Wet­hou­der Uit­geest plant eer­ste boom in bele­vings­tuin

Bij Woon­zorg­cen­trum Gees­ter­heem zijn vori­ge week de eer­ste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de oude­ren van Gees­ter­heem.
 
In de komen­de peri­o­de wor­den nog meer bomen en hees­ters geplant en gaan de bol­len de grond in. Komend voor­jaar vindt de officiële ope­ning plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet­hou­der Wil Spaan­der­man (links) assis­teert op deze foto twee bewoon­sters en twee van de ini­ti­a­tief­ne­mers. (foto gemeen­te Uit­geest)

Bron:
Gemeen­te Uit­geest