Charta bijeenkomst van 6 februari gaat niet door!

De Charta bijeenkomst op woensdag 6 februari in het Haagse Nieuwspoort met als thema Natuurinclusief Bouwen kan helaas niet doorgaan op de gekozen datum.
Aanleiding voor het samenbrengen van politiek en praktijk, was de motie Geurts die met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. De motie bepleit een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. Onder andere Tweede Kamerlid Geurts zou zijn ideeën persoonlijk komen toelichten. U vindt er meer over op onze website http://degroenestad.nl/save-the-date-politiek-en-praktijk-komen-samen-op-de-groene-stad-charta-bijeenkomst-in-de-tweede-kamer-spreker-is-o-a-het-cda-tweede-kamerlid-jacco-geurts/
In verband met gewijzigde agenda’s en verplichtingen in de Tweede Kamer moest een aantal sprekers afzeggen. Dat betekent dat we moeten uitwijken naar een ander tijdstip.
Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen we die per mail, nieuwsbrief en via onze website www.degroenestad.nl aan u bekend maken.