Wethouder Den Haag: 'Investeren in groen geeft hoog rendement'

De gemeente Den Haag heeft er in een economisch moeilijke periode voor gekozen om te investeren in het groen. Voor Sander Dekker, wethouder van Financiën, is de keus om te investeren in de openbare ruimte een logische beslissing. “Als je door te investeren een stad economisch krachtig en ook aantrekkelijk kunt maken, is het een investering met een hoog rendement.” 

“In Den Haag staan we inderdaad voor een behoorlijke opgave”, zegt Dekker. “Er moet simpelweg 150 miljoen euro worden bezuinigd. Aan het begin van deze collegeperiode in 2010 hebben we keuzes gemaakt, keuzes waarin we juist wilden investeren in plaats van bezuinigen. Van die 150 miljoen wordt honderd miljoen bezuinigd om tegenvallende inkomsten op te vangen en vijftig miljoen om te investeren in zaken die we belangrijk vinden. Een deel van die investeringen is vastgelegd in het collegeakkoord, de rest is later afgesproken. 

Tien miljoen extra naar groen
De keuze voor investeren in het groen was een belangrijk deel van onze beslissing. Opgeteld gaat er deze periode tien miljoen extra naar onderhoud groen, aanplant van duizenden bomen per jaar en verbetering van parken. De reden daarvoor was heel simpel”, zegt Dekker: “In deze krappe tijden moet je bewuste, scherpe keuzes maken. Als lokale overheid moet je laten zien wat je tot je kerntaken rekent. Het goed beheren van de openbare ruimte rekent dit college daartoe. En daar sta ik dan ook voor.

Huiskamer
De openbare ruimte kun je vergelijken met een huiskamer: het is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Je moet je daar goed voelen, dat is belangrijk. Goed beheerde openbare ruimte biedt de inwoners een gevoel van veiligheid en woongenot. Dat speelt ook een belangrijke rol bij de beslissing of je ergens wilt wonen, werken of je bedrijf wilt vestigen.”

Meer informatie
Lees het volledige interview met Dekker in het juninummer van De Groene Stad »
Juninummer magazine De Groene Stad »
Opvragen magazine De Groene Stad »