De Groene Stad interviewde Jan-Willem Burgmans, teamleider Landschap en Ecologie bij Heijmans.
Een saaie vraag om mee te beginnen: wat is uw verantwoordelijkheid?
Mijn team richt zich op het ‘groene domein’ in verschillende fasen van een project: ontwerp – bouw – onderhoud. Dat betekent dat we ons met een scala van onderwerpen bezighouden: natuurwetgeving, het ontwerpen van faunapassages bij wegen of voorzieningen voor vleermuizen in gebouwen. Maar ook zetten we ons in voor ecologisch groenbeheer. Door de breedte is samenwerking met verschillende externe specialisten nodig. Per project organiseren we de benodigde kennis.
Nederland staat voor een enorme bouwopgave, een miljoen woningen voor 2030. Maar de eisen m.b.t. duurzaamheid, natuurinclusief bouwen, lage energiekosten worden steeds groter. Gaat dat samen?
Natuurlijk is dat een uitdaging. Als het gaat om thema’s als duurzaamheid en natuurinclusief bouwen moet je niet naar afzonderlijke objecten kijken, maar naar aandachtsvelden, naar gebieden. Denk aan gemeenschappelijke energievoorzieningen, een waterkringloop op gebiedsniveau en ontwikkeling van groenstructuren die doorlopen op verschillende maaivelden.
Bij uw bedrijf staat duurzaamheid hoog in het vaandel, hoe diep zit dat?
Behoorlijk diep. Duurzaamheid is een thema dat vanuit verschillende kanten wordt gevoed. Zeker ook van binnenuit. Heijmans heeft duurzaamheids-ambities, we willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Maar ook onze klanten vragen erom. Duurzaamheid is tegenwoordig een breed gedragen maatschappelijk thema. We stellen de klant, zijn wensen en in het verlengde daarvan, de eindgebruiker centraal. Als je dat vertaalt naar een project op het vlak van infrastructuur betekent dit dat we niet alleen denken vanuit de wegbeheerder. We verplaatsen ons ook in de automobilist of fietser. Bij woningbouw en vastgoed willen we zaken toevoegen die de uiteindelijke bewoner of gebruiker waardeert. Kortom, we willen aansluiten bij de wensen die leven in de samenleving.
En de ambities wat betreft milieuvraagstukken?
We hebben specialistische kennis in huis, maar het is onze ervaring dat samenwerking met andere bedrijven en andere kennisvelden de grootste duurzaamheidswinst oplevert. Het samenspel met andere spelers uit de bouwketen is meer dan alleen inspirerend, de uitkomsten zijn vaak concreet en verrassend innovatief. Ik denk dat we zeker horen bij de koplopers van de groep ‘integrale bouwers’.
Onze ambities? We werken samen met New Horizon. Ons bedrijf levert sloopmateriaal aan en neemt materialen die kunnen worden hergebruikt, af. Een ander project ligt op het vlak van mobiliteit. In Amsterdam hebben we recent een pilot met PostNL afgerond. Producten en materialen die we nodig hadden op verschillende bouwlocaties werden bij een overslagpunt aan de rand van de stad afgeleverd. Daar werden ze overgeladen op elektrische voertuigen van PostNL die ze vervolgens op de projectlocaties aan ons bezorgde. Hierdoor hebben we de CO2-uitstoot en fijnstofproductie aanzienlijk verminderd en overlast voor de omgeving beperkt. Intern zijn we ook bezig. We willen in 2021 al het verpakkingsmateriaal op onze kantoren en projecten 100 procent circulair hebben.
Zijn de programma’s van eisen van opdrachtgevers veranderd?
Ik ben heel blij met het toenemende maatschappelijke bewustzijn met betrekking tot duurzaamheidsthema’s. Daar hoort ook zeker de groeiende aandacht voor biodiversiteit bij. Je vindt dat terug in wat onze klanten van ons vragen, maar dat is niet het enige. We hebben ook onszelf doelstellingen opgelegd. In 2023 bestaat ons bedrijf 100 jaar. Ons doel is dat we dan hebben bereikt dat ál onze projecten bijdragen aan meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en veiligheid.
Iets heel anders. ‘Volle steden’, Leiden bijvoorbeeld, hebben ook groene ambities. Is er daar ruimte voor?
Oude binnensteden beschikken vaak al over een aanzienlijke natuurwaarde. Ik moet toegeven dat in veel bouwprojecten van de afgelopen tientallen jaren natuur niet altijd voldoende aandacht heeft gekregen. Wij denken dat groen ook in de nieuwe bouwopgave goed kan worden geïntegreerd. Je noemt Leiden, kijk eens naar een project als Kooiplein. Het plan bevat een groene as die de wijken ten noorden en zuiden van de Kooilaan verbindt. Er wordt een groen hart gegeven aan het Kooiplein. In de plannen staan o.a. groene daken, gedeelde en privé daktuinen en een openbaar dakpark. Niet alleen voor Leiden, maar voor veel steden ligt er een opgave om te ‘verdichten’. Ik denk dat dat goed te combineren valt met het toevoegen van natuurwaarden. Je moet je realiseren dat biodiversiteit niet alleen is verbonden aan het ‘klassieke maaiveld’. Ook nieuwe verticale groene wanden en nieuwe maaivelden zoals daken gaan veel beteken voor nieuwe stadsnatuur. Door deze mogelijkheden met elkaar te verbinden ontstaat een stedelijk ecosysteem met kansen voor heel veel soorten. En, niet te vergeten: er ontstaat een hele fijne leefomgeving voor de bewoners.
U bent trots op de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg. Wat is er bijzonder aan?
We werken op die ontwikkellocatie samen met veel partijen. Doel is om een geheel nieuwe woonwijk met de intrigerende naam Parijsch te creëren. Uitgangspunt van alle betrokkenen is ‘natuurinclusief bouwen’. Er ontstaat daar echt iets heel moois. Er worden voorzieningen voor vleermuizen en vogels gerealiseerd, bewoners kunnen met de inrichting van hun tuin een groen netwerk helpen maken, de gemeente ontwerpt samen met bewoners een park waarin natuur een belangrijke plek krijgt en er wordt nagedacht over het toekomstig natuurvriendelijke beheer van de openbare ruimte… Het wordt een natuur inclusieve woonwijk. Het park midden in de wijk krijgt een functie als ontmoetingsplaats voor bewoners. We bereiken door samenwerking een vernieuwend eindresultaat… Dat noem ik ‘innovatie’.
U bent een bevlogen bouwer, waar komen die aandacht voor groen vandaan?
Ik ben van huis uit bioloog en dus ben ik gewend om in netwerken en systemen te denken. Ik zie heel goed de interactie tussen mens en natuur. Niet alleen voor primaire behoeftes zoals zuurstof water en voedsel zijn we afhankelijk van de natuur, maar ook voor welzijn in brede zin. Veel mensen denken dat de natuur afhankelijk is van ons, maar het is natuurlijk andersom. Als mensen zich daarvan bewust worden, motiveert dat gedragsverandering.
Hoe kunnen particuliere huiseigenaren bijdragen aan een groenere stad?
Wees lekker lui en sta verrommeling in je tuin toe. Het is echt niet nodig om alle bladeren op te ruimen, alle onkruiden te bestrijden of alle andere planten in je gazon te verdelgen. Vogels, planten en insecten zullen je dankbaar zijn. Besef ook dat onkruid niet bestaat. De planten die spontaan in je tuin gaan groeien zijn vaak de voor die plek meest logische soorten. Door niet tegen de natuur in te werken, houd je tijd over om die te bestuderen. Dan kom je erachter dat wat je eerst als rommel zag juist een bron van leven is waar veel in te ontdekken valt.

Op 28 maart is tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Augustinianum in Eindhoven voor de negende keer de winnaar van ‘Het Beste Idee’ bekend gemaakt. 45 vwo-leerlingen van het Augustinianum zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het volgende vraagstuk: Bedenk een nieuw of verbeterd product dat vergroening onder de aandacht brengt van verantwoordelijken voor openbaar groen.  De opdrachtgever dit jaar: De Groene Stad. De prijs werd uitgereikt door Jan van der Meer, wethouder van duurzaamheid en openbare ruimte in Eindhoven.

Met hun ‘Stoflicht’ wonnen Pieter, Annelies, Florieke en Carleijn ‘Het Beste Idee 2019’. Het Stoflicht kan in veel opzichten vergeleken worden met de borden die aan lantaarnpalen hangen en een bestuurder wijzen op de snelheid van zijn voertuig. Echter, het Stoflicht geeft door middel van fijnstofmeting de luchtkwaliteit aan op een bepaalde plek in een stad. Het idee is eenvoudig: Groen? Goed bezig. Maar Rood betekent te veel fijnstof in de lucht. Het Stoflicht geeft ook de oplossing: meer groen! Voor meer informatie wordt direct verwezen naar de website van De Groene Stad (de opdrachtgever). Het bord valt op en zet aan het denken. Op deze manier genereert het Stoflicht zowel direct als indirect aandacht bij verantwoordelijken voor groen. Daarnaast worden met de fijnstofmeter, de processor met Bluetooth en de app gegevens verzamelt, waarmee een actie die een positief effect heeft op luchtkwaliteit kan worden ondersteund.

 
Een mooie tweede plaats was voor Jan Peter, Pim en Thijs met hun Plan G (afgeleid van de teamnaam ‘Guarden’). Dit is een gids voor burgers die willen strijden voor meer groen in hun gemeente. Het pakket onderwijst door middel van een handleiding, flyer en website een geïnteresseerde burger hoe ze hun doel, vergroening van de stad, kunnen bereiken. Met behulp van Plan G kan men zoveel mogelijk burgers bij hun project betrekken. Het geeft inzicht in de lokale politiek en begeleidt actieve burgers tijdens het opzetten en onderhouden van een project en het leveren van maatwerk. Hiermee zorgt Plan G voor een gegarandeerd positief resultaat: namelijk meer groen in de stad.
Op de derde plaats zijn Kiki, Daniël en Isa geëindigd, met Koen Groen. Koen is een pop die ‘behangen’ met meetapparatuur in de vorm van smartphones gebruikt kan worden om de status van ‘groen’ in een bepaalde omgeving te meten en te berekenen. Koen is een hip en tastbaar ontwerp. Met behulp van Koen, die eenvoudig neergezet kan worden op willekeurige openbare locaties, en de apps Streetview, Geluidsmeter en Luchtkwaliteit, worden verantwoordelijken voor groen direct met de neus op de feiten gedrukt. Koen geeft echter niet alleen een beeld van de huidige status op een bepaalde plek maar laat ook zien wat het effect is als er meer groen in die omgeving wordt aangelegd. Kortom, een tot de verbeelding sprekend product dat zowel de problematiek van te weinig groen als het effect van meer groen toont en daarmee het belang van groen in een omgeving direct inzichtelijk maakt.
De Groene Stad zat dit jaar in de jury en was onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen. De komende periode gaan  we na overleg met het  winnende team bekijken hoe we meerdere Stoflichten kunnen gaan maken en we ze ook daadwerkelijk kunnen gaan inzetten. Ook Plan G willen we verder met het team gaan uitwerken! Wellicht volgen er nog andere initiatieven en we houden u daarover op de hoogte!
 
 

De Charta bijeenkomst op woensdag 6 februari in het Haagse Nieuwspoort met als thema Natuurinclusief Bouwen kan helaas niet doorgaan op de gekozen datum.
Aanleiding voor het samenbrengen van politiek en praktijk, was de motie Geurts die met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. De motie bepleit een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. Onder andere Tweede Kamerlid Geurts zou zijn ideeën persoonlijk komen toelichten. U vindt er meer over op onze website http://degroenestad.nl/save-the-date-politiek-en-praktijk-komen-samen-op-de-groene-stad-charta-bijeenkomst-in-de-tweede-kamer-spreker-is-o-a-het-cda-tweede-kamerlid-jacco-geurts/
In verband met gewijzigde agenda’s en verplichtingen in de Tweede Kamer moest een aantal sprekers afzeggen. Dat betekent dat we moeten uitwijken naar een ander tijdstip.
Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen we die per mail, nieuwsbrief en via onze website www.degroenestad.nl aan u bekend maken.

Het meetbaar maken van de bijdrage van groen aan de belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress en luchtkwaliteit, daar gaat het over tijdens het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ op 31 januari in Den Haag.
De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies?
Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Verschillende sprekers zullen hun ideeën en visie delen, zoals Peter Glas (deltacommissaris), Robbert Snep (ecoloog, WUR) en architect Winy Maas (MVRDV).
Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk. Geïnteresseerden kunnen hun interesse  kenbaar maken via events@dgbc.nl, De organisatie maakt gebruik van een wachtlijst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie. De gemeente Den Haag is partner in het congres.
Meer informatie over het congres en het programma is hier te vinden.

SAVE THE DATE! Politiek en praktijk komen samen op De Groene Stad Charta Bijeenkomst in de Tweede Kamer. Spreker is o.a. het CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts
Wanneer? Woensdag 6 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur.
Waar? Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.
Eén van de activiteiten van stichting De Groene Stad is dat ze zich als kennisplatform richt op de beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat doen we richting gemeenten en provincies, maar ook op landelijk niveau. Met regelmaat brengen we het belang van ‘natuurlijk groen’ onder de aandacht van Kamerleden en hun beleidsmedewerkers.
Een actueel thema is natuurinclusief bouwen. De Groene Stad pleit hier al langer voor. Achtergrond is natuurlijk de grote uitdaging om bij een groeiende bevolking voldoende nieuwe woningen te bouwen, maar tegelijkertijd de leefbaarheid van de steden op peil te houden en de landelijke gebieden te ontzien. De Groene Stad vindt het van groot belang dat we de steden leefbaar houden terwijl het gebruik intensiever wordt.
De Groene Stad Charta bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort op woensdag 6 februari van 15.00 tot 17.30 uur. Het programma is nog niet definitief, maar zeker is dat Tweede Kamerlid Jacco Geurts zal spreken. We zijn in overleg met andere sprekers en gasten van ministeries, steden, provincies en uit de vastgoedsector. De rol van stichting De Groene Stad is om kennis vanuit de wetenschap en praktijk te vertalen in suggesties voor nieuw beleid van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Belangenbehartiging en lobby dus. Jazeker, maar altijd gebaseerd op een solide fundament van inhoudelijke argumenten.
Motie Geurts
De Groene Stad was zeer verheugd dat begin november de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens de motie Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en de meest betrokken ministeries samen gaan werken.
Aanwezig zijn op 6 februari in Den Haag? Dat kan maar laat het ons wel even weten via een emailbericht want er zijn beperkt aantal plaatsen. Stuur een bericht naar info@degroenestad.nl en u krijgt van ons een bevestiging.

Het NVB Topdebat op 12 september jl in Den Haag was zeer geslaagd! Onderwerp was de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving. Piet Adema voorzitter van de NVB gaf aan dat steeds duidelijker wordt dat alleen een echte samenwerking zijn vruchten in de praktijk zal afwerpen.
Minister van Landbouw en Natuur,Carola Schouten, onderschreef het belang van een evenwichtige samenwerking tussen mens en natuur. Wonen, werken en recreëren met respect voor het buitengebied en het binnenstedelijk groen. Op het NVB Topdebat gaf zij haar visie op waar deze samenwerking toe kan leiden. Verder waren er zeer boeiende betogen van: Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en Niek Roozen, landschapsarchitect. Ook LTO, Natuurmonumenten en de VHG waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Het was een boeiende middag waar een belangrijke conclusie was dat groen geen sluitpost moet zijn. De Groene Stad vindt het een goede en zeer belangrijke ontwikkeling dat het belang van groen ook in deze sector steeds meer onderkend wordt.
 

De Groene Stad verzorgt een aantal lezingen op Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht. Op donderdag 27 september spreekt Anna Yudina – schrijfster van het boek De Groene Stad – om 12.00 uur op Podium 2.
Anna Yudina behandelt de rol van ontwerpers bij het integreren van natuur en architectuur.
Ze gaat in op de vraag hoe natuur meer ruimte kan krijgen in onze steden. Yudina presenteert een serie futuristische projecten van bekende architecten en ontwerpers uit de hele wereld. Ze geeft voorbeelden van hybride vormen van architectuur en natuur: hoe ontwerpers een rivier en een park integreerden in een woningencomplex. Hoe je komt tot bewoonbare bossen en tuinbouw-landschappen. En meer voorbeelden van de inventieve manier waarop architecten natuur integreren in gebouwen en de stedelijke omgeving.
De rode draad in haar visie is de verbinding buiten met binnen. Planten, bomen en heesters worden steeds meer onderdeel van het architectuur lexicon. Verder gaat Yudina in op de volgende punten.

  • Wat kun je doen met een wolkenkrabber, een onnatuurlijkste soort gebouw dat voorlopig niet uit onze steden is weg te denken?
  • Wat zijn de alternatieve plekken voor natuur in dichtbebouwde gebieden waar geen ruimte is voor traditionele parken?
  • Kan beton plantvriendelijk zijn?
  • Wat volgt er op groengevels en groendaken?
  • Kan begroeiing mobiel zijn?
  • Hoever kunnen we het concept ‘stedelijke natuur’ doortrekken? Hoe zouden we ons daarbij voelen? En hoe gaat het onze steden transformeren en, uiteindelijk, onszelf?

Na afloop van haar presentatie zal een deskundigen panel van De Groene Stad Chartaleden stellingen behandelen en is er ruimte voor vragen uit de zaal.
Graag nodigen wij u uit deze Groene Stadlezing te komen bijwonen. Inschrijven voor de Vakbeurs en de lezing kan gratis via https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/registreer
 

Op 21 mei werd in Utrecht de EU Green Week 2018 geopend door Karmenu Vella, Europese Commissaris van Milieu, Maritieme Zaken en Visserij; Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat; Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en Erik Solheim, Hoofd United Nations Environment Programme.
De opening vond plaats in de Knoop, een duurzaam Rijksoverheid gebouw in Utrecht. Tijdens de EU Green Week 2018 was de centrale vraag: ‘Hoe kan Europa de groene transitie versnellen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van deze transitie?’.
Al eerder was een Nederlandse stad in beeld bij Brussel. In januari 2018 werd Nijmegen door de Europese Commissie uitgeroepen tot de Groene Hoofdstad van Europa. De stad kreeg de ‘Green Capital Award 2018’. Ook Utrecht ligt op een groene, duurzame koers. De stad presenteerde zich met verschillende workshops over gezond koken , Urban Farming, een lezing in de Botanische Tuin, elektrische auto’s en een duurzame markt.
De EU Green Week werd dinsdag 22 mei voortgezet in Brussel met o.a. Karmenu Vela; Raymond Johansen, burgemeester van Oslo; en Duarte Corderio, viceburgemeester van Lissabon. Het thema ‘stedelijke duurzaamheid in EU-steden’ kenmerkte de openingswoorden van de drie sprekers. De EU Green Week werd niet alleen in Brussel, maar ook in andere EU-steden voortgezet met sessies over onderwerpen als duurzame mobiliteit en toerisme, luchtkwaliteit, woningbouwplannen met lage-emissie en gezonde burgers. Belangrijk aandachtspunt was de rol die burgers kunnen spelen bij het verduurzamen van de stedelijke omgeving. Op donderdag werden in Brussel de thema’s: het verminderen van verspilling, duurzame energie, kwaliteit van water en lucht uitgewerkt in concrete ideeën en plannen. Tien projecten ontvingen een LIFE Award voor hun contributie aan het beschermen van het milieu, het ondersteunen van natuurlijke gebieden en het tegengaan van klimaatverandering. Meer informatie over de uitgereikte LIFE Awards, events en groene projecten vindt u op https://www.eugreenweek.eu/.
De Europese Groene Week werd afgesloten in het MediaLab-Prado in Madrid. De Europese Commissaris Karmenu Vella stelde in zijn slotwoord: ‘Ik zie dat dingen aan het veranderen zijn. Deze week heb ik niet alleen over problemen gehoord, maar ook gezien dat er oplossingen voor worden gezocht. Het is vooral bemoedigend om te zien dat de jongere generatie is betrokken bij het zoeken naar oplossingen’.
 

Boomkwekers van Greenport Midden Brabant hebben een educatieve animatiefilm gelanceerd. De film geeft informatie over de groene (bomen)kraamkamer rondom de N65 en laat zien dat met goede keuzes in groen de grootste klimatologische, economische en sociaal-maatschappelijke thema’s van vandaag beter opgelost kunnen worden.
De kwekers van Greenport Midden Brabant (www.greenportmb.nl) hebben een bijzondere en onderhoudende educatieve animatiefilm voor jong en oud gemaakt. Hierin wordt op een laagdrempelige wijze uitgelegd, doch wetenschappelijk onderbouwd, wat de waarde is van bomen voor mens en dier op deze aarde met betrekking tot klimaat, ecologie, economie en gezondheid. De film beleefde zijn première op 21 maart 2018 tijdens het evenement ‘De Waarde van Groen’ dat plaatsvond bij Boomkwekerijen M. van den Oever te Haaren, Midden Brabant. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig met zeer verschillende achtergronden o.a  architecten, designers, gemeenten, waterschappen, groenbeheerder en o.a. gedeputeerde Johan van den Hout van provincie Brabant en ZLTO en LTO voorzitters.
De kwekers van Greenport Midden Brabant hebben de film gemaakt in samenwerking met de Provincie Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, Adviesbureau Ivanhoe Management en Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, omdat zij in de praktijk merkten dat veel mensen zijn vergeten of vaak niet weten wat de eigenlijke opbrengsten van groen zijn en in het bijzonder de waarde van bomen. Elke school, gemeente of ‘groene stakeholder’ kan de film inzetten om de meerwaarde van groen en vooral bomen over de bühne te brengen op een luchtige en toegankelijke wijze in een zeer korte kijktijd. Ook in de www.groenxylotheek.nl, een andere initiatief van de kwekers, zal de film te zien zijn.
Op een verhalende wijze wordt de kijker voorgeschoteld hoe de mens zijn eigen klimatologische, ecologische, economische en welzijn uitdagingen heeft gecreëerd. Ze laten in de film onder andere zien hoe groen en bomen, maar ook groene innovaties een goed antwoord hierop zijn en juist opwarming kunnen vertragen, CO2 vastleggen, fijnstof filteren, biodiversiteit vergroten, een koelende werking hebben, de waterhuishouding kunnen verbeteren én mensen gelukkiger kunnen maken.
Greenport Midden Brabant, waaronder Boomkwekerij M. van den Oever presenteert zich met deze film als de groene (bomen)kraamkamer naast de N65 in Brabant voor ‘De Groene Stad’ in binnen- en buitenland, maar ook voor het groene buitengebied.  Ze vinden het van algemeen belang dat steeds meer mensen begrijpen hoe belangrijk bomen zijn voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefwereld. Een wereld die zonder groen niet kan voortbestaan. Als laatste beeld in de film doen de kwekers een duidelijke oproep aan iedereen: “Wat ga jíj doen om onze leefwereld verder te vergroenen?”
 

Goed event: Samen werken aan de Groene Stad
Duurzaam bouwen in een groener Leiden
 Het klimaat verandert. Om onze steden gezond en leefbaar te houden hebben we een stevige opgave. Wat is er nodig om een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied te blijven? Hoe zorgen we tegelijkertijd voldoende duurzame woningen? En hoe bereiken we dit met zoveel partijen met uiteenlopende belangen? Deze vragen staan centraal tijdens het GOED event op 15 maart. 
Met ruim 10 partners organiseert de gemeente Leiden op donderdag 15 maart het GOED event ‘Samenwerken aan de Groene Stad’. Een dag vol met presentaties, workshops, praktijkvoorbeelden en ruim gelegenheid om te netwerken. In plaats van praten over een klimaatbestendige toekomst en de klimaatdoelen van 2020, zijn wij in Leiden, met stadsbouwers en stadsgebruikers, al met elkaar aan de slag.
Verstedelijkingsopgave versus klimaatbestendige stad
Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs, Sport en Duurzaamheid), stelt: ‘We gaan Leiden voor 2030 klimaatbestendig maken, bijvoorbeeld door  de stad duurzaam te verwarmen en de stad te vergroenen. Daarom organiseren we ‘Samen werken aan de Groene Stad’ in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het past bij Leiden om deze diversiteit aan deskundigen en betrokkenen – realisten en idealisten – bij elkaar te brengen om na te denken en afspraken te maken over een groener Leiden’.
Kennisworkshops en praktijk cases
De dag start met een scala aan kennisworkshops. Deelnemers vergroten in de ochtend hun kennis over specifieke thema’s als ‘Klimaatbestendig ontwerpen’, ‘De stad als Blue Zone’, ‘Boominclusief bouwen’ en ‘Natuurlijk kapitaal in je gebiedsontwikkeling’. In de middag wordt de opgedane kennis toegepast in 5 praktijkcases waaronder de ‘Duurzaamste kilometer van Nederland’ en ‘Klimaatproof ontwikkelen’.
Het GOED event vindt op donderdag 15 maart a.s. plaats en is gratis toegankelijk. Vanaf 9.30 uur is de zaal open voor inloop. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op  https://www.gagoed.nl/goed-event/