Berichten

In de onlangs aangenomen motie over groen vroeg de Partij voor de Dieren, gemeenteraadsfractie Amsterdam, om de groene stad visie nadrukkelijk te gaan betrekken in city marketing van de gemeente Amsterdam.

Volgens de partij is de groene stad nog onderbelicht in de city marketing van Amsterdam, terwijl 37% van de toeristen die Amsterdam bezoeken een bezoek brengt aan parken, 22% fietst, 15% hofjes en tuinen bezoekt en 14% wandel-, fiets- of autoroutes volgt, zo blijkt uit het Amsterdam bezoekersonderzoek 2012. Met name voor groene daken ziet de partij groot potentieel als het om city marketing gaat, geïnspireerd door internationale voorbeelden als Toronto en Kopenhagen.

Bron:
Partij voor de Dieren

De groene organisaties van Nederland hebben 14 mei een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid gepresenteerd, vooruitlopend op de landelijke verkiezingen in september.
Twee van deze tien punten hebben direct betrekking op De Groene Stad filosofie, namelijk ‘vergroen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’.

Het 10 puntenplan is gisteren in Den Haag ontvouwd op een symposium.. Het is een gezamenlijk initiatief van meer dan 40 natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties. Zij pleiten voor broodnodig natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders.

Hieronder een video met die boodschap in kort bestek.