerderij De […]

CDA Amersfoort wil herplant voor gekapte bomen

Bomen die in de Amersfoortse wijk Vathorst worden gekapt, verdienen een herplant elders in de nieuwbouwwijk. Het CDA-raadslid Ineke Pongers vindt dat er de laatste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieuwe woningen. “Vathorst heeft een drastische achteruitgang beleefd in het aantal bomen/houtwallen en daarmee is ook het groene karakter compleet veranderd.”        “Nabij het terrein […]