Wethouder Van Huffelen van Rotterdam plant moerascipres

Op woensdag 23 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag is op de hoek van Park Nieuwe Plantage in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk van Rotterdam een Metasequoia glyptostroboides (moerascipres) geplant door Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte, en Jock Geselschap, portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente.

De boom is als tastbare herinnering aangeboden aan de gemeente Rotterdam voor deelname aan de groencompetitie Entente Florale 2009. De boom werd namens de Nederlandse boomkwekerijsector officieel aangeboden door Jan van Leeuwen, voorzitter van de Cultuurgroep Laan- en Parkboomkwekers van LTO. Entente Florale Nederland was hierbij vertegenwoordigd door Nico Brink.  

Vergroeningsopgave
De locatie, Park Nieuwe Plantage, is een illustratieve plek hoe om te gaan met de inrichting van de buitenruimte in Rotterdam. Na de noodzakelijke bodemsanering van het Kralingse park is verder uitvoering gegeven aan de vergroeningsopgave, de wateropgave en meer duurzaamheid binnen Rotterdam.

Groene speeltuin
Met het planten van de boom op 23 maart heeft de laatste boom uit het herinrichtingsplan een plaats gekregen. Aan de succesvolle deelname van Rotterdam aan de Entente Florale was ook nog een geldprijs van € 2.500 verbonden. Wethouder Van Huffelen kondigde aan dit bedrag te gaan gebruiken als bijdrage voor de inrichting voor het begroenen van een speeltuin bij een opvangplek voor jonge moeders in de deelgemeente IJsselmonde. 

2.000 bomen
Rotterdam gaat ook gedurende de komende twee jaar tweeduizend bomen aanplanten. Deze worden verdeeld over de diverse deelgemeenten en zijn bedoeld om de meest versteende plekken wat groener te maken.

Foto’s van het planten van de Metasequoia glyptostroboides