Kelders onder water, straten die blank staan en daardoor miljoenen euro’s schade. De afgelopen maanden hadden we meerdere keren te maken met zware regenval en volgens experts gaat dat alleen maar vaker gebeuren. In Enschede hopen ze met groene daken de overlast te beperken. 
Omdat de riolen in de steden al dat water niet aankunnen, vindt het waterschap Vechtstromen het tijd voor actie. Ze experimenteren met speciale dakpannen die werken als een soort spons. Daken van huizen in steden zijn voorzien van die groene dakpannen, een soort plastic bak met verschillende grassen en planten erin.
Dakpan als een spons
Door het water op te vangen op het dak komt het geleidelijker in het riool terecht: De planten houden het water langer vast, waardoor het water meer verspreid afgevoerd wordt.
In de Kremersmaten in Enschede liggen als proef groene ecodakpannen op een aantal huurhuizen. Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen: “Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het is echt de toekomst. Want elke tegel of betonnen dakpan die vervangen wordt door natuurlijk groen heeft een positieve uitwerking op het riool.”
Wat vinden de bewoners?
Niet iedereen vindt de groene daken mooi. Bewoners vinden dat gras op de grond hoort en niet op hun dak: “Zonnepanelen op het dak, prima, maar dit? Ik vind het verschrikkelijk.” Buurtbewoonster Aurelia heeft een duidelijke mening.
Bedenker van de ecopan is Arno Weppel uit Oldenzaal: “In Noorwegen hebben ze al heel lang groene daken, maar dan gaat het om een plat dak. Ik vond het zonde dat bij onderhoud bij de woningbouwvereniging waar ik werk, de betonnen dakpannen vervangen werden door diezelfde pannen.”
“Dat moest beter kunnen. Daarom heb ik een groene dakpan bedacht die hetzelfde te verwerken is als een gewone dakpan, alleen dan met diverse planten erin.”
Straks groene dakpannen op elk dak?
Dat is nog even afwachten. De eerste resultaten van de proef in Enschede zijn positief. Over een paar maanden komen de definitieve conclusies, maar als het aan watergraaf Kuks ligt, komen er veel meer van deze groene daken in de steden van Twente.
bron: rtvoost.nl
Enschede is één van de eerste steden in Nederland die groene daken wil inzetten om de overlast van heftige regenbuien in te dammen. Onderzoek moet uitwijzen wat het effect van de groene dakpannen is op de hoeveelheid water dat het riool instroomt.
Sinds augustus 2013 liggen op elf huurwoningen aan de Kremersmaten groene dakpannen. Het is een pilot van woningcorporatie Domijn. De komende anderhalf jaar wordt onderzocht hoe groot het effect is van de hellende groene dakpannen op de wateroverlast na een flinke bui. Omdat het om een pilot gaat is het volgens waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente vooral interessant om te bekijken hoeveel regenwater er door de dakpannen wordt opvangen.
Plotter
“We meten de neerslag die in millimeters per seconde op het dak valt met een speciaal apparaat van de universiteit in Auckland, Nieuw-Zeeland. Vervolgens meet een plotter het water dat door de afvoer stroomt. Dat verschil toont aan hoeveel water er door de groene dakpannen wordt vasthouden”, vertelt waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente. De resultaten worden vergeleken met een normaal pannendak.
Onderzoek
De gemeente, het waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Domijn, Pioneering en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) bundelen de krachten voor dit onderzoek. Behalve Enschede doen nog vier gemeenten mee aan dit project, waaronder Rotterdam en Amsterdam.
bron: tubantia.nl
Helmonders die een groen dak op hun huis willen plaatsen, kunnen daarvoor geld krijgen. De gemeente Helmond stelt jaarlijks 25.000 euro hiervoor beschikbaar.
Dat doet zij, omdat groene daken bijdragen aan een duurzaam karakter van de stad. Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn.
Isolatie
Op een groen dak is beplanting aangebracht die bestaat uit bijvoorbeeld mossen, vetplanten of gras. Door de begroeiing is een huis beter geïsoleerd. Ook neemt het groene dak water op, waardoor minder regen in het riool belandt. Daarnaast draagt het groen bij aan het terugdringen van co2 in de lucht en de opwarming van de omgeving.
Rioolbelasting
Groene daken zijn te koop als geprepareerde zoden of kant-en-klare systemen. Helmonders kunnen maximaal de helft van de kosten van hun groene dak terugkrijgen van de gemeente. Helmond betaalt de regeling vanuit de rioolbelasting, omdat groene daken direct effect hebben op het functioneren van het riool.
bron: ed.nl

Groene daken dragen bij aan een verbetering van het leefklimaat in de stad. Het is goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen en versterkt de biodiversiteit. In een Green Deal Groene Daken worden pilots opgezet om verdienmodellen uit te werken.
Op donderdag 14 april werd de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder hogeschool Inholland en brancheorganisatie VHG. Die Green Deal vloeit voort uit een eerdere Green Deal (fase 1) waarin betrokkenen ideeën verzamelden voor verdienmodellen. Friso Klapwijk en Mario Geuze van de VHG vertellen er over in het artikel ‘4 vragen over de Green Deal Groene Daken’.
Leeflimaat
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er meer groene daken komen. De daken, die begroeid zijn met vegetaties, kunnen het ecosysteem in een bebouwde omgeving versterken. Ze leveren ecosysteemdiensten: ze vangen fijn stof af, verminderen de hittestress in steden, houden gebouwen koeler, bufferen het water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. Bovendien dragen ze bij aan verbetering van het leefklimaat omdat vergroening goed is voor het welzijn en de geestelijke gezondheid van de mens.
Verdienmodellen
De voordelen zijn duidelijk, maar hoe kun je die voordelen uitdrukken in verdienmodellen? Hoe maak je duidelijk dat de investeringen lonen door de opbrengsten? Je kunt denken aan verdienmodellen die je in harde munt kunt uitdrukken, maar het kan ook gaan om zachtere waarden, het maatschappelijke verdienmodel.
Pilots
In de Green Deal fase 1 zijn vijf verdienmodellen naar voren gekomen. Omdat groene daken regenwater kunnen bergen, zou je kortingen kunnen geven op waterschapsbelastingen of rioolheffingen. En omdat ze waterschade verlagen, kun je denken aan kortingen op verzekeringen. Je kunt aantoonbaar maken dat groene daken bijdragen aan de meerwaarde van gebouwen. Daarnaast dragen ze bij aan versterking van de biodiversiteit en zorgen ze voor bewustwording.
Met de nieuwe Green Deal, fase 2, willen de initiatiefnemers in een stichting pilots opzetten met die vijf verdienmodellen. Zo willen ze de verdienmodellen verder uitwerken. En willen ze meer begroeide daken realiseren.
Bron: groenkennisnet.nl

In de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg is aangegeven dat de gemeente wil inzetten op onder meer groene daken, zonnestroom en woningisolatie. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een meerjarige subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren (waaronder Vve en particuliere verhuurders). De gemeente hoopt dat woningeigenaren, liefst samen, het initiatief nemen tot deze duurzame maatregelen.
De vorige subsidieregeling heeft mooie resultaten laten zien doordat 1200 woningeigenaren daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in onder andere bijna 7000 m2 zonnepanelen, ruim 12000 m2 vloerisolatie en meer dan 10500 m2 dakisolatie. De gemeente hoopt dit minstens te evenaren en hier ook meer dan 10.000 m2 groen dak mee te realiseren. Deze maatregelen dragen bij aan meer CO2 reductie en wellicht gaan woningen zelfs van het gas af. Daarnaast dragen groene daken bij aan meer wateropvang, biodiversiteit en het tegengaan van stedelijke opwarming.
 
Wethouder Floor Kist: “Er is een mooie gezegde: ‘We erven de aarde niet van onze voorouders, we lenen hem van onze kinderen’. De gemeente kijkt met de Duurzaamheidsagenda naar de toekomst en wil onze kinderen niet opzadelen met problemen die wij laten liggen. Niet alleen de gemeente, niet alleen bedrijven, iedereen kan een steentje bijdragen. Samen gaan we aan de slag.”
In de duurzaamheidsagenda zijn suggesties van inwoners en partners in het veld meegenomen. Samen met hen is nagedacht is nagedacht over welke concrete maatregelen een bijdrage kunnen leveren. Meerdere thema’s komen samen: groen & biodiversiteit, water & klimaatadaptatie, afval & grondstoffen, gezonde leefomgeving en energie & CO2-reductie. Met de duurzaamheidsagenda starten ook de acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit en het Uitvoeringsprogramma Klimaatplan.
Bron: hetkrantje-online.nl

Aan het nieuwe Europese distributiecentrum van Nike in Laakdal, groeit de grootste groene gevel ter wereld. De groene wand heeft een oppervlakte van meer dan 2.000 vierkante meter met 100.000 planten.
Lowbay gebouw
Het ‘lowbay-gebouw’, dat dienst doet als opslagruimte, is georiënteerd naar het park en is er door middel van een groene gevel mee verbonden. Die gevel wordt doorgetrokken naar het kantoorgebouw, gelegen aan de westkant (snelweg). “De elementaire bouwvolumes krijgen hun architecturale kwaliteit door de toevoeging van een tweede gevel,” aldus Jaspers. “Deze gevel krult zich als een slang rond de terrassen van het lowbay-gebouw. Hij verbindt de volumes met elkaar op een dynamische manier en zorgt voor samenhang in het hele concept.”
Het nieuwe gebouw werkt met hernieuwbare energie afkomstig van onder andere zonnepanelen, windturbines en geothermie.
Duurzame groene gevel
Nike eiste een duurzame groene gevel met zo min mogelijk watergebruik. Na een uitgebreide inventarisatie van beschikbare systemen is er gekozen voor LivePanel van Mobilane. Voor installatie en onderhoud van de groene gevel is BSI Bomenservice uit Baarn verantwoordelijk. De plantenwand voorziet in een geïntegreerd irrigatiesysteem dat permanent zorgt voor voldoende vocht en plantenvoeding.
De groene wand bestaat uit een modulair systeem, is niet grondgebonden en bevat in totaal 11.000 verwisselbare plantcassettes.
Elke rij met cassettes wordt in een aluminium gootprofiel geplaatst dat tevens dient als waterbuffer. De planten in de cassettes worden automatisch van water voorzien door een capillair watergeefsysteem dat wordt aangestuurd door sensoren in de wand.
Het toegepaste gevelsysteem bevat een zorgvuldig geselecteerd plantenassortiment met onder meer Alchemilla, Bergenia, Campanula, Geranium en Nepeta.
Ook aan de biodiversiteit is gedacht. Zo zet Nike schapen in om het landschap te onderhouden en bestuiven bijen uit lokale korven de bloemen op en rond de campus.
Bron: cgconcept.be

Cultuurtempel De Roma heropende vorig jaar na een grondige renovatie haar deuren. Als kroon op het werk werden zopas de 650 m² platte daken van het gebouw omgetoverd tot een duurzaam groendak. De provincie Antwerpen steunt dit project en maakt hiervoor 15.000 euro vrij.

“Dit groendak biedt heel wat voordelen: het zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit in een stedelijke omgeving, maar ook voor verkoeling, voor een verbetering van de luchtkwaliteit en voor een betere isolatie van het gebouw”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Rik Röttger. “Het initiatief inspireert hopelijk tal van andere organisaties, bedrijven en particulieren uit de buurt om te kiezen voor een groendak.“
Paul Schyvens, coördinator van de Roma is alvast erg tevreden met de steun. “Het groendak is de laatste stap van een intensieve renovatieperiode. Het resultaat is fantastisch. Dat hebben we te danken aan de vele, vele vrijwilligers en sympathisanten en aan de verschillende overheden die ons hierbij steunden.”
Bron: nieuwsblad.be

De Groene Tornado is een initiatief van de stichting Roof Update om daken op schuurtjes om te vormen tot groene daken. Een eerste pilotproject gaat binnenkort van start in Rijswijk. Roof Update is een netwerk van onafhankelijke specialisten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krijgen zij hulp van de Zuid-Hollandse gemeente en van kennispartners van Wageningen Universiteit en NL Green Label. De hulp van de gemeente bestaat uit advies om het geheel organisatorisch te ondersteunen. De stichting is nog op zoek naar mogelijkheden voor de financiering.
Het idee voor De Groene Tornado ontstond toen Roof Update veel vragen van burgers kreeg of ze hun schuurdak niet konden vergroenen. Dat leidde tot het idee om gezamenlijk een buurt aan te pakken. Per project zoekt Roof Update nadrukkelijk samenwerking met lokale partijen zoals tuinarchitecten, hoveniers en opleidingsinstanties voor stageplaatsen.
De diversiteit aan daken maakt een uniforme aanpak wel lastig. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt in enkele wijken van Rijswijk, zodat duidelijk wordt wat nodig is voor de verschillende typen daken. Roof Update maakt onder andere gebruik van lichtgewicht groendaksystemen: complete, handzame modules met een hoge waterbuffercapaciteit. Het substraat in zo’n module is 8 tot 10 keer lichter dan andere groendak substraten. Verder is het op bijna elk dak toepasbaar.
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan daktechnieken ingezet. Waaronder ook Bees & Butterflies vegetatiematten die ruim 50 soorten waard- en nectarplanten herbergen. Het pilotproject gaat veel informatie opleveren. Zo meet Roof Update de invloed van groene daken met betrekking tot de waterhuishouding en wat de effecten zijn op de beleving, luchtkwaliteit en de temperatuur in de buurt. De resultaten dienen als basis voor nieuwe projecten.
Bron: groeneruimte.nl

De Groene Tornado, een initiatief van de stichting Roof Update, maakt van grauwe daken op schuurtjes, frisse groene daken. Een eerste pilotproject gaat binnenkort van start in Rijswijk.
Directeur van de stichting Roof Update, Ronald van Bochove: “Er zijn miljoenen vierkante meters platdak die we willen vergroenen, maar we beginnen in Rijswijk.”
Roof Update is een netwerk van onafhankelijke specialisten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krijgen zij hulp van de Zuid-Hollandse gemeente en van kennispartners van Wageningen Universiteit en NL Green Label. Bochove: “De hulp van de gemeente bestaat uit advies om het geheel organisatorisch te ondersteunen. We zijn wel op zoek naar mogelijkheden voor de financiering. Het mooiste zou zijn als zo’n buurt te vergroenen is zonder subsidie, met steun van bewoners en bedrijfsleven. We kijken nu wat mogelijk is op dat vlak.”
Buurtje aanpakken
Het idee voor De Groene Tornado ontstond toen Roof Update veel vragen van burgers kreeg of ze hun schuurdak niet konden vergroenen. Bochove: “De bij ons aangesloten partijen denken in hectares en niet in schuurdaken, maar het bracht ons wel op het idee om gezamenlijk een buurtje aan te pakken. Per project zoeken we nadrukkelijk samenwerking met lokale partijen zoals tuinarchitecten, hoveniers en opleidingsinstanties voor stageplaatsen.”
Bochove wil de schuurdaken in de Rijswijkse ministerwijk aanpakken, maar ook saamhorigheid in de buurt creëren. “Samen met de bewoners maken we een aanpak voor de hele wijk. We willen niet alle daken volleggen met sedum, maar juist een variëteit in beplanting aanbrengen. Mogelijk ontstaat zelfs een biotoop die naadloos aansluit bij het groen in de wijk.”
Lichtgewicht groendaksystemen
De diversiteit aan daken maakt een uniforme aanpak lastig. Bochove: “We inventariseren nu in enkele wijken. Zo kunnen we bepalen wat nodig is voor de verschillende typen daken. We maken onder andere gebruik van lichtgewicht groendaksystemen: complete, handzame modules met een hoge waterbuffercapaciteit. Het substraat in zo’n module is acht tot tien keer lichter dan andere groendak substraten. Verder is het op bijna elk dak toepasbaar.”
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan innovatieve daktechnieken ingezet. Waaronder ook Bees & Butterflies vegetatiematten die ruim vijftig soorten waard- en nectarplanten herbergen. Het pilotproject gaat veel informatie opleveren. Zo meet Roof Update de invloed van groene daken met betrekking tot de waterhuishouding en wat de effecten zijn op de beleving, luchtkwaliteit en de temperatuur in de buurt. De resultaten dienen als basis voor nieuwe projecten.
Bron: cobouw.nl

In Leiden wordt het aanleggen van groene daken bevorderd. De gemeenteraad stemde in met een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuwe groene daken. Voor D66 was het belangrijk dat er met dit voorstel meer groene daken komen in deze dichtbebouwde en versteende stad.
Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten. Dit heeft vele voordelen. Zo is er betere warmte-isolatie, waardoor de energierekening omlaag gaat maar het ook in de zomer koeler blijft. Ook zorgt de beplanting dat een dak tot drie keer langer meegaat. Daarbij ziet het er ook mooier uit. Het is daarmee een mooi voorbeeld voor een groener en duurzamer Leiden.
Subsidieregeling
Voor het aanleggen van een groen dak wordt €25,- per vierkante meter vergoed door de gemeente. Hierbij geldt een maximumvergoeding tot €15.000,- per dak, zodat het subsidiebudget niet in één keer opgeslokt wordt door grote afnemers. De subsidieregeling voor groene daken was tevens het afsluitende voorstel dat door D66-wethouder Frank de Wit verdedigd is in de Leidse gemeenteraad.
Kijk hier voor meer informatie over de Duurzaamheidsagenda 2016-2020