Berichten

Maarten van Poelgeest, politiek leider van Groenlinks Amsterdam, presenteerde vorige week zijn boek  ‘Meer Amsterdam’, waarin het groen een belangrijke rol speelt.

Het boek gaat over de stad die de economische en de klimaatcrisis aan kan. Die klaar is voor groei, nu de bevolking op het platteland steeds verder krimpt. Ook beschrijft hij dat Amsterdam een groene stad moet worden, waar mensen elkaar ontmoeten.

In 2020 moet de Nederlandse hoofdstad een groene metropool zijn, volgens de wethouder die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en grondzaken.

Lees het volledige bericht »

Bron: (tekst en foto)
GroenLinks Amsterdam

 

 

 

Op woensdag 2 december  overhandigt wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) aan dertien bewoners aan de Wilde Gagel in Leidschenveen gratis bomen voor in de voortuin. Deze bewoners hebben een aanvraag ingediend als onderdeel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aanvragen om het groen in de buurt op te knappen, kunnen Hagenaars ook een gratis boom voor in de voortuin aanvragen.

In totaal heeft de gemeente Den Haag in 2009 144 aanvragen voor een boom in de voortuin gehonoreerd. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit is het tweede jaar dat Hagenaars ook een gratis boom voor in hun eigen voortuin kunnen aanvragen. Zo worden voortuinen niet volledig betegeld en komt er een stukje natuur voor in de plaats.

Miljoen voor Groen
Het Miljoen voor Groen geeft Hagenaars de mogelijkheid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan worden opgeknapt. Hiervoor stelt de gemeente Den Haag jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de verbetering of verfraaiing van het Haagse groen. Voorbeelden zijn het snoeien of vervangen van beplanting en het opruimen van vervuilde plekken in het groen. Maar ook het planten van bloeiende heesters en bomen behoort tot de mogelijkheden.

Gratis boom
De aanvragen moeten onder andere passen binnen het gemeentelijke groenbeleid en uitvoerbaar zijn. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2010. Ook een gratis boom voor in de voortuin behoort weer tot de mogelijkheden. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de stadsdeelkantoren of via www.denhaag.nl/groen.

Den Haag Natuurlijk Groen!
Den Haag, van oudsher een groene stad, doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. Denk aan initiatieven als de Haagse Bomenweek en de Dag van het Park. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen, Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/groen.

Bron:
Gemeente Den Haag

Een groene leefomgeving is van groot belang voor de Amsterdammers. Het is belangrijk voor recreatie, waterberging, leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast is groen bij de keuze van een woonplaats of de plek om een bedrijf te vestigen een belangrijke vestigingsfactor.

Dit staat in de Groenvisie van Amsterdam. De visie geeft aan wat de hoofdstad aan groen te bieden heeft en wat er in de komende jaren zou moeten gebeuren om de kwaliteit van het groen op peil te houden of te verbeteren, zodat Amsterdam een groene stad kan blijven.

Blijven investeren in groen
In Amsterdam staan 400.000 straatbomen en ligt 5.000 hectare park. Marijke Vos, wethouder Groen: “Groen is van onschatbare waarde voor een stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verviervoudigd.

De stedeling van nu wil de stad niet meer ontvluchten om groen te vinden. De parken zijn groene pleinen geworden, waar men elkaar ontmoet, werkt en recreëert. In de grotere gebieden kan men intensief van de natuur en het landschap genieten. Om de kwaliteit te behouden moeten we blijven investeren in groenvoorzieningen.”

Bomen zijn goed voor waterberging en luchtkwaliteit
De grote bomen langs de straten zijn zeer beeldbepalend voor de stad. Daarnaast zijn ze nuttig voor de waterberging en de luchtkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze bomen behouden blijven, ook als de straat opnieuw wordt ingericht, zou er een hoofdboomstructuur moeten komen. Bomen die hier onder vallen zouden bij herprofileringen dan dezelfde status krijgen als de verschillende verkeersfuncties en voetgangers. Om bomen beter te beschermen, zouden ze een monumentale status kunnen krijgen.

De Groenvisie maakt onderdeel uit van de Structuurvisie

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Amsterdam