Start werkzaamheden Amersfoortse Park Randenbroek

Op 25 juli 2012 starten de eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de plannen voor Park Randenbroek in Amersfoort met de aanleg van twee kunstgrasvelden. Dit is mogelijk nu de bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in een deel van Park Randenbroek is afgerond.

Park Randenbroek en omgeving worden in de toekomst een levendige ontmoetingsplek. Recreatie, sporten en genieten van de natuur staan voorop. Concreet betekent dit dat de ecologische kwaliteiten van de Heiligenbergerbeek worden versterkt. Zo wordt een broekbos aangelegd, komen er een vistrap en schraal gras. Er komen recreatieve fiets- en voetpaden door het gebied en de cultuurhistorie van het rijksmonument Park Randenbroek wordt hersteld. Daarnaast wordt het oude bos verjongd en worden de sportvelden heringericht en groen ingepast.

Bomenkap
Voor het uitvoeren van de plannen voor de verbetering en herontwikkeling van Park Randenbroek moeten bomen worden gekapt. Het college heeft eind maart 2012 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1076 bomen in Park Randenbroek in de deelgebieden Beekdal, Vosheuvel, Sportstrook en Broekbos. Deze vergunning blijft in stand nu de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk zijn verklaard..

Eerste werkzaamheden
De werkzaamheden vanaf 25 juli bestaan uit het kappen van 50 bomen. Het gaat om bomen op en bij het terrein van voetbalclub AFC Quick. Op deze accommodatie worden twee voetbalvelden vervangen door kunstgrasvelden, waarbij één van de velden wordt vergroot. Het kappen is op zeer korte termijn nodig om de werkzaamheden te kunnen afronden voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie in september.

Het is de bedoeling om in het najaar de overige bomen te kappen en het plan verder uit te voeren. Voor meer informatie over Park Randenbroek: parkrandenbroek.nl.

Bron:
Gemeente Amersfoort