Hilversum maakt visie op het groen

De gemeente Hilversum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hilversummers een belangrijke reden om in Hilversum te wonen.”

“Het groen geeft ook volop recreatiemogelijkheden. Bijna alle Hilversummers kunnen binnen 500 meter van hun woning in het groen fietsen, wandelen, spelen, picknicken of gewoon genieten van de zon en de omgeving. Dit moet in de toekomst ook zo blijven. Daarom maken we een plan dat loopt tot 2030”, aldus wethouder Eric van der Want. De visie op het groen heet het groenbeleidsplan. In deze visie beschrijft de gemeente welke ‘groene ambitie’ zij heeft. En wat er moet gebeuren tot 2030 om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

Groenbeleidsplan
De eerste stap naar een groenbeleidsplan is beschrijving van de bestaande Hilversumse groenstructuur op hoofdlijnen. Dit is vastgelegd in de concept Kenschets groenbeleidsplan. Woensdag 18 mei bespreekt de gemeenteraad deze nota in de discussie, met het doel deze 1 juni vast te stellen tijdens het besluit.

Samen met bewoners en organisaties
Vervolgens wordt een visie opgesteld. Dit doet de gemeente in samenspraak met bewoners en organisaties. Zij worden uitgenodigd om in juni ideeën en suggesties te geven. Dit kan op twee manieren:
– Denk en praat mee over de invulling van de visie tijdens de participatiebijeenkomst op dinsdag 21 juni 2011 in het Raadhuis. U kunt zich tot 17 juni aanmelden via groenbeleidsplan@hilversum.nl
– Of geef uw ideeën door via groenbeleidsplan@hilversum.nl. Alle ideeën die voor 1 augustus 2011 binnen komen, kunnen worden meegenomen in de visie van het groenbeleidsplan.

Groenbeleidsplan in relatie tot structuurvisie
Hilversum werkt op dit moment ook aan een andere visie: de Structuurvisie Hilversum 2030. Deze nota beschrijft de visie op alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Het groenbeleidsplan gaat alleen over het groen. De structuurvisie bepaalt uiteindelijke de grote lijnen, het groenbeleidsplan gaat dieper in op de (groene) uitwerking.