Berichten

Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu heeft afgelopen vrijdag het grootste groene dak in de Utrechtse binnenstad geopend. Het dak van de flat aan de Pastoor van Nuenenstraat in Wijk C heeft een oppervlakte van 460 vierkante meter en is bedekt met 35 sedum-matten van 500 kilo per stuk.

 Het groene dak is een initiatief van drie buurtbewoners die erin geslaagd zijn om binnen een jaar het groene dak te realiseren. Aanleiding was de aankondiging van woningbouwcorporatie Mitros vorig jaar herfst dat er groot onderhoud zou worden verricht aan de woningen.

Samenwerking
In samenwerking met de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht en ‘De Dakdokters’ uit Amsterdam dienden de bewoners een voorstel in bij Mitros. Dit voorstel is met 50 procent subsidie van de gemeente Utrecht uitgevoerd.

Voordelen groene daken
Het groene dak bestaat uit matten met sedum, kleine onderhoudsvrije vetplanten. Het groene dak zorgt voor betere warmte- en koude-isolatie, het filtert giftige stoffen en fijnstof uit de lucht en het bevordert de biodiversiteit in de stad. Ander belangrijk voordeel is, zo benadrukte wethouder Mirjam de Rijk, dat het realiseren van zo’n groen dak goed is voor de contacten binnen de wijk.

Meer informatie
20 procent minder CO2-uitstoot door groene daken » (recent onderzoek door de provincie Utrecht)

Bron:
DeStadUtrecht.nl

 

Bij Woonzorgcentrum Geesterheem zijn vorige week de eerste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de ouderen van Geesterheem.
 
In de komende periode worden nog meer bomen en heesters geplant en gaan de bollen de grond in. Komend voorjaar vindt de officiële opening plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Wil Spaanderman (links) assisteert op deze foto twee bewoonsters en twee van de initiatiefnemers. (foto gemeente Uitgeest)

Bron:
Gemeente Uitgeest

 

De gemeente Den Haag heeft er in een economisch moeilijke periode voor gekozen om te investeren in het groen. Voor Sander Dekker, wethouder van Financiën, is de keus om te investeren in de openbare ruimte een logische beslissing. “Als je door te investeren een stad economisch krachtig en ook aantrekkelijk kunt maken, is het een investering met een hoog rendement.” 

“In Den Haag staan we inderdaad voor een behoorlijke opgave”, zegt Dekker. “Er moet simpelweg 150 miljoen euro worden bezuinigd. Aan het begin van deze collegeperiode in 2010 hebben we keuzes gemaakt, keuzes waarin we juist wilden investeren in plaats van bezuinigen. Van die 150 miljoen wordt honderd miljoen bezuinigd om tegenvallende inkomsten op te vangen en vijftig miljoen om te investeren in zaken die we belangrijk vinden. Een deel van die investeringen is vastgelegd in het collegeakkoord, de rest is later afgesproken. 

Tien miljoen extra naar groen
De keuze voor investeren in het groen was een belangrijk deel van onze beslissing. Opgeteld gaat er deze periode tien miljoen extra naar onderhoud groen, aanplant van duizenden bomen per jaar en verbetering van parken. De reden daarvoor was heel simpel”, zegt Dekker: “In deze krappe tijden moet je bewuste, scherpe keuzes maken. Als lokale overheid moet je laten zien wat je tot je kerntaken rekent. Het goed beheren van de openbare ruimte rekent dit college daartoe. En daar sta ik dan ook voor.

Huiskamer
De openbare ruimte kun je vergelijken met een huiskamer: het is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Je moet je daar goed voelen, dat is belangrijk. Goed beheerde openbare ruimte biedt de inwoners een gevoel van veiligheid en woongenot. Dat speelt ook een belangrijke rol bij de beslissing of je ergens wilt wonen, werken of je bedrijf wilt vestigen.”

Meer informatie
Lees het volledige interview met Dekker in het juninummer van De Groene Stad »
Juninummer magazine De Groene Stad »
Opvragen magazine De Groene Stad »

 

Gisterenmiddag overhandigde Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, namens De Groene Stad het eerste magazine ‘De Groene Stad, kwaliteit van leven’ aan wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn. In het magazine De Groene Stad wordt uitgebreid aandacht besteed aan TEEB Stad. Onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn en ondersteund door de Rijksoverheid nemen elf gemeenten deel aan het project TEEB Stad.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

 

Overige artikelen in De Groene Stad
– Voorwoord staatssecretaris Henk Bleker
– Interview met Prinses Irene over Kinderrecht tot natuur
– De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij.
– Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren honderd miljoen euro extra in stedelijk groen.

– Venlo GreenPark over het nieuwe multifunctionele kantorenpark na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.
– De gedachte van De Groene Stad is ook in Vlaanderen meer dan actueel.
– Entente Florale over de nieuwe speerpunten economie en biodiversiteit.
– Groen en daglicht werken positief op de gezondheid en de kwaliteit van leven.
– Bomen tegen hitte over welk groen het beste koelt en ook goed bestand is tegen warmte.

– Internationaal, landschapsarchitecten Niek Roozen en Hanneke Roorda zijn in januari in India geweest om daar De Groene Stad-gedachte uit te dragen.
– Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM over het creëren van een woonomgeving zoals de klant die graag wil.
– Podium waarin wethouder Alexandra van Huffelen aangeeft dat groen belangrijk is voor het imago van Rotterdam.

Meer informatie
Bekijk de digitale versie »
Overzicht van links, rapporten e.d. die in het magazine De Groene Stad aan bod komen »
Magazine opvragen »

Breed draagvlak
Het magazine De Groene Stad komt tot stand met medewerking van:
Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ANWB, Entente Florale, Hoveniers Informatie Centrum, Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland (PPH), Bouwen met Groen en Glas, AIPH, Groenforum, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Het magazine wordt uitgegeven door De Groene Stad van PPH.

Het nieuwe schoolplein van Basisschool De Cocon in Tilburg wordt vandaag geopend door wethouder Marieke Moorman. Om dat te vieren, plant de wethouder tijdens de opening samen met de kinderen van de school ook meteen een boom.

Het planten van de boom bij De Cocon is meteen de start van de uitvoering van het project ’Bomen voor Scholen’, waarbij 15 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de Oude Stad van de gemeente Tilburg een boom cadeau krijgen om de omgeving van de school op te fleuren.

Bomenbestand uitbreiden
De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: “Zo ontstaat een fijner leefgebied. Dat ik de eerste boom mag planten bij de opening van het vernieuwde schoolplein van De Cocon, vind ik extra belangrijk. Deze basisschool ligt namelijk in de wijk Groeseind-Hoefstraat, waaraan wij de komende jaren op allerlei manieren extra impulsen willen geven”.

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor het planten van een boom of een haag. Ze beschikken over weinig  groen en hebben voldoende plaats. Probleem is dat de schoolbesturen vaak niet beschikken over de financiële  middelen om extra groen bij te planten. Daarom heeft de gemeente alle basisscholen in stadsdeel Oude Stad een boom aangeboden voor het schoolterrein. Inmiddels hebben 15 basisscholen aangegeven hiervan gebruik te maken. In de periode tot half april worden de bomen geplant.

Lespakket
Voor het project ’Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom (of haag) dit lespakket aangereikt.

Bron:
Tilburg Dichtbij

 

Wethouder Ulla Eurich heeft onlangs officieel de vernieuwde Van Cleeffkade in Aalsmeer geopend door de laatste boom te planten. Eurich: “De vernieuwde Van Cleeffkade is met al die bloemen en planten een veilige en fleurige entree waar ‘Bloemendorp Aalsmeer’ weer trots op kan zijn”.

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Van Cleeffkade zijn met het aanbrengen van deze laatste beplanting afgerond.

Jongeren die zich inzetten voor buitenruimte
De wethouder plantte deze boom samen met scholiere Kirsten Combee. De wethouder vroeg aan Kirsten Combee waarom zij tijdens de werkzaamheden een brief had geschreven aan de burgemeester. Kirsten Combee: “Ik vond het jammer dat de bomen langs de Van Cleeffkade weg moesten.” De burgemeester schreef terug blij te zijn met jongeren die zich inzetten voor de buitenruimte. Voor de 6 bomen die weg moesten, komen er nu 41 terug. Daarom kreeg Kirsten een uitnodiging om de laatste nieuwe boom te planten met Ulla Eurich, wethouder Dorpsvernieuwing.


Ruim 1.400 planten
De groene inrichting van de Van Cleeffkade bestaat uit 5 krentenbomen, 33 watercipressen, ruim 1.400 groene planten, verschillende rozenstruiken in de kleuren geel, rood, oranje en wit, maar ook 94 lila seringen. Ook worden er 5.000 narcissenbollen gepoot. Aan de waterkant bij de verkeerslichten komt nog een natuurvriendelijke oever met 8 moerascipressen.

Veiliger
De Van Cleeffkade is voor alle verkeersdeelnemers veiliger geworden. De voetpaden zijn vernieuwd en op het voorste gedeelte zijn vrijliggende fietspaden gekomen. Het wegdek is opnieuw bestraat, de kademuur is geheel waterdicht gemaakt en de bruggen zijn gerepareerd. Ook zijn er nieuwe rioolbuizen aangelegd voor de afvoer van regenwater en zijn de twee bushaltes geheel vernieuwd.

Bron:
Gemeente Aalsmeer

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Op woensdag 23 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag is op de hoek van Park Nieuwe Plantage in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk van Rotterdam een Metasequoia glyptostroboides (moerascipres) geplant door Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte, en Jock Geselschap, portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente.

De boom is als tastbare herinnering aangeboden aan de gemeente Rotterdam voor deelname aan de groencompetitie Entente Florale 2009. De boom werd namens de Nederlandse boomkwekerijsector officieel aangeboden door Jan van Leeuwen, voorzitter van de Cultuurgroep Laan- en Parkboomkwekers van LTO. Entente Florale Nederland was hierbij vertegenwoordigd door Nico Brink.  

Vergroeningsopgave
De locatie, Park Nieuwe Plantage, is een illustratieve plek hoe om te gaan met de inrichting van de buitenruimte in Rotterdam. Na de noodzakelijke bodemsanering van het Kralingse park is verder uitvoering gegeven aan de vergroeningsopgave, de wateropgave en meer duurzaamheid binnen Rotterdam.

Groene speeltuin
Met het planten van de boom op 23 maart heeft de laatste boom uit het herinrichtingsplan een plaats gekregen. Aan de succesvolle deelname van Rotterdam aan de Entente Florale was ook nog een geldprijs van € 2.500 verbonden. Wethouder Van Huffelen kondigde aan dit bedrag te gaan gebruiken als bijdrage voor de inrichting voor het begroenen van een speeltuin bij een opvangplek voor jonge moeders in de deelgemeente IJsselmonde. 

2.000 bomen
Rotterdam gaat ook gedurende de komende twee jaar tweeduizend bomen aanplanten. Deze worden verdeeld over de diverse deelgemeenten en zijn bedoeld om de meest versteende plekken wat groener te maken.

Foto’s van het planten van de Metasequoia glyptostroboides

Te pas en te onpas vertelt wethouder Margreet van Gastel van de gemeente Arnhem hoe trots zij is op al het mooie groen van haar stad. “Prijzen als Groenste stad van Nederland (2008), Groenste stad van Europa (2009) van Entente Florale en Beste Openbare Ruimte (2010) versterken natuurlijk het groene imago van Arnhem. Maar wat mij betreft is het zijn van een groene stad meer dan het winnen van prijzen”, aldus Van Gastel.

Samen met alle Arnhemmers wil zij werken aan de groene toekomst. “Daarvoor heb ik de Groene Agenda in het leven geroepen. Een agenda die richting moet geven aan waar wij de komende jaren als gemeentebestuur het beste op in kunnen zetten als het gaat om ons groen. Want als we keuzes maken en ons daarop focussen dan kunnen we er meer uithalen.”

Ideeën
Van Gastel nodigt alle bewoners van harte uit om op de website met ideeën te komen. En om reacties te geven op de ideeën die anderen hebben gegeven.

“Waar moeten we volgens u op inzetten als het gaat om groen? Ik laat me graag door iedereen inspireren!”

Bron:
Gemeente Arnhem

 

Zeven bewoners aan de San Franciscosingel in Wateringse Veld hebben als eerste van 479 Hagenaars van de gemeente een boom cadeau gekregen om in hun voortuin te planten. Wethouder Stadsbeheer Sander Dekker reikte de bomen uit.

Met de bomenactie wordt een driejarig project afgesloten, dat Hagenaars de kans bood hun buurt groener en fraaier te maken. “We hebben in de afgelopen jaren 635 groene ideeën van Hagenaars verwezenlijkt en met deze winter erbij worden er 673 bomen voor in voortuinen geleverd. Zo hebben we ervoor gezorgd dat Den Haag een mooie groene stad blijft, waar niet al het groen is verdwenen onder onderhoudsvrije betontegels”, zei wethouder Dekker bij de overhandiging van de eerste bomen.

Tevreden over het traject
Dekker kijkt ook tevreden terug op het project, omdat gemeente en bewoners er samen de schouders onder hebben gezet. “De gemeente leverde bomen, heesters, plantenbakken. In ruil voor realisatie van hun ideeën hebben heel veel bewoners op hun beurt beloofd zich voor het onderhoud in te zetten. Zo kon alles worden uitgevoerd, zonder dat de kosten van beheer en onderhoud stegen.”

Geen einde van acties
Het einde van het project betekent nog geen einde aan acties om buurten groener te maken. Vanaf dit jaar is het aan de stadsdelen om initiatieven van buurtbewoners te beoordelen en eventueel uit te voeren.

 

 

Hoogstamhovenier Frans Jansen overhandigde onlangs het eerste exemplaar van het boekje ‘Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg’ aan wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken en stadsmarketing) van de gemeente Gouda.

Het boekje is een onderdeel van het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleidde project Hoogstamboomgaarden aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Deze weg vormt met zijn oude boerderijen, weilandjes, knotbomen en boomgaarden een bijzonder restant polderlint in het noordelijk deel van de stad Gouda.

 

 

 

 

 

Herstel van karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden
De werkgroep Groen van de Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden aan de weg.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgde voor nieuwe bomen en beschermmaterialen, verzorgde cursussen voor zomer- en wintersnoei en richtte samen met de bewoners een hoogstambrigade op met bijna 25 vrijwilligers die een groot deel van het beheer van de boomgaarden op zich nam. Daarbij hoort ook de aanplant van 50 nieuwe fruitbomen. Om de bekendheid met deze bijzondere stadsboomgaarden verder te vergroten werd ook een boekje gemaakt dat ook een plek zal krijgen bij de VVV Gouda. Hoogstamhovenier Frans Jansen die ook de cursussen van Landschapsbeheer verzorgt schreef de tekst over dit unieke stukje stadslandschap.

Groen Gouda als stadsmarketing
Wethouder Van den Akker gaf aan dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor het nieuwe college, en dat een mooi, groen Gouda en de verbinding met het omringende land een belangrijk onderdeel is voor de stadsmarketing. Ook was hij content met dit burgerinitiatief dat volgens hem op meer plekken navolging verdient.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland