Goudse wethouder neemt publicatie over fruitbomen in ontvangst

Hoogstamhovenier Frans Jansen overhandigde onlangs het eerste exemplaar van het boekje ‘Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg’ aan wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken en stadsmarketing) van de gemeente Gouda.

Het boekje is een onderdeel van het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleidde project Hoogstamboomgaarden aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Deze weg vormt met zijn oude boerderijen, weilandjes, knotbomen en boomgaarden een bijzonder restant polderlint in het noordelijk deel van de stad Gouda.

 

 

 

 

 

Herstel van karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden
De werkgroep Groen van de Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden aan de weg.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgde voor nieuwe bomen en beschermmaterialen, verzorgde cursussen voor zomer- en wintersnoei en richtte samen met de bewoners een hoogstambrigade op met bijna 25 vrijwilligers die een groot deel van het beheer van de boomgaarden op zich nam. Daarbij hoort ook de aanplant van 50 nieuwe fruitbomen. Om de bekendheid met deze bijzondere stadsboomgaarden verder te vergroten werd ook een boekje gemaakt dat ook een plek zal krijgen bij de VVV Gouda. Hoogstamhovenier Frans Jansen die ook de cursussen van Landschapsbeheer verzorgt schreef de tekst over dit unieke stukje stadslandschap.

Groen Gouda als stadsmarketing
Wethouder Van den Akker gaf aan dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor het nieuwe college, en dat een mooi, groen Gouda en de verbinding met het omringende land een belangrijk onderdeel is voor de stadsmarketing. Ook was hij content met dit burgerinitiatief dat volgens hem op meer plekken navolging verdient.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland