Zoals Amsterdam veel huizen telt, telt het evenzoveel daken. Die daken zijn nu vaak nog leeg, saai en grijs, maar worden steeds groener en duurzamer gebruikt. Als het aan de gemeente ligt worden meer en meer daken omgetoverd tot bloeiende daktuinen. Er waait een frisse, groene wind op de Amsterdamse daken. Iedereen, dakeigenaar of niet, kan hieraan een steentje bijdragen. Ook u kunt dakboswachter worden!
In de Agenda Groen, waarin de uitdagingen staan beschreven om met groen de stad aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken en te verblijven, staat de ambitie om 50.000 m² groen dak aan de stad toe te voegen. Zo kunnen Amsterdammers bijvoorbeeld een eigen moestuintu, een parkje of een vlindertuin opzetten op het eigen dak.
Subsidie voor groene daken en gevels
Om deze doelstelling te kunnen behalen, stelt de gemeente Amsterdam een subsidie beschikbaar voor het aanleggen van groene daken en groene gevels. De subsidie is aan te vragen door eigenaren, huurders, bewoners en bedrijven voor bestaande gebouwen die ouder zijn dan vijf jaar. Een groen dak moet een oppervlak van minstens 30 m² hebben en de wateropslagcapaciteit van het groene dak moet tenminste 20 liter per m² zijn. Een groene gevel moet een oppervlak van 30 m² of meer hebben en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
Rooftop Revolution
Ook als u geen eigen dak hebt, maar bijvoorbeeld wel op een dak uitkijkt, kunt u uw steentje bijdragen door een groen dak, daktuin of dakmoestuin te ‘adopteren’. Via Rooftop Revolution, een online crowdfunding platform dat ondersteund wordt door de gemeente Amsterdam, kunnen bewoners een dakproject aanmaken en dakboswachter worden. Dakboswachters kunnen bijvoorbeeld bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn die zich inzetten om groene initiatieven op de daken aan te leggen en deze te onderhouden.
Voordelen groene daken
Naast dat groene daken natuurlijk zorgen voor een prachtig uitzicht en voor een prettigere leefomgeving, levert een groen dak ook nog andere voordelen op. Zo blijven gebouwen in de zomermaanden koeler, worden hevige regenbuien beter opgevangen, krijg je meer bloemen, vogels en insecten in de stad en gaat het dak ook nog eens langer mee. Een goede ontwikkeling voor de Amsterdammers én de Amsterdamse natuur.
Word dakboswachter!
Wilt u ook een groen dak in uw buurt? Bekijk op www.amsterdam.nl/groenedaken de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor uw eigen dak of kom in actie en maak een dakproject aan via www.rooftoprevolution.nl en word dakboswachter. Een dakproject steunen kan natuurlijk ook. Haal uw hark, schoffel en werkhandschoenen uit de kast en help Amsterdam groen te worden!
Bron: Gemeente Amsterdam

In 2016 blijft de subsidie voor groene daken 25 euro per vierkante meter. Daarna wordt de subsidie geleidelijk afgebouwd. Per 1 mei aanstaande is wel een verhoging van het waterbergend vermogen van toepassing. In Rotterdam ligt inmiddels 220.000 m2 aan groene daken.
De subsidieregeling wordt stapsgewijs afgebouwd; 20 euro per m2 in 2017 en 2018 en 15 euro per m2 in 2019 en 2020. De subsidie loopt uiteindelijk door tot eind 2020, of zoveel eerder als het geld op is. Het verlagen van het subsidiebedrag vormt een geleidelijke overgang naar een eventuele verplichtstelling voor groene daken op bijvoorbeeld nieuwe woningen en kantoren in Rotterdam.
Verhoging waterbergend vermogen
De gewijzigde subsidieregeling gaat uit van een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter. Door deze eis op te hogen van 15 liter naar 25 liter per vierkante meter wordt het waterbergend vermogen van groene daken vergroot. Hierdoor wordt het rioolsysteem bij hevige regenval minder belast en is de kans op wateroverlast op straat kleiner. We sluiten daarbij aan op de marktontwikkeling: bij de meeste leveranciers van groene daken zijn producten beschikbaar met een waterberging van minimaal 25 liter per vierkante meter. Alle aanvragen die vanaf 1 mei worden ingediend dienen hieraan te voldoen. De aanvragen van voor 1 mei 2016 worden conform de oude subsidieregeling beoordeeld.
 

De gemeente Leiden wil een nieuwe regeling invoeren voor subsidies voor het aanleggen van nieuwe groene daken. “We hebben in de afgelopen jaren bij fondsen gezien dat er steeds meer aanvragen komen voor groene daken”, aldus wethouder duurzaamheid Frank de Wit.
“Daarom komen we nu met een aparte regeling waardoor het makkelijker wordt voor Leidenaren om een cofinanciering aan te vragen.” Deze regeling wordt eerst nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Eerder dit jaar introduceerde de gemeente Amsterdam al zo’n plan.
Een groen dak kan bekleed zijn met bijvoorbeeld vetplantjes of grassoorten. Volgens wethouder Frank de Wit is het vergroenen van daken goed voor een aantal verschillende zaken. “Een groen dak is goed voor de luchtkwaliteit in de stad, maar ook voor de isolatie van je huis”, aldus De Wit. “Het is goed om een groen dak te hebben in onze versteende stad.”
Bron: appartementeneigenaar.nl

Vandaag gaat het crowdfunding platform voor groene daken Rooftop Revolution live met de eerste 5 Amsterdamse dakprojecten. Iedereen kan meedoen door een dakproject aan te maken, zodat er een groot dak en natuurgebied verspreid over de daken ontstaat.
Adoptie via crowdfunding
Voor het eerst kunnen organisaties en mensen die ‘dak-loos’ zijn, maar wel iets willen bijdragen, in actie komen door via het platform te crowdfunden. Groene daken hebben grote voordelen, meer biodiversiteit (planten en bijen), een langere levensduur van het dak en waterberging en minder kans op overstroming. Met crowdfunding kunnen bewoners, woningbouwverenigingen, etc zelf kiezen door een specifiek stukje natuurgebied te adopteren en daar hun geld of kennis voor in zetten.
Andere steden aanpakken
Amsterdam heeft alleen al 12 km2 onbenut plat dak. Nog geen 1% van de daken is nu groen. Met de Rooftop Revolution kan daar verandering in worden gebracht. Na de start in Amsterdam, is het de ambitie om de komende drie jaar minimaal 3 andere Nederlandse steden aan te pakken. Rooftop Revolution is een initiatief van De Groene Grachten en De Gezonde Stad en wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam, Stichting DOEN, Rabobank, Rainproof, Let It Grow en Natuurmonumenten.
Aangemelde projecten krijgen begeleiding van Rooftop Revolution bij het ontwikkelen van de daktuin.
Bron: architectuurNL

Op de plek waar nu het zorgcentrum van Careyn staat komen in 2018 vier nieuwe appartementenblokken. Het gebouw aan de Winklerlaan gaat tegen de vlakte en gaat plaatsmaken voor 207 appartementen.
Naast een blok met zorgwoningen, komen er woonblokken met een mix van sociale, middeldure en dure beleggershuurwoningen en koopappartementen. De nieuwbouw krijgt een groen dak en de ambitie is de gebouwen energieneutraal te maken. De woningen zijn levensloopbestendig: dus ook zeer geschikt voor senioren. Het programma maakt doorstroming mogelijk van ouderen die nu in grote grondgebonden koopwoningen in Tuindorp wonen en willen verhuizen naar een passende woning in de buurt.
Parkeren kan straks zoveel mogelijk uit het zicht: op een verdiept maaiveld en deels onder de gebouwen of balkons en onder een klein parkeerdek. De woonblokken aan de verlengde Lamerislaan op de begane grond krijgen terrassen die direct overlopen in het openbaar gebied.

Herinrichting Groene Kop

Omwonenden willen veel groen in de zogeheten ‘Kop op Tuindorp Oost’. Inmiddels is gestart met de herinrichting van de Groene Kop. Deze strook verandert in een gebied met een ‘hoge kwaliteit groen’. Het ontwerp verbindt de buurt met een nieuw park en geeft nieuwe wandel- en ontmoetingsmogelijkheden met als ontmoetingsplek het tuindersverenigingsgebouw ‘Het Pannendak’. Het Gerrit Rietveld College krijgt een groene uitloop vlak bij het nieuwe schoolgebouw.
De bouw van de eerste appartementenblokken start naar verwachting in 2017.
Na oplevering kunnen bewoners verhuizen naar de nieuwbouw en kan het huidige zorgcentrum gesloopt worden. In 2019 wordt het vervolg gerealiseerd. Oplevering van het gehele project inclusief de openbare ruimte vindt naar verwachting plaats in 2020.
Bron: duic.nl

Na grote steden als Amsterdam en Den haag komt de gemeente Utrecht nu ook met een subsidie om voor vergroening in de stad te zorgen. Doel is om Utrecht groener, duurzamer en leefbaarder te maken. Dit wil men bereiken door het vergroenen van daken of gevels van een woning, garage, schuur, of school te stimuleren via deze regeling.
De gemeente heeft hiervoor de ‘subsidieregeling groene daken en groene gevels’ opgesteld. Het huidige budget voor meer groen in de stad is aangevuld met € 150.000,00. Er kunnen nu meer doelgroepen gebruikmaken van de regeling, en tot een hoger bedrag per aanvraag.
De subsidie is alleen van toepassing op de de aanleg van extensieve groene daken en groene gevels. Dat wil zeggen niet de eventuele aanpassing van het dak, maar de groene laag erop: planten en het substraat worden gesubsidieerd.
Groene daken en zonnepanelen
Het is mogelijk om op één dak zowel groen aan te leggen als zonnepanelen te plaatsen. Groene daken en zonnepanelen versterken zelfs elkaars werking. De schaduw van de panelen zorgt voor meer verschillende diersoorten op het dak. Daarnaast werken de zonnepanelen beter door het koe­lende effect van een groen dak.
Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen daarvan vind u hier.
Bron: Gemeente Utrecht

Rooffood is een kweeksysteem dat groenteteelt op stadsdaken mogelijk maakt. De bijbehorende waterbuffer vermindert daarnaast de druk op het riool in de stad.
Het Rooffood-systeem, dat is ontwikkeld door het Nederlandse GrownDownTown, bestaat uit een waterbuffer waarop een laag met voedselkratjes past. Kwekerij Lindenhoff Open Tuin levert de kratjes met daarin voorgekweekte jonge groentegewassen en kruiden, en plaatst deze in het systeem.
De waterbuffer zorgt ervoor dat het dak bij heftige buien een deel van het regenwater opvangt. Dit water nemen de gewassen vervolgens zelf op. De gewassen volgroeien op het dak, waarna ze kunnen worden geoogst. Dat maakt het gebruik van het kweeksysteem interessant voor gebruik in de horeca.
Wanneer de groenten zijn geoogst, worden de kratjes vervangen door nieuwe kratjes. GrownDownTown neemt de oude kratjes terug en garandeert naar eigen zeggen het hergebruik ervan. Daarnaast zorgt het bedrijf voor het onderhoud van het kweeksysteem.
Lokale voedselvoorziening
De missie van GrownDownTown is naar eigen zeggen om de stad op innovatieve manieren te vergroenen en ‘vergroenten’. Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat het Rooffood-systeem daaraan kan bijdragen. Zo blijkt dat het mogelijk is om met het systeem in Amsterdam voldoende groente te produceren voor alle stadsbewoners.
Wanneer wordt gekeken naar het totale platdakoppervlak kan volgens GrownDownTown voor wel 444 procent aan de groentebehoefte worden voldaan. Naar schatting is een kwart van dit oppervlak geschikt voor het Rooffood-systeem. Dat zou betekenen dat het systeem voor 111 procent aan de totale groentebehoefte zou kunnen voldoen.
Druk op het riool
Behalve aan lokale voedselvoorziening, draagt het systeem volgens GrownDownTown ook bij aan het stormwatermanagement in steden. Bij hevige regenval vermindert de waterbuffer de druk op de riolen in de stad.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl