CDA Amersfoort wil herplant voor gekapte bomen

Bomen die in de Amersfoortse wijk Vathorst worden gekapt, verdienen een herplant elders in de nieuwbouwwijk. Het CDA-raadslid Ineke Pongers vindt dat er de laatste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieuwe woningen. “Vathorst heeft een drastische achteruitgang beleefd in het aantal bomen/houtwallen en daarmee is ook het groene karakter compleet veranderd.”       

“Nabij het terrein van Voetbalvereniging VOP te Vathorst zijn in het voorjaar 2011 zo’n 37 bomen gekapt, te weten 9 eiken, 7 lindes en 21 elzen”, zo heeft Pongers uitgezocht. “Dit ten behoeve van de uitbreiding van de accommodatie van voetbalvereniging VOP in Vathorst”.

Herplant van monumentale bomen
In de verleende vergunning, die afgelopen januari is afgegeven, wordt volgens haar met geen woord gerept over enige herplant van de betreffende bomen. 

Met name de monumentale eikenbomen en lindebomen verdienen volgens haar een herplant in Vathorst en/of Hooglanderveen. “Gezien de historie van Vathorst, waarbij de laatste 10 jaar fors gekapt is, wil het CDA dat bomen in dit gebied worden herplant”, zo schrijft Pongers aan het college van burgemeester en wethouders.

Bron:
CDA Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.