Gevarieerde recreatie voor Amersfoort

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek.

Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- en wandelpaden, wordt het park gerenoveerd, krijgt Huize Randenbroek een nieuwe bestemming die recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van het pand, wordt de Vosheuvel opnieuw ingericht met onder andere een natuurspeelplaats en wordt de Heiligerbergerbeek zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers.

Samenwerkingsovereenkomst
De herinrichting van Park Randenbroek maakt onderdeel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. In deze samenwerkingsovereenkomst worden, naast Park Randenbroek, ook Maatweg, Waterwingebied en Vathorst Noord heringericht.

Bron:
Provincie Utrecht