Opening van het Groene Huis in Park Schothorst

Het Groene Huis in Park Schothorst werd dit weekend officieel geopend en om dat te vieren waren er al de hele week activiteiten. Het voormalige Centrum voor Natuur en Milieueducatie in de oude boerderij was onherstelbaar na de brand. De laatste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groene Huis, het vernieuwde centrum. Op zondag mocht burgemeester Bolsius als openingshandeling in een hoogwerker een vogelkastje plaatsen in de schoorsteen; via een webcam kan worden gevolgd of dit vogels gaat verleiden om er nestje in te maken.
De dag ervoor was het de beurt aan natuurverenigingen om voor de ‘1000 soortenjacht’ in de omgeving de diversiteit van de natuur in kaart te brengen. Na vooroverleg in het Groene Huis trokken ze er in groepjes op uit om vogels te spotten, dan wel insecten of slakjes te tellen. Een bijzondere rol voor Christophe Brochard, Frans van geboorte, deskundig in veel diersoorten, maar vooral in insectenlarven en libellen. Net zo expressief als de bekende Freek Vonk wist hij iedereen mee te krijgen in zijn enthousiasme over de nietige beestjes die uit de vijver bij Park Schothorst te voorschijn kwamen. Aan het eind van de dag werd het resultaat met de microscoop bekeken en in de computer verwerkt zodat op een later moment opnieuw gekeken kan worden hoe de natuur zich ontwikkelt.
Bron: stadamersfoort.nl, Foto: Cees Wouda