Groene Stad lezing op de Vakbeurs Openbare Ruimte: Anna Yudina ‘Hoe architectuur te verbinden met natuur…’ 

De Groene Stad verzorgt een aantal lezingen op Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht. Op donderdag 27 september spreekt Anna Yudina – schrijfster van het boek De Groene Stad – om 12.00 uur op Podium 2.
Anna Yudina behandelt de rol van ontwerpers bij het integreren van natuur en architectuur.
Ze gaat in op de vraag hoe natuur meer ruimte kan krijgen in onze steden. Yudina presenteert een serie futuristische projecten van bekende architecten en ontwerpers uit de hele wereld. Ze geeft voorbeelden van hybride vormen van architectuur en natuur: hoe ontwerpers een rivier en een park integreerden in een woningencomplex. Hoe je komt tot bewoonbare bossen en tuinbouw-landschappen. En meer voorbeelden van de inventieve manier waarop architecten natuur integreren in gebouwen en de stedelijke omgeving.
De rode draad in haar visie is de verbinding buiten met binnen. Planten, bomen en heesters worden steeds meer onderdeel van het architectuur lexicon. Verder gaat Yudina in op de volgende punten.

  • Wat kun je doen met een wolkenkrabber, een onnatuurlijkste soort gebouw dat voorlopig niet uit onze steden is weg te denken?
  • Wat zijn de alternatieve plekken voor natuur in dichtbebouwde gebieden waar geen ruimte is voor traditionele parken?
  • Kan beton plantvriendelijk zijn?
  • Wat volgt er op groengevels en groendaken?
  • Kan begroeiing mobiel zijn?
  • Hoever kunnen we het concept ‘stedelijke natuur’ doortrekken? Hoe zouden we ons daarbij voelen? En hoe gaat het onze steden transformeren en, uiteindelijk, onszelf?

Na afloop van haar presentatie zal een deskundigen panel van De Groene Stad Chartaleden stellingen behandelen en is er ruimte voor vragen uit de zaal.
Graag nodigen wij u uit deze Groene Stadlezing te komen bijwonen. Inschrijven voor de Vakbeurs en de lezing kan gratis via https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/registreer