Magazine De Groene Stad gepresenteerd aan wethouder van Apeldoorn

Gisterenmiddag overhandigde Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, namens De Groene Stad het eerste magazine ‘De Groene Stad, kwaliteit van leven’ aan wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn. In het magazine De Groene Stad wordt uitgebreid aandacht besteed aan TEEB Stad. Onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn en ondersteund door de Rijksoverheid nemen elf gemeenten deel aan het project TEEB Stad.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

 

Overige artikelen in De Groene Stad
– Voorwoord staatssecretaris Henk Bleker
– Interview met Prinses Irene over Kinderrecht tot natuur
– De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij.
– Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren honderd miljoen euro extra in stedelijk groen.

– Venlo GreenPark over het nieuwe multifunctionele kantorenpark na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.
– De gedachte van De Groene Stad is ook in Vlaanderen meer dan actueel.
– Entente Florale over de nieuwe speerpunten economie en biodiversiteit.
– Groen en daglicht werken positief op de gezondheid en de kwaliteit van leven.
– Bomen tegen hitte over welk groen het beste koelt en ook goed bestand is tegen warmte.

– Internationaal, landschapsarchitecten Niek Roozen en Hanneke Roorda zijn in januari in India geweest om daar De Groene Stad-gedachte uit te dragen.
– Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM over het creëren van een woonomgeving zoals de klant die graag wil.
– Podium waarin wethouder Alexandra van Huffelen aangeeft dat groen belangrijk is voor het imago van Rotterdam.

Meer informatie
Bekijk de digitale versie »
Overzicht van links, rapporten e.d. die in het magazine De Groene Stad aan bod komen »
Magazine opvragen »

Breed draagvlak
Het magazine De Groene Stad komt tot stand met medewerking van:
Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ANWB, Entente Florale, Hoveniers Informatie Centrum, Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland (PPH), Bouwen met Groen en Glas, AIPH, Groenforum, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Het magazine wordt uitgegeven door De Groene Stad van PPH.