Ruimte voor groene daken

Groene daken dragen bij aan een verbetering van het leefklimaat in de stad. Het is goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen en versterkt de biodiversiteit. In een Green Deal Groene Daken worden pilots opgezet om verdienmodellen uit te werken.
Op donderdag 14 april werd de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder hogeschool Inholland en brancheorganisatie VHG. Die Green Deal vloeit voort uit een eerdere Green Deal (fase 1) waarin betrokkenen ideeën verzamelden voor verdienmodellen. Friso Klapwijk en Mario Geuze van de VHG vertellen er over in het artikel ‘4 vragen over de Green Deal Groene Daken’.
Leeflimaat
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er meer groene daken komen. De daken, die begroeid zijn met vegetaties, kunnen het ecosysteem in een bebouwde omgeving versterken. Ze leveren ecosysteemdiensten: ze vangen fijn stof af, verminderen de hittestress in steden, houden gebouwen koeler, bufferen het water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. Bovendien dragen ze bij aan verbetering van het leefklimaat omdat vergroening goed is voor het welzijn en de geestelijke gezondheid van de mens.
Verdienmodellen
De voordelen zijn duidelijk, maar hoe kun je die voordelen uitdrukken in verdienmodellen? Hoe maak je duidelijk dat de investeringen lonen door de opbrengsten? Je kunt denken aan verdienmodellen die je in harde munt kunt uitdrukken, maar het kan ook gaan om zachtere waarden, het maatschappelijke verdienmodel.
Pilots
In de Green Deal fase 1 zijn vijf verdienmodellen naar voren gekomen. Omdat groene daken regenwater kunnen bergen, zou je kortingen kunnen geven op waterschapsbelastingen of rioolheffingen. En omdat ze waterschade verlagen, kun je denken aan kortingen op verzekeringen. Je kunt aantoonbaar maken dat groene daken bijdragen aan de meerwaarde van gebouwen. Daarnaast dragen ze bij aan versterking van de biodiversiteit en zorgen ze voor bewustwording.
Met de nieuwe Green Deal, fase 2, willen de initiatiefnemers in een stichting pilots opzetten met die vijf verdienmodellen. Zo willen ze de verdienmodellen verder uitwerken. En willen ze meer begroeide daken realiseren.
Bron: groenkennisnet.nl