Berichten

Samen met de bewoners en jongeren heeft de gemeente Amersfoort plannen gemaakt voor de aanleg van een natuurspeelplek waar kinderen kunnen klimmen en hutten bouwen. Ook komen er een klim- en klautertoestel, elastiekpalen, wipkippen, banken, een pannaveld en een sportveld met kooi.

De werkzaamheden voor de nieuwe sport-, spel- en ontmoetingsplek in Randenbroek-Schuilenburg zijn deze week begonnen. Het streven is om het merendeel van de werkzaamheden voor half juli af te ronden.

Buiten zijn
In de wijken is niet zoveel buitenruimte om te spelen, van de zon te genieten, te picknicken of te sporten. En er is al jaren vraag naar extra jeugdvoorzieningen. Het vijvergebied tussen Kattenbroek en Zielhorst biedt genoeg ruimte om buiten te zijn.

De Groene Huiskamer
De gemeente wil dat deze ruimte optimaal gebruikt kan worden door iedereen in de wijk en dat de overlast voor omwonenden afneemt. Daarom is er met alle belanghebbenden een plan gemaakt voor dit gebied: de Groene Huiskamer.

Bron:
Gemeente Amersfoort

De nieuwe collegepartijen BPA, VVD, D66 en GroenLinks in Amersfoort zijn een coalitieakkoord overeengekomen waarbij het terrein van het St. Elisabeth ziekenhuis als stadspark wordt ingericht, zodra het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in 2014 in gebruik wordt genomen. Met dit akkoord zal het Rijksmonument Park Randenbroek tegen die tijd weer een open verbinding krijgen met de Utrechtse Heuvelrug.

In 1960 werd het St. Elisabeth ziekenhuis gebouwd in het Heiligenbergerbeekdal. Dat leek toen een logisch besluit, maar al gauw bleek dat de bouw van het St. Elisabeth ziekenhuis het gebied versnipperde.

Amersfoort is ontstaan door de samenloop van drie beken. De Heiligenbergerbeek is een van deze drie beken en is nog het restaureren waard.  
 
Groen heeft positieve invloed
Stedelingen zijn gezonder in een groene omgeving. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van stadsbewoners. Hoe meer groen, hoe gezonder. Stichting Heiligenbergerbeekdal www.hetbeekdal.nl strijdt al tien jaar voor een groene long in de stad.

Bron:
Het Beekdal

Amersfoort is een aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. In het artikel ‘Amersfoort, Groene Stad’ van Stadsberichten van de gemeente Amersfoort leest u daar meer over.

Ook vindt u meer informatie over het beheer en onderhoud van de stad en het behoud en de ontwikkeling van het Amersfoortse groen.

Amersfoort won Goud in de nationale en internationale groencompetitie Entente Florale.

Download de pagina ‘Amersfoort, de groene stad’ »

Bron:
De Weekkrant

Om scholen te stimuleren om een deel van hun schoolplein als groene speelplek in te richten, organiseert de gemeente Amersfoort de  groene schoolpleinwedstrijd. De gemeente stelde € 20.000,- in het vooruitzicht aan de school die met het beste plan voor een groene inrichting van het schoolplein kwam. Werkvoorzieningsschap Eemfors voegde daar nog eens een tweede prijs van € 15.000,- in natura aan toe.

Alle basisscholen in Amersfoort zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst heeft Marleen van Tilburg van de Buitenkans de aanwezige leerkrachten en ouders enthousiast gemaakt over de mogelijkheden van groene speelplekken op schoolpleinen.

Uiteindelijk dienden tien scholen een ontwerp en voorstel in. Een jury, bestaande uit mensen van de gemeente en Kees Both, belangenbehartiger van natuurspelen van het eerste uur, beoordeelde de ontwerpen.

 

Niet winnaars voeren plan door
Prijswinnaars werden De Kubus en St Joseph, met allebei prachtige plannen voor een groen schoolplein. Positief is dat ook scholen die niet gewonnen hebben, aangaven door te willen gaan met het verder uitwerken van de plannen en het omtoveren van het huidige schoolplein in een groene speelplek.

Nationale groene speelplekkencompetitie
Het initiatief van de gemeente Amersfoort vloeit voort uit de nationale groene speelplekkencompetitie ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en groene speelplek?’ die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door Entente Florale en het ministerie van LNV. Tijdens de prijsuitreiking die in oktober plaatsvond, liet minister Verburg weten deze groene speelplekkencompetitie de komende twee jaar te willen blijven financieren.

Politiek hecht waarde aan groene speelplekken
Ook de lokale politieke partijen hechten grote waarde aan groene speelplekken. Zo wil D66 Zoetermeer in de toekomst voldoende groen, zodat kinderen veilig kunnen spelen. Ook GroenLinks Gorinchem wil meer groene parken en speelplaatsen waar kinderen kunnen spelen.

Ingezette communicatiemiddelen door gemeente Amersfoort:

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

 

 

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van de ecologie, zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. De verbeteringen moeten zorgen voor meer verbinding tussen het park en de omliggende wijken.

Groenbeheerplan ontwikkelen
De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor buurtbewoners.

Van het totaalbedrag is ruim €1,2 miljoen afkomstig uit het budget van Amersfoort Vernieuwt, vier ton is beschikbaar gesteld door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het overige bedrag komt uit het budget voor groenonderhoud.

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

Het college van B&W van Amersfoort heeft onlangs ingestemd met de plannen voor een opknapbeurt voor Park Randenbroek en de herinrichting van de directe omgeving van het park. De belangrijkste elementen die in de structuurvisie worden genoemd, zijn onder andere meer openbaar groen en verantwoord bouwen in het groen.

Ook zorg voor de ecologische waarden, een groter openbaar toegankelijk gebied, verantwoord bouwen in het groen op die plekken waar ook nu al bebouwing is, staan omschreven in de structuurvisie.

Waarde aan groen in de stad
Wethouder Hans van Daalen hecht veel waarde aan groen in de stad. “Ik vind het belangrijk dat de inwoners van onze stad in hun buurt kunnen genieten van groen en daarom wil ik van het beekdal een krachtig groen gebied maken waarvan het karakter wordt bepaald door het monumentale bomenbestand en de Heiligenbergerbeek.” Van Daalen zet YouTube in om zijn plannen te verduidelijken.

 

Groen icoon
Van Daalen wil dat het beekdal – meer dan nu het geval is – een groene icoon voor de stad wordt. “Met de uitbreiding en versteviging van de recreatieve functies van het park en twee nieuwe woonlocaties langs het park wordt dit een bijzonder gebied waar straks iedereen in Amersfoort op verschillende manieren van kan genieten.”